Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Lage enkel-armindex als onafhankelijke risicofactor voor herhaalde beroerte en verdere vasculaire events

Literatuur - Hong JB et al. Stroke 2016


Ankle-Brachial Index and Recurrent Stroke Risk Meta-Analysis

Hong JB, Leonards CO, Endres M, et al.
Stroke. 2016;47:317-322
 

Achtergrond

Het risico op een herhaalde beroerte is hoog, vooral in de eerste paar maanden na de eerste beroerte [1]. Patiënten met een TIA hebben ook een hoog risico op een beroerte, vooral in de eerste 48 uur na de eerste gebeurtenis [2].
Verschillende strategieën zijn beschikbaar om het risico op een herhaalde beroerte in hoog-risico patiënten te verminderen, zoals agressieve behandeling van gelijktijdig voorkomende vasculaire risicofactoren of het stimuleren van therapietrouw. Toch lijkt het erop dat er ruimte is voor verbetering met betrekking tot strategieën voor secundaire preventie, gezien het feit dat patiënten met een beroerte en perifeer vaatlijden (PAD) minder vaak behandeld worden met statines en antiplaatjestherapie, dan patiënten met coronaire hartziekte met PAD [3].
Om het risico van recidiverende beroerte bij hoog-risico patiënten te verminderen, zijn efficiënte modellen voor het voorspellen van het risico nodig. De enkel-arm index (EAI) kan hierbij een nuttig instrument zijn.
De EAI weerspiegelt de verhouding tussen de systolische bloeddruk gemeten aan de enkel en de arm van een patiënt in rugligging, waardoor arteriële stenose in de onderste ledematen wordt gemeten, en wordt veel gebruikt voor de diagnose van PAD [4].
Deze systematische review en meta-analyse evalueert de relatie tussen een verlaagde enkel-arm index en verhoogd risico op een terugkerende beroerte of vasculaire risicofactoren, in 11 studies in 5374 patiënten. Vasculaire risico-evaluatie was gebaseerd op terugkerende vasculaire events of vasculaire sterfte.
 

Belangrijkste resultaten

• De risico's van gecombineerde vasculaire events en herhaalde beroerte per follow-up jaar varieerden van
  - 7.1% tot 33.3% en 3.1% tot 21.4% voor de lage-EAI groep
  - 3.8% tot 1.,1% en 3.1% tot 9.7% voor de normale EAI groep
• Poolen van relatieve risico's
  - voor recidiverende beroerte resulteerde in een totale RR van 1.55 (95% CI: 1.28-1.88)
  - voor het gecombineerde vasculaire eindpunt gaf een totale RR van 1.91 (95% CI: 1.65-2.22)
• Lage EAI was geassocieerd met
  - een verhoogd risico van recidiverende beroerte (HR: 1.70; 95% CI: 1.10-2.64)
  - een verhoogd risico op vasculaire events of vasculaire sterfte (HR: 2.22, 95% CI: 1.67-2.97)
 

Conclusie

Deze gegevens ondersteunen de hypothese dat lage EAI metingen wijzen op een hoog risico voor recidiverende beroerte of vasculaire events, hoewel de risicoschattingen conservatiever zijn dan eerdere beschrijvingen. Verdere studies zijn nodig om te onderzoeken of het opnemen van EAI in bestaande risico voorspellingsmodellen hun voorspellende nauwkeurigheid verbetert.
 
Vind deze publicatie online
 

Referenties

1. Mohan KM, Wolfe CD, Rudd AG, et al. Risk and cumulative risk of stroke recurrence: a systematic review and meta-analysis. Stroke. 2011;42:1489–1494
2. Wu CM, McLaughlin K, Lorenzetti DL, et al. Early risk of stroke after transient ischemic attack: a systematic review and meta-analysis. Arch Intern Med. 2007;167:2417–2422
3. Banerjee A, Fowkes FG, Rothwell PM. Associations between peripheral artery disease and ischemic stroke: implications for primary and secondary prevention. Stroke. 2010;41:2102–2107
4. Dachun Xu, Jue Li, Liling Zou, et al. Sensitivity and specificity of the ankle–brachial index to diagnose peripheral artery disease: a structured review. Vasc Med. 2010;15:361–369

Deel deze pagina met collega's en vrienden: