Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

AHA Scientific Statement over seksespecifieke kenmerken van acuut myocardinfarct bij vrouwen

Nieuws - 27 jan. 2016

Acute Myocardial Infarction in Women -A Scientific Statement From the American Heart Association


Mehta LS, Beckie TM, Devon HA et al.,
Circulation Originally published January 25, 2016

Voor het eerst heeft de American Heart Association een wetenschappelijke verklaring opgesteld over acuut myocardinfact (AMI) bij vrouwen.
Er bestaan verschillen tussen de sekses in de presentatie, pathofysiologische mechanismen en uitkomsten in patiënten met AMI. Jaarlijkse CVD mortaliteitscijfers en de prevalentie van CVD in de Verenigde Staten zijn hoger in vrouwen dan in mannen. Grote verbeteringen zijn gezien in de afgelopen twee decennia, maar coronaire hartziekte (CHD) blijft ondergediagnosticeerd en onderbehandeld in vrouwen.
Historische gezien is er niet veel medisch onderzoek gewijd aan gezondheidsbehoeften van vrouwen. In de laatste 2 decennia is wel meer aandacht is uitgegaan naar seksespecifiek CVD onderzoek en dit heeft een beter begrip opgeleverd van seksespecifieke pathofysiologie, maar vrouwelijke deelnemers blijven ondervertegenwoordigd in klinische studies.

Recente inzichten suggereren dat eigenschappen van de atherosclerotische plaque anders zijn in vrouwen en dat microvasculaire ziekte mogelijk een grotere rol speelt in de ontwikkeling van coronaire events. Vrouwen blijken minder ernstige obstructieve ziekte van de coronaire arteriën te laten zien bij een hoger leeftijd en risicoprofiel, en bij meer symptoomlast van angina en morbiditeit en mortaliteit dan mannen, bij electieve angiografie. Vrouwen blijken minder vaak medische therapie volgens aanbevelingen in de richtlijnen te ontvangen, en minder vaak hartcatheterisatie te ondergaan, en minder vaak tijdige perfusie te ontvangen.

Als bijdrage aan het verbeteren van CHD morbiditeit en mortaliteit in vrouwen, levert dit AHA Scientific Statement een uitgebreid overzicht van het beschikbare bewijs over epidemiologie, klinische presentatie, pathofysiologie, behandeling en uitkomsten van vrouwen met AMI.

Vind het volledige Scientific Statement online bij Circulation

Deel deze pagina met collega's en vrienden: