Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

PCSK9-remmers verminderen algemene sterfte maar verhogen nadelige neurocognitieve events

Literatuur - Lipinski MJ et al. Eur Heart J 2016

The impact of proprotein convertase subtilisin kexin type 9 serine protease inhibitors on lipid levels and outcomes in patients with primary hypercholesterolemia: a network meta-analysis

 
Lipinski MJ, Benedetto U, Escarcega RO, et al.
European Heart Journal 2016;37:536–545
 

Achtergrond

Lipidenverlagende therapie met statines wordt breed ingezet voor de primaire en secundaire preventie van ernstige nadelige cardiovasculaire (CV) en cerebrovasculaire events, met name in patiënten met een hoger risico [1]. Van sommige andere lipidenverlagende middelen zoals niacine en de CETP remmer torcetrabip is echter een gebrek aan voordeel, of zelfs schade ten aanzien van klinische uitkomsten gedocumenteerd, ondanks significante dalingen van LDL-c en stijgingen van HDL-c [2,3]. Ezetimibe en PCSK9-remmers zijn daarentegen geassocieerd met verdere LDL-c daling en verbeterde CV uitkomst [4-6].
In deze netwerk meta-analyse van 17 gerandomiseerde gecontroleerde trials, over 13083 patiënten met primaire hypercholesterolemie, werd de impact van PCSK9-remmers alleen, ezetimibe alleen of de combinatie van PCSK9 remmers en ezetimibe op lipidenniveaus en uitkomsten bepaald.
 

Belangrijkste resultaten

• Ten opzichte van placebo, resulteerde de combinatie van PCSK9 remming en ezetimibe in daling van: LDL-c: 69%. totaal cholesterol: 46%, apolipoproteïne B: 53%, lipoproteïne(a): 25.7%, PCSK9: 59%.
• Ten opzichte van placebo, gaf PCSK9 remming alleen: 57% lagere LDL-c, 36% lagere totaal cholesterol,  46% lagere apolipoproteïne B, 24.3% lagere lipoproteïne(a), 47% lagere PCSK9 niveaus.
• Ten opzichte van placebo, gaf ezetimibe alleen: LDL-c: 21% daling, totaal cholesterol: 16% daling, apolipoproteïne B: 16% daling, geen significante daling of lipoproteïne(a) en geen impact op PCSK9 niveaus.
• Ten opzichte van ezetimibe, verminderden PCSK9 remmers alleen LDL-c met 36.1% (P < 0.001).
• In studies met hoog baseline statinegebruik, resulteerden PCSK9 remmers in:
  • 57.8% daling van LDL in vergelijking met placebo
  • 33.8% daling van LDL in vergelijking met ezetimibe
• In studies met laag baseline statinegebruik, leidden PCSK9 remmers tot:
  • 53.8% daling van LDL in vergelijking met placebo
  • 36.7% daling van LDL in vergelijking met ezetimibe
• Ten opzichte van placebo, PCSK9 remmers:
  • Verlaagden de incidentie van sterfte door alle oorzaken (OR: 0.43, 95% CI: 0.22 – 0.82, P = 0.01)
  • Lieten een trend zien richting lagere CV sterfte (OR: 0.50, 95% CI: 0.22–1.13, P = 0.10)
  • Lieten een trend zien richting lagere CV events (OR: 0.67, 95% CI: 0.43–1.04, P = 0.07)
  • Waren geassocieerd met een verhoogde incidentie van neurocognitieve nadelige events (OR: 2.34, 95% CI: 1.11 –4.93, P = 0.02)
Download Lipinski EHJ 2016_CVGK.pptx

 

Conclusie

In patiënten met primaire hypercholesterolemie waren PCSK9-remmers geassocieerd met een significante verbetering van lipidenprofielen, evenals met een reductie van sterfte door alle oorzaken, ten opzichte van placebo en ezetimibe. Er was echter een hogere frequentie van neurocognitieve nadelige events. PCSK9 remmers kunnen een alternatief bieden voor patiënten met statine-intolerantie en voor patiënten die niet reageren op gebruikelijke lipidenverlagende therapie.
 
Vind dit artikel online bij Eur Heart J
 

References

1. Mega JL, Stitziel NO, Smith JG, et al. Genetic risk, coronary heart disease events, and the clinical benefit of statin therapy: an analysis of primary and secondary prevention trials. Lancet 2015; doi: 10.1016/S0140-6736(14)61730-X
2. Barter PJ, Caulfield M, Eriksson M, et al. Effects of torcetrapib in patients at high risk for coronary events. N Engl J Med 2007;357:2109–2122
3. AIM-HIGH Investigators, Boden WE, Probstfield JL, Anderson T, et al. Niacin in patients with low HDL cholesterol levels receiving intensive statin therapy. N Engl J Med 2011;365:2255–2267
4. Cannon CP, Blazing MA, Giugliano RP, et al. Ezetimibe added to statin therapy after acute coronary syndromes. N Engl J Med 2015, doi: 10.1056/NEJMoa1410489
5. Cohen JC, Boerwinkle E, Mosley TH Jr, et al. Sequence variations in PCSK9, low LDL, and protection against coronary heart disease. N Engl J Med 2006;354:1264–1272
6. Kotowski IK, Pertsemlidis A, Luke A, et al. A spectrum of PCSK9 alleles contributes to plasma levels of low-density lipoprotein cholesterol. Am J Hum Genet 2006;78:410–422
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: