Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Negatieve media-aandacht over statines in verband gebracht met stoppen met medicatie en stijging CV events

Nieuws - 3 dec. 2015

Onderzoekers in Denemarken hebben gevonden dat er een verband is tussen negatieve nieuwsberichten over statines en dat sommige mensen besluiten om te stoppen met hun statinebehandeling, hetgeen vervolgens is geassocieerd met een stijging van het risico op hartaanvallen en sterven als gevolg van hartaandoeningen.
De studie, woensdag gepubliceerd in het European Heart Journal, laat zien dat voor ieder negatief nationaal nieuwsbericht over de cholesterolverlagende groep medicijnen, er 9% stijging was van het risico dat mensen besloten statines te nemen binnen zes maanden nadat ze voor het eerst de statines voorgeschreven kregen.

“We zagen dat blootstelling aan negatief nieuwsverhalen over statines was gelinkt aan het vroeg stoppen met statines en dit verklaarde 2% van alle hartaanvallen en 1% van alle sterftes door CV aandoeningen geassocieerd met vroegtijdig stoppen met statines,” zei professor Børge Nordestgaard, Chief Physician in Copenhagen University Hospital in Denmark.
“Mensen die vroeg stoppen met statines hebben 26% hoger risico op hartaanval en 18% hoger risico om te sterven aan CV aandoeningen, ten opzichte van mensen die ze blijven gebruiken.

“Hoewel we niet met zekerheid kunnen zeggen dat statinegerelateerd negatief nieuws het vroegtijdig stoppen met statines veroorzaakt, doen onze gegevens vermoeden dat dat waarschijnlijk is. En hoewel dit type associatie-onderzoek geen oorzakelijk verband kan bewijzen, suggereren onze data dat vroeg stoppen met statines leidt tot onnodige hartaanvallen en CV sterfte,” zei Nordestgaard.

Prof Nordestgaard en zijn collega Dr. Sune Nielsen, een senior wetenschapper aan Copenhagen University Hospital, identificeerde 674900 mensen, van 40 jaar en ouder, in de gehele Deense populatie, die statines gebruikten tussen januari 1995 en december 2010, en ze volgden hen tot eind 2011.
Ze identificeerden 1931 statinegerelateerde nieuwsberichten vanaf januari 1995 in de Deense kranten, tijdschriften, radio, televisie, websites en persbureaus en ze markeerden ze als negatief (110 berichten), neutraal (1090) en positief (731).

Hoewel statines als een van de veiligste medicijnen worden beschouwd, kunnen ze bijwerkingen veroorzaken, met name in de eerste zes maanden. Hier kunnen spierpijn onder vallen, en zeer zeldzaam rhabdomyolyse. Deze bijwerkingen kunnen mogelijk leiden tot vroeg stoppen met de medicatie. De onderzoekers vroegen zich af of deze blootstelling aan negatief nieuws over statines een rol zou kunnen spelen in de besluiten van de patiënten over of ze doorgaan of stoppen met hun medicatie.
Naast het kijken naar de link tussen nieuwsbericht en stoppen met statines, keken ze ook naar het verband tussen het hebben van CV aandoeningen of diabetes ten tijde van het eerste voorschrijven van statines, het kalenderjaar, statinedosering, mannelijk zijn, in de stad wonen en een niet-Deense afkomst hebben.
Gedurende de periode van 1995 tot 2010 steeg het aandeel mensen op statines van minder dan 1% tot 11%, terwijl vroegtijdig stoppen met statines steeg van 6% tot 18%. Het totaal aantal statinegerelateerde nieuwsberichten (positief, neutraal en negatief) steeg van 30 per jaar in 1995 naar 400 in 2009.
 
In aanvulling op het toegenomen risico van negatieve nieuwsberichten, vonden de onderzoekers dat het risico op vroegtijdig stoppen met statines toenam per kalenderjaar (4%), per hogere dagelijkse dosis (4%), mannelijk zijn (5), het wonen in de stad (13%) en voor een niet-Deense afkomst (67%). Daarentegen nam het risico op stoppen af na blootstelling aan positief nieuws over statines (8%), en het hebben van CV ziekte of diabetes toen de statines voor het eerst werden voorgeschreven (respectievelijk 27% en 9%).

Prof. Nordestgaard zei: “Statines representeren een succesverhaal in de moderne geneeskunde, en momenteel zijn ze de meest effectieve methode om CV ziekte te voorkomen. Een voorwaarde hiervoor is echter dat patiënten therapietrouw zijn aan de voorgeschreven medicatie. In onze studie zien we dat bijna één op de zes individuen in een vroeg stadium stopt met behandeling, en dit betekent een groot probleem voor CV gezondheid.
Onze bevindingen suggereren een noodzaak om manieren te ontwikkelen om de therapietrouw bij statines te vergroten, met name tijdens de eerste zes maanden.
Positieve nieuwsberichten zijn vaak evidence-based, en leggen uit hoe statines hartziekte en vroege sterfte kunnen voorkomen, terwijl dit vaak niet het geval is voor negatieve nieuwsberichten, die de neiging hebben te focussen op relatief zeldzame en matige bijwerkingen. Gezien hoe vaak er een negatief statinegerelateerd nieuwsbericht is, detecteerden we een verrassend sterke associatie: een stijging van 9% in het vroeg stoppen voor ieder nationale bericht. Als negatieve statinegerelateerde nieuwsberichten helemaal niet voorkwamen, dan zou vroeg stoppen met statines dalen met 1.3% in de gehele populatie,” concludeert Nordestgaard.

Bron
Persbericht ESC 2 December, 2015
Het artikel: “Negative statin-related news stories decrease statin persistence and increase myocardial infarction and cardiovascular mortality: a nationwide prospective cohort study”, by Sune Fallgaard Nielsen and Børge Grønne Nordestgaard. European Heart Journal. doi:10.1093/eurheartj/ehv641

Deel deze pagina met collega's en vrienden: