Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

AHA Journaal 2015

Orlando, 8-11 november 2015

2 nov. 2015

AHA 2015 Van zondag 8 t/m woensdag 11 november wordt het congres van de American Heart Association gehouden in Orlando. CVGK is aanwezig en maakt een dagelijkse nieuwsbrief waarin Nederlandse artsen en onderzoekers verslag doen.

 

Nieuws • 10-11-2015

Kwart minder CV events door intensievere bloeddrukverlaging in oudere hypertensiepatiënten

AHA 2015 De SPRINT studie werd voortijdig gestopt, vanwege gunstige bevindingen; met 120 mmHg als streefbloeddruk verminderde het aantal CV events aanzienlijk ten opzichte van <140 mmHg als doel.

Nieuws • 10-11-2015

SGLT2-remmer vermindert ziekenhuisopname voor HF in hoogrisico T2DM patiënten

AHA 2015 De EMPA-REG OUTCOME studie laat zien dat ziekenhuisopname voor HF en CV sterfte dalen met empagliflozine, in aanvulling op standaardzorg, ongeacht of patiënt al HF had bij baseline.

3 minuten educatie • 10-11-2015, Orlando, FL, USA, Prof. Silvio Inzucchi

Verrassende resultaten EMPA-REG Outcome op HF eindpunten

AHA 2015 De effecten van empagliflozin op hartfalen-eindpunten werden onderzocht in de EMPA-REG Outcome studie. Prof. Inzucchi bespreekt de resultaten.

3 minuten educatie • 10-11-2015, Orlando, FL, USA, Dr. Jeanine Roeters van Lennep

Effect van leefstijlinterventies op preventie cardiovasculaire risicofactoren

AHA 2015 Dr. Jeanine Roeters van Lennep bespreekt de resultaten van de Fifty-fifty studie (effecten zelfhulpgroep op CV risicofactoren) en een studie met een Mobile Health application naar het effect van sequentiële versus simultane interventies in dieet en fysieke activiteit.

3 minuten educatie • 10-11-2015, Orlando, FL, USA, Dr. Joost Besseling

Effect statines op CAD en mortaliteit bij FH-patiënten

AHA 2015  Dr. Joost Besseling (Amsterdam) bespreekt de opzet, resultaten en implicaties van een studie naar het effect van statines op coronaire aandoeningen en mortaliteit in FH-patiënten.

Nieuws • 10-11-2015

Ingesteld blijven op plaatjesaggregatieremmer voor veel patiënten gunstig

AHA 2015 Deze analyse van de PEGASUS-TIMI 54 studie toont aan dat niet-ernstige bloedingen en andere bijwerkingen nog steeds leiden tot het staken van de therapie. Bij het starten van anti-trombotische therapieën is het adviseren van de patiënt belangrijk om therapietrouw te maximaliseren en resultaten te verbeteren.

Nieuws • 9-11-2015

AHA en Google combineren technologische en wetenschappelijke expertise voor beter CV onderzoek

AHA 2015 Op de jaarlijkse AHA Scientific Sessions maakten AHA en Google Life Sciences bekend dat zij beide 25 miljoen dollar investeren in innovatief onderzoek naar hart- en vaatziekten.

Nieuws • 9-11-2015

Primair eindpunt niet behaald, maar nieuw HF middel verbetert mogelijk hartfalen-markers

AHA 2015 Stimulatie van aanmaak cyclisch guanosine monofosfaat met vericiguat kan NT-proBNP verminderen en LVEF verbeteren, en vermindert mogelijk klinische uitkomst bij verslechterend chronisch HFrEF.

3 minuten educatie • 9-11-2015, AHA 2015, Orlando, FL, USA, Dr. Carolyn Lam

SOCRATES-REDUCED: fase II studie bij chronisch HFrEF

AHA 2015 Dr. Carolyn Lam (Singapore) bespreekt de resultaten van de fase II SOCRATES-REDUCED studie (vericiguat bij verslechterend chronisch HFrEF).

3 minuten educatie • 8-11-2015, AHA 2015, Orlando, Peter-Paul Zwetsloot

Voorspelmodel voor reactie op stamceltherapie (gebaseerd op REPAIR-AMI)

Peter-Paul Zwetsloot (UMC Utrecht) bespreekt zijn poster The First Prediction Model for Response to Autologous Bone Marrow-derived Mononuclear Cells After Myocardial Infarction Based on the REPAIR-AMI Trial.

3 minuten educatie • 8-11-2015, AHA 2015, Orlando, Jeroen Jaspers Focks

Medicijngebruik en comorbiditeit in ARISTOTLE

Jeroen Jaspers Focks (Nijmegen) bespreekt zijn poster Polypharmacy and the Impact of Apixaban on Clinical Events in Patients with Atrial Fibrillation: Insights From the ARISTOTLE Trial .

Nieuws • 9-11-2015

Geen verbetering klinische stabiliteit in HFrEF door behandeling met GLP-1 receptoragonist

AHA 2015 Hartfalen leidt tot metabole verstoringen in het myocard. Daarom testte de FIGHT-studie of liraglutide de klinische stabiliteit verbetert na ontslag uit het ziekenhuis. Dit bleek niet het geval.

3 minuten educatie • 9-11-2015, AHA 2015, Orlando, FL, USA, Prof. Milton Packer

Uniforme resultaten wereldwijd in de PARADIGM studie

Prof. Milton Packer (Dallas, TX, VS) bespreekt de wereldwijde geografische verdeling van deelnemende centra aan de PARADIGM-trial.

3 minuten educatie • 9-11-2015, Orlando, USA, Dr. Lucas Boersma

EWOLUTION-registry rond linker hartoor sluiting

Dr. Lucas Boersma (Nieuwegein) bespreekt de eerste resultaten uit de EWOLUTION-registry met het Watchman-device.


Het AHA Journaal wordt mede mogelijk gemaakt door MSD

Deel deze pagina met collega's en vrienden: