Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hogere bloeddruk geassocieerd met hoger risico op diabetes in HVZ-vrije populatie

Literatuur - Emdin CA et al., J Am Coll Cardiol. 2015

Usual Blood Pressure and Risk of New-Onset Diabetes
Evidence From 4.1 Million Adults and a Meta-Analysis of Prospective Studies

 
Emdin CA, Anderson, SG, Woodward M et al.
J Am Coll Cardiol. 2015;66(14):1552-1562. doi:10.1016/j.jacc.2015.07.059
 

Achtergrond

De prevalentie van type 2 diabetes (T2DM) wordt geschat verder te stijgen tot 55 miljoen mensen wereldwijd in 2030 [1]. Omdat individuen met T2DM een hoger risico lopen op ernstige CV morbiditeit en mortaliteit [2,3], is preventie van diabetes cruciaal in pogingen om de ziektedruk van CV aandoeningen te verminderen.
Verhoogde bloeddruk (BP) is in verband gebracht met chronische inflammatie [4] en endotheeldysfunctie [5], welke beiden het risico op diabetes lijken te beïnvloeden [6,7]. Cohortstudies die over de associatie tussen BP en diabetes rapporteerden, hebben uiteenlopende resultaten laten zien. Bovendien hadden de cohortstudies beperkte power om te onderzoeken of de geobserveerde associaties afhankelijk waren van belangrijke patiënteigenschappen.
Deze studie analyseerde daarom gegevens van 4.1 miljoen individuen met ten minste 1 jaar follow-up (30-90 jaar oud), vrij van diabetes en CV aandoeningen, in een hedendaagse Britse eerstelijnszorg populatie (Clinical Practice Datalink (CPRD)), en een meta-analyse werd uitgevoerd van bestaande prospectieve studies om betrouwbaar het verband tussen BP en diabetes te kunnen bepalen.
 

Belangrijkste resultaten

  • In een Cox proportional hazard model, was de ongecorrigeerde HR voor het risico op diabetes 2.60 (95%CI: 2.58-2.62) per 20 mmHg hogere SBP. Corrigeren voor leeftijd, sekse en BMI zwakte het diabetesrisico af (HR: 1.58, 95%CI: 1.57-1.60 per 200 mmHg hogere SBP), terwijl extra correctie voor roken, antihypertensieve therapie, en lipidenerlagende behandeling weinig effect had.
  • Over het algemeen was een 10 mmHg hogere DBP geassocieerd met een hoger risico op incidente diabetes (HR: 1.52, 95%CI: 1.51-1.54), over een brede range van BPs. 
  • Baseline BMI beïnvloedde de associatie tussen SBP en nieuw gediagnosticeerde diabetes (P(interactie)=0.0001). In individuen met BMI<25 kg/m2, was een 20 mmHg hogere SBP geassocieerd met een grotere proportionele stijging van het risico op diabetes (HR: 1.89, 95%CI: 1.84-1.89) dan in personen met BMI>35 kg/m2 (HR: 1.19, 95%CI: 1.16-1.22). Een hoger absoluut risico bij baseline in de hogere BMI-categorie maakte echter dat zij een grotere absolute stijging van diabetesrisico  hadden per 20 mm Hg hogere SBP.
  • Hoewel het relatieve diabetesrisico per 20 mmHg hogere SBP afnam met toenemende leeftijd, waren absolute risicoverschillen vergelijkbaar in verschillende leeftijdscategorieën, als gevolg van een stijgend absoluut risico op nieuw gediagnosticeerd diabetes.
  • In een gepoolde random effects meta-analyse van 30 prospectieve observationele studies, was iedere 20 mmHg hogere SBP uit eerdere cohortstudies geassocieerd met een hoger risico op nieuwe diabetes (RR: 1.77, 95%CI: 1.53-2.05).
 

Conclusie

Deze analyses laten zien dat, in een cohort van mensen zonder bekende vasculaire ziekte, zowel SBP als DBP correleren met het risico op incidente diabetes, over een breed spectrum van bloeddruk (geen aanwijzingen voor een nadir tot 110/70 mmHg). De sterkte van de associatie nam af bij hogere leeftijd en hogere BMI, maar het risico op diabetes in oudere mensen en individuen met een hoog BMI is nog steeds substantieel door een hoger absoluut risico in deze populaties. Verder onderzoek zou moeten uitwijzen het geobserveerde verband causaal is.
 

Referenties

1. Whiting DR, Guariguata L, Weil C, et al. IDF diabetes atlas: global estimates of the prevalence of diabetes for 2011 and 2030. Diabetes Res Clin Pract 2011;94:311–21.
2. Kannel WB, McGee DL. Diabetes and cardiovascular risk factors: the Framingham study. Circulation
1979;59:8–13.
3. Taylor KS, Heneghan CJ, Farmer AJ, et al. Allcause and cardiovascular mortality in middle-aged people with type 2 diabetes compared with people without diabetes in a large U.K. primary care database. Diabetes Care 2013;36:2366–71.
4. Chamarthi B, Williams GH, Ricchiuti V, et al. Inflammation and hypertension: the interplay of interleukin-6, dietary sodium, and the renin-angiotensin system in humans. Am J Hypertens 2011;24:1143–8.
5. Taddei S, Virdis A, Ghiadoni L et al. Antihypertensive drugs and reversing of endothelial dysfunction in hypertension. Curr Hypertens Rep 2000;2:64–70.
6. Interleukin-6 Receptor Mendelian Randomisation Analysis (IL6R MR) Consortium. The interleukin-6 receptor as a target for prevention of coronary heart disease: a mendelian randomisation analysis. Lancet 2012;379:1214–24.
7. Meigs JB, Hu FB, Rifai N, Manson JE. Biomarkers of endothelial dysfunction and risk of type 2 diabetes mellitus. JAMA 2004;291:1978–86.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: