Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Toevoegen HDL-c aan SCORE model verbetert risico-inschatting niet

Literatuur - Mortensen MB et al., Eur Heart J 2015

The high-density lipoprotein-adjusted SCORE model worsens SCORE-based risk classification in a contemporary population of 30 824 Europeans: the Copenhagen General Population Study

 
Mortensen MB, Afzal S, Nordestgaard BG, and Falk E.
Eur Heart J 2015 36: 2446-2453
 

Achtergrond

Een nieuw SCORE (Systematic COronary Risk Evaluation)-gebaseerd model werd geïntroduceerd in de meest recente Europese richtlijnen voor de management van dyslipidemie [1] en preventie van CVD [2], welke HDL-c incorporeerde als onafhankelijke voorspeller van primaire CVD preventie (SCORE-HDL). Dit predictiemodel kreeg een klasse I aanbeveling [1].
Dit nieuwe SCORE-HDL model is echter nog niet direct vergeleken met het originele SCORE model, noch is het gevalideerd in een onafhankelijk cohort. Deze studie (n=46092, gemiddelde follow-up van 6.8 jaar) vergeleek daarom de twee risico-inschattingsmodellen en evalueerde de toegevoegde voorspellende waarde van HDL-c in de doorlopende Copenhagen General Population Study (CGPS) [3-5].
 

Belangrijkste resultaten

  • Het toevoegen van HDL-c aan een Cox regressiemodel dat sekse, leeftijd, roken, total cholesterol en systolische bloeddruk bevat, verbeterde discriminatie tussen cases van fatale CVD en niet-cases niet (Harrell’s c-statistic: 0.887 vs. 0.888, p=0.49).
  • Hoewel het 10-jaars fatale CVD risico berekend met SCORE en SCORE-HDL sterk correleerden (Spearman’s rho: 093, P<0.0001), was het mediane risico lager met SCORE-HDL dan met SCORE voor mannen en vrouwen. Volgens SCORE-HDL werden 10% van de mannen en 1% van de vrouwen beschouwd als hoogrisico, ten opzichte van respectievelijk 17% en 3% met SCORE.
  • Een 7-jaars risico op fatale CVD werd berekend door de baseline overlevingsfunctie iets aan te passen, om de calibratie van SCORE en SCORE-HDL te bepalen. Beide modellen overschattten het risico ten opzichte van geobserveerde events; SCORE 4.9-voud in mannen en 5.5-voud in vrouwen.
  • SCORE-HDL gebruiken in plaats van SCORE vermindert de sensitiviteit van de 5% hoogrisico drempel om fatale CVD events te detecteren (26% vs. 42%) en verhoogde specificiteit voor het detecteren van non-events met 4%, hetgeen een negatieve netto reclassificatie index (NRI) van -12% opleverde.
  • Voor het gecombineerde eindpunt van fatale CVD+niet-fatale MI of stroke, verbeterde SCORE-HDL de discriminatieve kracht niet ten opzichte van SCORE (c-statistics: 0.714 vs. 0.712, P=0.75). Sensitiviteit van de 5% hoogrisico drempel daalde van 26 tot 16%, wat resulteerde in een NRI van -5%.  
  • In een SCORE-achtig risicomodel op basis van voorspellers en uitkomsten in het CGPS cohort, verbeterde toevoeging van HDL-c de voorspellende waarde niet.
  • Stapsgewijs verlagen van de beslisdrempel van 5 naar 1% verbeterde NRI progressief.

Conclusie

In deze eerste directe vergelijking van de klinische prestatie van de SCORE en SCORE-HDL risico-voorspelmodellen in een hedendaags populatiegebaseerd cohort in een ‘laag-risico’ Europees land, verbeterde het nieuw aanbevolen SCORE-HDL model discriminatie niet. Ten opzichte van het SCORE model, verminderde toevoeging van HDL-c de sensitiviteit van de 5% hoogrisico-drempel, met een negatieve NRI.
Beide modellen overschatten het risico op fatale CVD sterk in deze ‘laag-risico’ Europese populatie. In dit soort populatie, gaat de voorkeur mogelijk uit naar het SCORE model, met name onder vrouwen. Europese richtlijnen moeten mogelijk overwegen lagere drempelwaarden te hanteren om geïntensiveerde primaire preventie te starten en om CVD morbiditeit in het voorspelde eindpunt te includeren, om beter de huidige situatie in dergelijke landen te weerspiegelen.
 
Vind dit artikel online bij Eur Heart J
 

Referenties

1. Reiner Z, Catapano AL, De Backer G et al. ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: the Task Force for the management of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Atherosclerosis Society (EAS). Eur Heart J 2011;32:1769–1818.
2. Perk J, De Backer G, Gohlke H, et al. European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice (version 2012). (Constituted by representatives of nine societies and by invited experts). Eur Heart J 2012;33:1635–1701.
3. Thomsen M, Nordestgaard BG. Myocardial infarction and ischemic heart disease in overweight and obesity with and without metabolic syndrome. JAMA Intern Med 2014;174:15–22.
4. Nordestgaard BG, Palmer TM, Benn M, et al. The effect of elevated body mass index on ischemic heart
disease risk: causal estimates from a Mendelian randomisation approach. PLoS Med 2012;9:e1001212.
5. Jørgensen AB, Frikke-Schmidt R, Nordestgaard BG et al.Loss-of-function mutations in APOC3 and risk of ischemic vascular disease. N Engl J Med 2014;371:32–41.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: