Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Positieve onafhankelijke relatie tussen parodontitis en een eerste myocardinfarct

Literatuur - Rydén L et al., Circulation 2016

Periodontitis  Increases the Risk of a First Myocardial Infarction
A Report From the PAROKRANK Study

 
Rydén L, Buhlin K, Ekstrand E, et al.
Circulation. 2016;133:576-583
 

Achtergrond

Parodontitis  is met name het gevolg van Gram-negatieve bacteriën die chronische inflammatie veroorzaken die de onderliggende structuren zo beïnvloeden dat verlies van bindweefsel en botsteun optreedt [1]. Chronische inflammatie en inflammatoire activatie stimuleren het verloop van atherosclerose en verhogen het risico op plaqueruptuur, leidend tot acuut coronairsyndroom [2,3].
Een relatie tussen parodontitis  en hart- en vaatziekten is beschreven [4,5], maar de aard van dit verband is onderwerp van discussie [6]. Theoretisch zou een causale relatie worden verklaard uit verplaatsing van micro-organismen vanuit dentale pockets in de bloedstroom tijdens kauwen of tandenpoetsen [5]. In dit verband is het interessant dat DNA van orale micro-organismen is gevonden in atherosclerotische plaques [7,8].
Deze grote Zweedse casus-controlestudie testte de hypothese dat er een onafhankelijke relatie bestaat tussen parodontitis en het optreden van een eerste myocardinfarct (MI).
 

Belangrijkste resultaten

- Parodontale status geverifieerd door radiografisch botverlies:
  • Milde tot matige parodontitis  werd gedocumenteerd in 33% van de patiënten en 29% van de controles
  • Ernstige parodontitis  was aanwezig in 10% van de patiënten en 4% van de controles.
- Er was een verhoogd risico op MI onder individuen met matige tot ernstige parodontitis:
  • Ruwe OR: 1.49, 95%CI: 1.21-1.83
  • OR na exclusie tandeloze individuen: 1.46, 95%CI: 1.19-1.80
  • Gecorrigeerde OR: 1.28; 95%CI: 1.03-1.60
    Roken en dysglycemie waren de belangrijkste mogelijke confounders.

Conclusie

Het risico op een eerste MI was significant verhoogd in patiënten met parodontitis , zelfs na correctie voor confounders. Deze bevindingen onderschrijven de mogelijkheid van een onafhankelijke relatie tussen parodontitis  en MI, en rechtvaardigen verdere verkenning van onderliggende pathofysiologische mechanismen.
 

Redactioneel commentaar [9]

Stewart en West benadrukken dat de PAROKRANK studie het bewijs versterkt voor een onafhankelijke relatie tussen parodontale ziekte en een eerste myocardinfarct. Het versterkt echter niet een aanbeveling om parodontale ziekte te behandelen met het doel om CV risico te verminderen.
‘Zou behandeling van parodontale ziekte moeten worden aanbevolen om het risico op CV ziekte te verminderen? Nee, of slechts met terughoudendheid; omdat het centrale noodzakelijke bewijs, dat behandeling van parodontale ziekte het risico op ernstige CV events vermindert, ontbreekt. Hiervoor is een grote gerandomiseerde studie nodig… In 2012 concludeerde een scientific statement van de American Heart Association dat er geen klasse A of B bewijs is dat parodontale ziekte atherosclerotische vasculaire ziekte veroorzaakt, en het waarschuwde dat statements die een causaal verband impliceren, of dat specifieke therapeutische interventie nuttig kan zijn, ongerechtvaardigd zijn. Deze waarschuwing blijft aan de orde. De PAROKRANK studie draagt bij aan sterke aanwijzingen voor een associatie tussen parodontitis en myocardinfarct, maar het bewijst geen oorzakelijk verband. Echter, kennis dat de associatie ten minste deels verklaard wordt door gezamenlijke risicofactoren, omdat het verder bewijs levert dat strategieën om cardiovasculair risico te reduceren, zoals de American Heart Association’s Life’s Simple 7, waarschijnlijk ook een gunstig effect hebben op andere determinanten van goede gezondheid.’

Vind dit artikel online bij Circulation
 

Referenties

1. Pihlstrom BL, Michalowicz BS, Johnson NW. Periodontal diseases. Lancet. 2005;366:1809–1820
2. Libby P, Aikawa M. Stabilization of atherosclerotic plaques: new mechanisms and clinical targets. Nat Med. 2002;8:1257–1262
3. Hansson GK. Inflammation, atherosclerosis, and coronary artery disease. N Engl J Med. 2005;352:1685–1695
4. Blaizot A, Vergnes JN, Nuwwareh S, et al. Periodontal diseases and cardiovascular events: meta-analysis of observational studies. Int Dent J. 2009;59:197–209
5. Kebschull M, Demmer RT, Papapanou PN. “Gum bug, leave my heart alone!”–epidemiologic and mechanistic evidence linking periodontal infections and atherosclerosis. J Dent Res. 2010;89:879–902
6. Lockhart PB, Bolger AF, Papapanou PN, et al. American Heart Association Rheumatic Fever, Endocarditis, and Kawasaki Disease Committee of the Council on Cardiovascular Disease in the Young, Council on Epidemiology and Prevention, Council on Peripheral Vascular Disease, and Council on Clinical Cardiology. Periodontal disease and atherosclerotic vascular disease: does the evidence support an independent association?: a scientific statement from the American Heart Association. Circulation.2012;125:2520–2544
7. Herzberg MC, Weyer MW. Dental plaque, platelets, and cardiovascular diseases. Ann Periodontol. 1998;3:151–160
8. Armingohar Z, Jørgensen JJ, Kristoffersen AK, et al. Bacteria and bacterial DNA in atherosclerotic plaque and aneurysmal wall biopsies from patients with and without periodontitis . J Oral Microbiol.2014;6
9. Stewart R, West M. Increasing evidence for an association between periodontitis and cardiovascular disease. Circulation. 2016;133:549-551

Deel deze pagina met collega's en vrienden: