Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Nog een PCSK9 antilichaam goedgekeurd in Europa voor behandeling hypercholesterolemie

Nieuws - 29 sep. 2015

De Europese Commissie (EC) heeft een marketing autorisatie uitgegeven voor alirocumab voor de behandeling van verhoogd LDL-c, in volwassen patiënten met primaire hypercholesterolemie (heterozygote familiaire hypercholesterolemie [HeFH] en niet-familiair) of gemengde dyslipidemie. Alirocumab is de enige door de EC goedgekeurde PCSK9-remmer die beschikbaar is in twee startdoseringen als enkele 1-mL injectie (75 mg en 150 mg) eens per twee weken. Daarmee worden twee niveaus van effectiviteit geboden. Alirocumab zal beschikbaar zijn in een enkele dosering voorgevulde pen die patiënten zelf kunnen toedienen.
 
“De beschikbaarheid van twee verschillende alirocumab doseringen biedt flexibiliteit. In de klinische praktijk zal dit artsen in staat stellen om behandeling af te stemmen op basis van de LDL-verlagende behoeften van een individuele patiënt,” zei Michel Farnier, MD, PhD, Point Medical, Dijon, Frankrijk. “in de fase 3 studies lukte het de meerderheid van de patiënte die startte met de lagere alirocumab 75 mg dosering om hun vooraf gedefinieerde LDL-c doelstelling te behalen, en behielden behandeling op deze dosering gedurende de studieperiode.”
 
De EC keurde alirocumab goed voor de behandeling van volwassen patiënten met primaire hypercholesterolemie (HeFH en niet-familiair) of gemengde dyslipidemie als aanvulling op dieet:
- in combinatie met een statine, of statine met andere lipideverlagende therapie in patiënten wie het niet lukt hun LDL-c doelstelling te behalen met maximaal getolereerde statine, of
- alleen of in combinatie met andere lipideverlagende therapie voor patiënten die statine-intolerant zijn, of voor wie een statine gecontra-indiceerd is.
 
De EC marketingautorisatie is gebaseerd op data van 10 belangrijke fase 3 ODYSSEY trials, waaronder vijf placebo-gecontroleerde en vijf ezetimibe-gecontroleerde. De data lieten consistente, robuuste dalingen van LDL-c zien voor alirocumab in vergelijking met placebo of ezetimibe, wanneer toegevoegd aan standaardzorg, inclusief maximaal getolereerde statines. Alle studies behaalden hun primaire effectiviteitseindpunt, daarmee significant grotere LDL-c dalingen vanaf baseline aantonend in week 24, in vergelijking met placebo of ezetimibe.
 
De mogelijkheid van alirocumab om ernstige CV events te verminderen wordt momenteel onderzocht in de lopende ODYSSEY OUTCOMES studie, waarvan de resultaten in 2017 verwacht worden. In een vooraf gespecificeerde laatste analyse van de ODYSSEY LONG TERM studie werden geverifieerde ernstige CV events gerapporteerd in 1.7% van de patiënten in de alirocumabgroep en 3.3% in de placebogroep. Hazardratios werden post-hoc berekend: HR=0.52 (95% CI: 0.31-0.90). In vooraf gespecificeerde analyses van gepoolde fase 3 studies, warden ernstige CV events gerapporteerd in 1.6% van de patiënten in de alirocumabgroep en 1.8% in de controlegroep, die ofwel placebo of ezetimibe kregen (HR=0.81; 95%CI: 0.52-1.25).
In de fase 3-studies was sterfte door alle oorzaken 0.6% in de alirocumabgroep en 0.9% in de controlegroep, waarbij CV events de belangrijkste oorzaak van sterfte was in de meeste patiënten.
 
In klinische studies werd alirocumab doorgaans goed verdragen, met een acceptabel veiligheidsprofiel. Lokale injectiesite-reacties inclusief erythema/roodheid, jeuk, zwelling of pijn/gevoeligheid op de plek van injectie waren de meest voorkomende events (6% met alirocumab vs. 4% met placebo) in klinische studies. De meeste injectiesite-reacties waren van voorbijgaande aard en van milde intensiteit. Het aantal mensen dat stopte als gevolg van lokale injectiesite-reacties was vergelijkbaar tussen de twee behandelgroepen (0.2% alirocumab en 0.3% controlegroepen). Andere veelvoorkomende nadelige events die vaker optraden met alirocumab dan met placebo waren tekenen en symptomen in de bovenste luchtwegen en pruritus.
 

Bron:

Persbericht Regeron/Sanofi 28 September, 2015
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: