Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Systematische review moedigt pre-CABG statinetherapie aan

Literatuur - Barakat AF et al. Ann Thorac Surg 2016


Perioperative Statin Therapy for Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Grafting


Barakat AF, Saad M, Abuzaid A, et al.
Ann Thorac Surg 2016;101:81825


Achtergrond

Een van de redenen voor de verhoogde morbiditeit en mortaliteit bij patiënten die coronary artery bypass grafting (CABG) ondergaan, is de ontwikkeling van een sterke systemische ontstekingsreactie bij deze patiënten, die vooral bij gebruik van cardiopulmonale bypass sterk aanwezig is [1-3].
Hoewel er bewijs is voor een gunstige rol van preoperatieve statinetherapie voor het afzwakken van deze systemische ontstekingsreactie [4,5], is in de dagelijkse klinische praktijk het stoppen van statine voorafgaand aan CABG gebruikelijk, om mogelijke nadelige effecten te vermijden [6].
Het voordeel van preoperatieve statinetherapie wordt toegeschreven aan hun pleiotrope effecten die onder andere inhouden:
- Anti-inflammatoir effect, gemeten door een significante vermindering van serumspiegels van C-reactive protein (CRP) [7,8]
- Antitrombotisch effect als gevolg van de opregulatie van stikstofoxide, de verminderde productie van tromboxaan A2 en verhoogde productie van prostacycline [9,10]
- Antioxidatief effect, door de verlaging van LDL-oxidatie [11]
- Anti-proliferatief effect op gladde spiercellen, wat bijdraagt ​​aan de vermindering van in-stent restenose [12]
- Vermindering van neovascularisatie van atherosclerotische plaque en het aandeel macrofagen [13]

Dit artikel geeft een overzicht van de bestaande gegevens over de rol van perioperatieve statine therapie en het effect ervan op de postoperatieve resultaten bij CABG patiënten.
 

Belangrijkste resultaten

Er is klinisch bewijs dat preoperatieve statine-therapie:
  • is geassocieerd met een vermindering van sterfte in het ziekenhuis, operatieve sterfte en perioperatieve sterfte
  • een onafhankelijke voorspeller is van sterfte in het ziekenhuis, met name in hoog-risico patiënten
  • de incidentie van myocardinfarct na percutane coronaire interventie en non-cardiale operaties vermindert, maar dit effect was niet bewezen in post-CABG patiënten (een statine reload strategie wordt momenteel getest, om dit effect opnieuw te bewijzen)
  • is geassocieerd met verlaging van het risico van postoperatief boezemfibrilleren, als lipofiele statines worden gebruikt, zoals atorvastatine en simvastatine
  • is geassocieerd met een lagere incidentie van perioperatieve cerebrovasculaire events, zoals een beroerte of TIA, hoewel dit bewijs mogelijk de verminderde incidentie van postoperatief boezemfibrilleren in de statine-groep van deze studies weerspiegelt
  • gepaard gaat met een verminderde incidentie van postoperatieve nierinsufficiëntie, verminderde behoefte aan postoperatieve niervervangende therapie, vooral bij jongere en laag-risico patiënten, en een vermindering van postoperatief acuut nierfalen, in observationele studies met in de handel zijnde statines
  • is geassocieerd met een kortere gemiddelde opnameduur na CABG, en een afname in de duur van het verblijf op de intensive care, waarschijnlijk als gevolg van de vermindering van postoperatieve complicaties
  • geen verhoogd risico op postoperatieve myopathie geeft
 

Conclusie

Beschikbaar bewijs ondersteunt preoperatieve statine therapie bij CABG-patiënten, omdat het leidt tot betere postoperatieve resultaten, met name verminderde perioperatieve sterfte en atriumfibrilleren. Het risico voor statine-gerelateerde bijwerkingen in deze setting van sterke systemische ontstekingsreactie is niet verhoogd.
 
Vind deze publicatie online
 

Referenties

1. Hirai S. Systemic inflammatory response syndrome after cardiac surgery under cardiopulmonary bypass. Ann Thorac Cardiovasc Surg 2003;9:36570.
2. Warren OJ, Smith AJ, Alexiou C, et al. The inflammatory response to cardiopulmonary bypass: part 1—mechanisms of pathogenesis. J Cardiothorac Vasc Anesth 2009;23:22331.
3. MacCallum NS, Finney SJ, Gordon SE, et al. Modified criteria for the systemic inflammatory response syndrome (SIRS) improves their utility following cardiac surgery. Chest 2014;145:1197203.
4. Dereli Y, Ege E, Kurban S, et al. Pre-operative atorvastatin therapy to decrease the systemic inflammatory response after coronary artery bypass grafting. J Int Med Res 2008;36:124854.
5. Martínez-Comendador JMM, Alvarez JRR, Mosquera I, et al. Preoperative statin treatment reduces systemic inflammatory response and myocardial damage in cardiac surgery. Eur J Cardiothorac Surg 2009;36:9981005.
6. Filion KB, Pilote L, Rahme E, et al. Use of perioperative cardiac medical therapy among patients undergoing coronary artery bypass graft surgery. J Card Surg 2008;23:20915.
7. Albert MA, Danielson E, Rifai N, et al, PRINCE Investigators. Effect of statin therapy on C-reactive protein levels: the pravastatin inflammation/CRP evaluation (PRINCE): a randomized trial and cohort study. JAMA 2001;286:6470.
8. Plenge JK, Hernandez TL, Weil KM, et al. Simvastatin lowers C-reactive protein within 14 days: an effect independent of low-density lipoprotein cholesterol reduction. Circulation 2002;106:144752.
9. Notarbartolo A, Davì G, Averna M, et al. Inhibition of thromboxane biosynthesis and platelet function by simvastatin in type IIa hypercholesterolemia. Arterioscler Thromb Vasc Biol 1995;15:24751.
10. Degraeve F, Bolla M, Blaie S, et al. Modulation of COX-2 expression by statins in human aortic smooth muscle cells. Involvement of geranylgeranylated proteins. J Biol Chem 2001;276:4684955.
11. Rikitake Y, Kawashima S, Takeshita S, et al. Anti-oxidative properties of fluvastatin, an HMG-CoA reductase inhibitor, contribute to prevention of atherosclerosis in cholesterol-fed rabbits. Atherosclerosis 2001;154:8796.
12. Walter DH, Schachinger V, Elsner M, et al. Effect of statin therapy on restenosis after coronary stent implantation. Am J Cardiol 2000;85:9628.
13. Williams JK, Sukhova GK, Herrington DM, et al. Pravastatin has cholesterol-lowering independent effects on the artery wall of atherosclerotic monkeys. J Am Coll Cardiol 1998;31:68491.
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: