Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Eerste studie naar circulerend PCSK9 in ACS-patiënten tijdens angiografie

Literatuur - Gencer B et al., Heart J 2015; published online ahead of print

Prognostic value of PCSK9 levels in patients with acute coronary syndromes


Gencer B, Montecucco F, Nanchen D, et al.
Heart J 2015; published online ahead of print
 

Achtergrond

LDL-cholesterol niveaus zijn slecht gecontroleerd 1 jaar na ACS bij patiënten met klinische familiaire hypercholesterolemie [1,2]. Studies hebben aangetoond dat in deze patiëntenpopulatie ongeveer tweederde van de patiënten op de maximaal aanbevolen statine-therapie het LDL doel van ≤1.8 mmol / L niet bereiken[1-3]. Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat PCSK9 niveaus opgereguleerd zijn aan het begin van statinetherapie, leidend tot statineresistentie [4].
PCSK9 niveaus zijn gecorreleerd met fysieke activiteit bij gezonde vrijwilligers [5], en worden gebruikt voor het voorspellen van acute cardiovasculaire events bij patiënten met stabiele coronaire hartziekte op statinetherapie[6]. Of PCSK9 niveaus kunnen worden gebruikt als een onafhankelijke marker voor klinische resultaten, die aanvullende informatie geeft verder dan beschikbare risicostratificatie, is onbekend.
Het is niet onderzocht of PCSK9 niveaus in de vroege fase van acute coronaire syndromen een voorspellende waarde hebben. Deze studie evalueerde het verband tussen PCSK9 plasmaspiegels tijdens coronaire angiografie en sterfte door alle oorzaken of hartdood na 1 jaar, in een groot Zwitsers cohort van patiënten met acute coronaire syndromen. De associatie tussen PCSK9 plasmaniveaus en LDL cholesterol targets 1 jaar na het aanvankelijke event werd ook beoordeeld.
 

Belangrijkste resultaten

• Patiënten met hogere PCSK9 niveaus bij angiografie hadden meer kans op:
  - het hebben van klinische familiaire hypercholesterolemie (RR: 1.21, 95% CI: 1.09-1.53)
  - behandelding met lipidenverlagende therapie (RR: 1.46, 95% CI: 1.30-1,63)
  - een langer tijdsinterval van pijn op de borst (RR: 1.29, 95% CI: 1.09-1.53)
  - hogere CRP niveaus (RR: 1.22, 95% CI: 1.16-1.30)
• PCSK9 verhoogde 12-24 uur na ACS (374 ± 149 vs. 323 ± 134 ng / ml, P <0.001)
• Bij 1 jaar follow-up was de hazard ratio voor hogere vs. lagere PCSK9 niveau tertielen 1.13 (95% CI: 0.69-1.85) voor sterfte door alle oorzaken en bleef gelijk na correctie voor de GRACE score.
• Patiënten met hogere PCSK9 niveaus hadden minder kans om de aanbevolen LDL-cholesterol doelen te hebben bereikt na 1 jaar (RR: 0.81, 95% CI: 0.66-0.99), onafhankelijk van de baseline LDL niveaus.
• Patiënten met ACS die coronaire angiografie ondergingen 72 uur na het begin pijn op de borst hadden hogere PCSK9 niveaus.
 

Conclusie

Hoge plasmaniveaus van circulerend PCSK9, genomen tijdens angiografie, voorspelden niet de sterfte na 1 jaar bij ACS-patiënten. Deze data suggereren echter wel dat PCSK9 niveaus voorspellend zijn voor  toekomstige LDL-cholesterol doelen, ongeacht het gebruik van lipidenverlagende therapie. Bovendien kunnen PCSK9 niveaus bruikbaar zijn voor het identificeren van patiënten met familiaire hypercholesterolemie.

Vind dit artikel online
 

Referenties

1. Nanchen D, Gencer B, Auer R, et al. Prevalence and management of familial hypercholesterolemia in patients with acute coronary syndromes. Eur Heart J 2015;36:2438–2445.
2. Gencer B, Rodondi N, Auer R, et al. Reasons for discontinuation of recommended therapies according to the patients after acute coronary syndromes. Eur J Intern Med 2015;26:56–62.
3. Mayne J, Dewpura T, Raymond A, et al. Plasma PCSK9 levels are significantly modified by statins and fibrates in humans. Lipids Health Dis 2008;7:22.
4. Wattanasuwan N, Khan IA, Gowda RM, et al. Effect of acute myocardial infarction on cholesterol ratios. Chest 2001;120:1196–1199.
5. Hlatky MA, Greenland P, Arnett DK, et al.  Criteria for evaluation of novel markers of cardiovascular risk: a scientific statement from the American Heart Association. Circulation 2009;119:2408–2416.
6. Klingenberg R, Heg D, Raber L, et al. Safety profile of prasugrel and clopidogrel in patients with acute coronary syndromes in Switzerland. Heart 2015;101:854–863.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: