Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Duitse AFNET en EHRA stellen routekaart op om AF management te verbeteren

Nieuws - 19 okt. 2015

Ten minste 30 miljoen mensen wereldwijd leven met atriumfibrilleren. Ondanks verbeterde behandelopties hebben AF patiënten nog steeds beroertes, hartfalen en vroegtijdige sterfte. De Duitse AtriumFibrilleren Netwerk Assocatie (AFNET) en de European Heart Rhythm Association (EHRA) initieerden ontwikkeling van een routekaart om de kwaliteit van AF management te verbeteren. Een internationale groep van experts ontwikkelde een set initiatieven en aanbevelingen gericht op het verbeteren van de zorg voor AF patiënten. Het rapport van de 5e AFNET/EHRA consensusconferentie wordt vandaag gepubliceerd in het EP Europace Journal.
 
De 5e AFNET/EHRA consensusconferentie had de focus “het begrijpen en elimineren van ongelijkwaardigheden en barrières die optimale behandeling van AF belemmeren”. Professor Paulus Kirchhof, één van de organisatoren van de conferentie, bestuurslid van EHRA en spreker in het bestuur van AFNET, legt uit: “We hebben deze meeting opgezet met het doel om een routekaart op te stellen voor tastbare verbetering van AF management. De uitkomst van de conferentie is samengevat in een set aanbevelingen en onderzoeksprioriteiten in AF.”
 

Leren van onze buren

Meer dan zeventig AF experts, die een bijna wereldwijde gemeenschap van AF professionals weerspiegelen, namen deel aan de conferentie en deelden hun ervaringen. “Gezien de brede variatie in gezondheidsstructuren wereldwijd, kunnen de verschillende landen in de wereld van elkaar leren en rolmodellen ontwikkelen voor excellente AF zorg. E hopen dat deze routekaart, gemaakt door specialisten uit verschillende delen van de wereld, helpt om AF management in Europa en daarbuiten te verbeteren,” aldus Professor Gerhard Hindricks, voorzitter van de EHRA.
 

Geïnformeerde en betrokken patiënten

De experts zijn het erover eens dat voor succesvolle therapie alle AF patiënten betrokken moeten worden in besluiten over hun zorg. Patiënten moeten goed geïnformeerd worden over AF. Om dit te bereiken, bevelen de auteurs aan om de publiek beschikbare informatie over AF, de complicaties en de therapeutische opties te vergroten. Patiëntgerichte initiatieven zoals de website voor patiënten “Afib matters” (www.afibmatters.org), ontwikkeld in 5 Europese talen, uitgebracht door EHRA, wordt als erg behulpzaam genoemd voor het stimuleren van betrokkenheid van patiënten bij AF. Verder moeten door patiënten gerapporteerde uitkomsten worden gebruikt om AF-gerelateerde symptomen en de ervaringen van patiënten vast te leggen.
 

Gestructureerde zorg

Adequaat management van AF patiënten is complex. Professor Andreas Goette, bestuurslid van AFNET, legt uit: “Dergelijke AF zorg moet verzekeren dat evidence-based behandeling wordt aangeboden aan alle AF patiënten.” Daarom beveelt de AFNET/EHRA routekaart een meer gestructureerde benadering aan, geleid door interdisciplinaire teams, en suggereert het de ontwikkeling van zorgplannen waarin de patiënt centraal staat.

 
Verbeteren van AF behandeling

Een paar miljoen mensen wereldwijd hebben ongediagnosticeerd en daarmee onbehandeld AF, geassocieerd met een hoog risico op beroerte en sterfte. De AFNET/EHRA routekaart beveelt aan om brede screening voor AF op te zetten in personen ouder dan 65, of in populaties met een hoog risico, om een tijdige diagnose en behandeling van AF mogelijk te maken.
Strategieën om onderbreking van of stoppen met antistollingstherapie te beperken moeten worden geëvalueerd, aangezien anticoagulantia alleen effectief zijn als ze continue worden genomen.
AF ablatie is een gevestigde AF behandeling en wordt daarom aangeboden in steeds meer ziekenhuizen. De auteurs bevelen ontwikkeling van standaarden aan om consistent de kwaliteit en het succes van AF ablatie te meten. Vaak verdwijnt AF niet volledig na ablatie, en meer onderzoek is nodig om de beste ritmebeheersingstherapie te identificeren in patiënten met terugkerend AF na ablatie.
 

Gepersonaliseerd AF management

Meer onderzoek is nodig om de onderliggende cellulaire en moleculaire mechanismen van AF beter te begrijpen.  De experts suggereren de evaluatie van genetische factoren, specifieke biomarkers en ECG parameters om verschillende subtypes van AF te kunnen opsporen in individuele patiënten, om beter gerichte behandeling te kunnen ontwikkelen. Bijvoorbeeld, nieuwe biomarkers of ECG informatie kunnen worden gebruik om antistolling risico-inschatting te verfijnen voor patiënten met een matig of laag risico op beroerte. Momenteel is het niet duidelijk of deze groep patiënten baat heeft bij antistollingstherapie of niet.
Professor A John Camm, president-elect van EHRA en mede-organisator van de 5e AFNET/EHRA consensusconferentie concludeert: “We geloven dat de gesuggereerde onderzoeksactiviteiten kunnen helpen om AF behandeling te optimaliseren en de uitkomsten van veel AF patiënten kunnen verbeteren. Er is een dringende noodzaak voor langetermijn onderzoeksgelden om de implementatie van gepaste studies mogelijk te maken.
 

Bron

Persbericht ESC 19 October, 2015
 

Publicatie

Kirchhof P et al. A roadmap to improve the quality of atrial fibrillation management: proceedings from the fifth Atrial Fibrillation Network / European Heart Rhythm Association consensus conference. Europace 2015; doi:10.1093/europace/euv304
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: