Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

DAPT-score ontwikkeld om voordeel-risicobalans van verlengde duale plaatjesremming te individualiseren

Nieuws - 10 nov. 2015

 
Individualizing Treatment Duration of Dual Antiplatelet Therapy After Percutaneous Coronary Intervention: An Analysis of the DAPT Study

 
Gepresenteerd op de AHA Scientific Sessions 2015 door: Robert W Yeh (Harvard Medical School, Boston, MA, USA)
 

Achtergrond

Langdurige duale antiplaatjestherapie (DAPT na percutane coronaire interventie (PCI) vermindert stenttrombose (ST) en myocardinfarct (MI), maar verhoogt het risico op bloedingen, liet ook de eerder gepubliceerde DAPT studie zien. Strategieën om DAPT behandelduur te individualiseren zijn gewenst om de uitkomst voor de patiënt te verbeteren.
De DAPT studie randomiseerde 11648 patiënten die 12 maanden DAPT hadden ontvangen naar gecontinueerde thienopyridine plus aspirine of aspirine alleen. Nu werden multivariabele statistische modellen geconstrueerd om de composiet van ST of MI (ischemie-model) en GUSTO matige/ernstige bloeding (bloedingsmodel) te voorspellen op basis van Cox regressie. Uitkomsten optredend tussen 12 en 30 maanden na index PCI werden gebruikt, inclusief fatale events.
Het voordeel-risico verschil werd berekend door de voorspelde absolute daling van ischaemie en stijging van bloedingen te schatten voor iedere patiënt, aannemende dat patiënt voortdurend thienopyridine behandeling kreeg, vs. placebo (voorspeld netto behandeleffect = voorspelde risicoreductie ischemische events – voorspelde risicostijging bloedingen).
Aan variabelen die een risicofactor bleken voor ischemische events of matig/ernstige bloedingen, werd een aantal punten (positief of negatief) toegekend, die, wanneer ze op een patiënt van toepassing zijn, opgeteld de individuele DAPT score geven.
Het doel van deze studie was om een klinisch risico score, de DAPT score, te ontwikkelen, waarmee patiënten kunnen worden geïdentificeerd die waarschijnlijk het grootste voordeel hebben van voortdurende DAPT na 1 jaar, alsmede diegenen die het meeste schade kunnen oplopen.
 

Belangrijkste resultaten

  • Patiënten in de DAPT studie laten een normale verdeling van DAPT scores zien.
  • Wanneer kwartielen van DAPT score werden beschouwd, lieten oplopende kwartielen een steeds groter negatief risicoverschil voor ST en MI zien, bij thienopyridine vs. placebobehandeling (dus steeds lager risico met thienopyridine vs. placebo), terwijl het risico op GUSTO matig/ernstige bloeding afnam.
  • Netto complicaties werden minder gezien bij voortdurende thienopyridine-behandeling vs. placebo wanneer DAPT score >2 was, ten opzichte van DAPT score <2.
  • Bij DAPT score <2 werd geen verschil in optreden van MI of ST (1.7% vs. 2.3%, P=0.07), en sterfte, MI of beroerte (MACCE, 3.7% vs. 3.8%, P=0.73) gezien tussen gecontinueerde thienopridine of placebo, maar het risico op GUSTO bloedingen was wel hoger (3.0% vs. 1.4%, P<0.001).
  • Bij DAPT score >2 trad MI of ST minder vaak op bij gecontinueerde thienopridine vs. placebo (2.7% vs. 5.7%, P<0.001), alsmede MACCE (4.9% vs. 7.6%, P<0.001). Hierbij werd geen verschil gezien in het optreden van GUSTO bloedingen (1.8% vs. 1.4%, P=0.26).
  • Bij vergelijking van een hoge (>2) met een lage (<2) DAPT score, hadden patiënten (gecontinueerd thienopyridine vs. placebo) met een hoge score een significant verschil in risico op MI/ST (-3.02% vs. -0.66%, P<0.001), minder GUSTO matige/ernstige bloedingen (0.37% vs. 1.55%, P=0.02), minder netto complicaties (-2.70% vs. 0.92%, P<0.001).
  • Bij lage DAPT score is NNT om ischemie te voorkomen 153, en number needed to harm (NNH) om een bloeding te veroorzaken 64. Bij een hoge DAPT score is NNT 34 en NNH 272. 

Conclusie

Onder patiënten die geen groot ischemisch of bloedingsevent hebben gehad in hun eerste jaar na PCI, kan de DAPT score patiënten identificeren voor wie de ischemische voordelen zwaarder wegen dan de bloedingsrisico’s, en andersom.
De DAPT score kan artsen helpen beslissen wie wel en wie niet behandeld moet worden met verlengde DAPT. Een DAPT score calculator is te vinden op www.daptstudy.org.
 
- Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het AHA congres verstrekte informatie –

Het AHA Journaal 2015 wordt mede mogelijk gemaakt door MSD

Deel deze pagina met collega's en vrienden: