Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

SGLT2-remmer vermindert ziekenhuisopname voor HF in hoogrisico T2DM patiënten

Nieuws - 10 nov. 2015

 
Empagliflozin and Cardiovascular Outcomes in Patients With Type 2 Diabetes Mellitus at High Cardiovascular Risk  

 
Gepresenteerd op de AHA Scientific Sessions 2015 door: Silvio E Inzucchi (Yale University School of Medicine, New Haven, CT, USA)
 

Achtergrond

Patiënten met diabetes type 2 (T2DM) hebben een hoog cardiovasculair (CV) risico. Glucoseverlaging op zich heeft geen of weinig effect op het voorkomen van CV events. Daarom wordt al lang gezocht naar een middel dat behalve bloedglucose ook CV complicaties vermindert.
SGLT2-remmers verlagen bloedglucose door excretie van glucose via de urine te stimuleren, zonder dat het risico op hypoglycemie stijgt. Van deze middelen is ook aangetoond dat ze de bloeddruk verlagen en gewichtsverlies geven.
De EMPA-REG OUTCOME trial evalueerde het effect van behandeling met de SGLT2-remmer empagliflozine op CV uitkomsten. 7020 Volwassenen met T2DM (HbA1c: 7-10%, eGFR >30 mL/min/1.73m2 (modification of diet in renal disease)) en CV ziekte werden gerandomiseerd naar empagliflozine 10 mg of 25 mg of placebo, in aanvulling op standaardzorg. Het primaire eindpunt was een 3-punts MACE (CV sterfte, niet-fataal MI, niet-fatale beroerte), waarop superioriteit voor empagliflozine (gepoolde doseringen) vs. placebo werd gezien (HR 0.86, 95%CI: 0.74-0.99, P=0.0382).
 

Belangrijkste resultaten

  • De daling van het 3-punts MACE eindpunt bleek met name gedreven door een daling in CV sterfte met empagliflozine ten opzichte van placebo (HR: 0.62, 95%CI: 0.49-0.77, P=0.0001).
  • Hospitalisatie voor hartfalen (HF) was lager in empagliflozine-behandelde patiënten dan in de placebogroep (HR: 0.65, 95%CI: 0.50-0.85, P=0.0017).
  • Ziekenhuisopname voor HF of CV sterfte was lager in empagliflozine-behandelde patiënten (HR: 0.66, 95%CI: 0.55-0.79, P<0.0001).
  • Hospitalisatie voor of dood door HF kwam ook minder voor in de empagliflozinegroep (HR: 0.61, 95%CI: 0.47-0.79, P=0.0002).
  • Het wel (HR: 0.75, 95%CI: 0.48-1.19) of niet (HR: 0.59, 95%CI: 0.43-0.82) bestaan van HF bij baseline had geen invloed op het effect van empagliflozine op het verminderen van hospitalisatie voor HF.
  • Het effect van empagliflozine op ziekenhuisopname voor HF of CV sterfte was consistent in patiënten met (HR: 0.72, 95%CI: 0.50-1.04) en zonder (HR: 0.63, 95%CI: 0.51-0.78) HF bij baseline.

Conclusie

Deze data van de EMPA-REG OUTCOME studie laten zien dat behandeling met empagliflozine, in aanvulling op standaardzorg, ziekenhuisopname voor HF of CV sterfte vermindert in patiënten met T2DM en een hoog CV risico. Dit effect is onafhankelijk van of patiënten al HF hadden bij baseline.
 
- Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het AHA congres verstrekte informatie –

Het AHA Journaal 2015 wordt mede mogelijk gemaakt door MSD

Deel deze pagina met collega's en vrienden: