Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Nieuw diabetesmiddel verbetert ook hartfalenuitkomsten

Literatuur - Fitchett D et al. Eur Heart J 2016

Heart failure outcomes with empagliflozin in patients with type 2 diabetes at high cardiovascular risk: results of the EMPA-REG OUTCOME trial


Fitchett D, Zinman B, Wanner C, et al.
Eur Heart J 2016; published online ahead of print
 

Achtergrond

Effectief management van type 2 diabetes (T2DM) in patiënten met hartfalen (HF) is uitdagend, aangezien er tot nog toe geen bewijs is dat verbeterde HF uitkomsten laat zien met intensieve glucosebeheersing bij gebruikmaking van bestaande glucoseverlagende middelen [1,2]. Recente richtlijnen hebben erkend dat er geen toereikend bewijs is ten aanzien van de veiligheid en effectiviteit van middelen die gebruikt worden om diabetes te behandelen in patiënten met HF [3,4].
Empagliflozine is een selectieve remmer van de natrium-glucose cotransporter 2 (SGLT2) die renale glucose-reabsorptie verminder glucose-excretie via de urine vermeerdert. Het is ook geassocieerd met osmotische diurese, dalingen in gewicht en bloeddruk, en verbeteringen in markers van arteriële stijfheid en vasculaire weerstand, albuminurie en serum urinezuur [5-7].
In patiënten met T2DM en hoog cardiovasculair (CV) risico, verminderde empagliflozine, in aanvulling op standaardzorg, de primaire samengestelde uitkomst van CV sterfte, niet-fataal myocardinfarct of niet-fatale beroerte, evenals hospitalisatierates voor HF en algehele mortaliteit ten opzichte van placebo (EMPA-REG OUTCOME trial) [8]. Ongeveer 10% van de T2DM patiënten in deze studie had HF bij baseline. Dit rapport geeft data over HF-specifieke uitkomsten van de EMPA-REG OUTCOME trial.
 

Belangrijkste resultaten

• Empagliflozine verbeterde, ten opzichte van placebo:
 • De samengestelde uitkomst van HF hospitalisatie of CV sterfte: 5.7 vs. 8.5%; HR: 0.66; 95% CI: 0.55–0.79; P < 0.001, NNT om één HF hospitalisatie of CV sterfte te voorkomen: 35 in 3 jaar.
 • Hospitalisatie door alle oorzaken: 36.8 vs. 39.6%; HR: 0.89; 95% CI: 0.82–0.96; P = 0.003
 • hospitalisatie voor HF: 2.7 vs 4.1%; HR: 0.65; 95% CI: 0.50–0.85; P = 0.002
 • hospitalisatie voor of door door HF: 2.8 vs. 4.5%; HR: 0.61; 95% CI: 0.47–0.79; P < 0.001
• Empagliflozine en gebruik van lisdiuretica:
 • lisdiuretica werden significant minder vaak geïntroduceerd in patiënten in de empagliflozinegroep dan in de placebogroep (HR: 0.62; 95% CI: 0.53–0.73; P < 0.001)
 • empagliflozine verminderde het risico op het samengestelde eindpunt van hospitalisatie voor HF of introductie van lisdiuretica (HR: 0.63; 95% CI: 0.54–0.73; P < 0.001)
 • empagliflozine verminderde het risico op HF hospitalisatie of CV sterfte of introductie van lisdiuretica (HR: 0.64; 95% CI: 0.56–0.73; P < 0.001)
• In patiënten met HF vs. patiënten zonder HF bij baseline, incidentie voor
 • HF hospitalisatie of CV sterfte was 16.2 vs. 4.5%
 • hospitalisatie voor HF was 10.4 vs. 1.8%
 • CV sterfte was 8.2 vs. 3.2%
 • Sterfte door alle oorzaken was 12.1 vs 5.0%
• Ernstige bijwerkingen en bijwerkingen die leidden tot stoppen met de studiemedicatie warden gemeld door meer patiënten met vs. zonder HF bij baseline in beide behandelgroepen, maar kwamen niet vaker voor met empagliflozine dan met placebo.
 

Conclusie

Empagliflozine, in aanvulling op standaardzorg, verminderde ziekenhuisopname voor HF en CV sterfte in patiënten met T2DM en hoog CV risico. Bovendien werden minder vaak lisdiuretica geïntroduceerd in de empagliflozinegroep. Het geobserveerde voordeel was consistent in patiënten met en zonder HF bij baseline. Deze bevindingen zijn met name relevant gezien het gebrek aan adequaat bewijs over de veiligheid en effectiviteit van medicatie gebruikt voor diabetes in patiënten met HF.
 
Vind dit artikel online bij Eur Heart J
 

References

1. Lago RM, Singh PP, NestoRW. Congestive heart failure and cardiovascular death in patients with prediabetes and type 2 diabetes given thiazolidinediones: a meta-analysis of randomised clinical trials. Lancet 2007;370:1129–1136
2. Smooke S, Horwich TB, Fonarow GC. Insulin-treated diabetes is associated with a marked increase in mortality in patients with advanced heart failure. Am Heart J 2005;149:168–174
3. McMurray JJ, Adamopoulos S, Anker SD, et al. ESC guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012: The Task Force for the Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure 2012 of the European Society of Cardiology. Developed in collaboration with the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur J Heart Fail 2012;14:803–869
4. Ryde´n L, Grant PJ, Anker SD, et al. ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD: the Task Force on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases of the European Society of Cardiology (ESC) and developed in collaboration with the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Eur Heart J 2013;34:3035–3087
5. Kovacs CS, Seshiah V, Swallow R, et al. EMPA-REG PIOTM Trial Investigators. Empagliflozin improves glycaemic and weight control as add-on therapy to pioglitazone or pioglitazone plus metformin in patients with type 2 diabetes: a 24-week, randomized, placebo-controlled trial. Diabetes Obes Metab 2014;16:147–158
6. Barnett AH, Mithal A, Manassie J, et al. EMPA-REG RENAL Trial Investigators. Efficacy and safety of empagliflozin added to existing antidiabetes treatment in patients with type 2 diabetes and chronic kidney disease: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet Diabetes Endocrinol 2014;2:369–384
7. Chilton R, Tikkanen I, Cannon CP, et al. Effects of empagliflozin on blood pressure and markers of arterial stiffness and vascular resistance in patients with type 2 diabetes. Diabetes Obes Metab 2015;17:1180–1193
8. Zinman B, Wanner C, Lachin JM, et al. EMPA REG OUTCOME Investigators. Empagliflozin, cardiovascular outcomes, and mortality in type 2 diabetes. N Engl J Med 2015;373:2117–2128
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: