Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Lichte verhogingen in NT-proBNP kunnen wijzen op een verhoogd absoluut risico op HF bij obese personen

Literatuur - Ndumele CE, et al. Circulation. 2016

N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide and Heart Failure Risk Among Individuals With and Without Obesity

The Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) Study


Ndumele CE, Matsushita K,  Sang Y, et al. Circulation. 2016;133:631-638
 

Achtergrond

De toevoeging van NT-proBNP, het N-terminale fragment van het prohormoon voor BNP, aan traditionele risicofactoren verbetert de risicovoorspelling voor HF [10], aangezien het:
- een diagnostische marker is voor de ernst van HF [1]
- geassocieerd is met subklinische LV dysfunctie bij asymptomatische patiënten [2]
- onafhankelijk geassocieerd is met incident HF in de algemene populatie [3]

Aan de andere kant:
- is proBNP omgekeerd geassocieerd met BMI, bv. lager bij zwaarlijvige individuen, ongeacht de aanwezigheid of afwezigheid van HF [4], hoewel obesitas geassocieerd is met HF [5]
- is er een slechte correlatie tussen niveaus van natriuretisch peptide en LV vullingsdrukken bij obese patiënten vergeleken met degenen die niet zwaarlijvig zijn [6]
- hebben obese patiënten die hartkatheterisatie ondergaan lagere NT-proBNP niveaus, ondanks hogere gemiddelde LV eind-diastolische drukken [7]
De omgekeerde relatie tussen BMI en NT-proBNP heeft geleid tot bezorgdheid over het gebruik van NT-proBNP voor de diagnose van HF in obese personen [8], maar er zijn geen gegevens over de prognostische waarde van NT-proBNP voor HF risico predictie bij obese personen.
Deze studie onderzocht de bruikbaarheid van NT-proBNP voor HF risico predictie in verschillende BMI categorieën in de Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) Study, een populatie-gebaseerd cohort van 15.792 personen van middelbare leeftijd, die geen geschiedenis van HF hadden bij aanvang, en werden gevolgd gedurende gemiddeld 20,6 jaar. 12,230 ARIC deelnemers zonder voorafgaand HF bij aanvang en met BMI ≥ 18,5 kg / m2 werden gevolgd.
 

Belangrijkste resultaten

• NT-proBNP was omgekeerd gecorreleerd met BMI: Pearson correlatiecoëfficiënt: -0.10; P <0.001
• Een hogere BMI categorie op baseline was geassocieerd met frequenter optreden van HF, met incidentiecijfers per 1000 persoonsjaren:
- normaal gewicht: 5.6
- overgewicht: 7.5
- obesitas: 11.6
- ernstige obesitas: 16.8
• Bij elk NT-proBNP niveau was een hoger BMI geassocieerd met een groter absoluut HF risico. Voor NT-proBNP van 100 tot <200 pg/ml, was het gemiddelde 10-jaars HF risico:
- normaal gewicht: <5%
- ernstige obesitas: >10%
• NT-proBNP toename van 25 tot 150 pg/mL was geassocieerd met een verschil in incidentie van HF (per 1000 persoonsjaren) van
- ernstige obesitas: 11.0
- normaal gewicht: 5.1
• NT-proBNP verbeterde HF risico predictie over het algemeen, zelfs bij degenen met ernstige obesitas: BMI ≥35 kg/m2: verbetering in C statistiek 0.032; 95% BI: 0.011-0.053
• Beoordeling van de NT-proBNP niveaus leidend tot een vooraf gespecificeerd 10-jaars HF risico van 10% in elke BMI categorie bij gemiddelde niveaus van alle covariaten:
- ernstige obesitas: mediane NT-proBNP niveaus van 119 pg/ml (95% CI: 83-177 pg/mL)
- obesitas: mediane NT-proBNP niveaus van 289 pg/ml (95% CI: 195-500 pg/mL)
- overgewicht: mediane NT-proBNP niveaus van 473 pg/ml (95% CI: 318-778 pg/mL)
- normaal gewicht: mediane NT-proBNP niveaus van 489 pg/ml (95% CI: 367-703 pg/mL)

Download Ndumele Circ 2016 NL.pptx


Conclusie

In een groot populatie-based cohort met een lange follow-up gaf NT-proBNP significante prognostische informatie over het risico op het ontwikkelen van HF zelfs bij mensen met obesitas, ondanks de omgekeerde relatie met BMI. Vanwege het hogere baseline HF risico bij obese personen kunnen lichte verhogingen in NT-proBNP wijzen op een verhoogd absoluut HF risico.
 
Vind deze publicatie online
 

Referenties

1. Bettencourt P, Azevedo A, Pimenta J, et al. N-terminal-pro-brain natriuretic peptide predicts outcome after hospital discharge in heart failure patients. Circulation. 2004;110:2168–2174
2. Luers C, Wachter R, Kleta S, et al. Natriuretic peptides in the detection of preclinical diastolic or systolic dysfunction. Clin Res Cardiol. 2010;99:217–226
3. Wang TJ, Larson MG, Levy D, et al. Plasma natriuretic peptide levels and the risk of cardiovascular events and death. N Engl J Med. 2004;350:655–663
4. Krauser DG, Lloyd-Jones DM, Chae CU, et al. Effect of body mass index on natriuretic peptide levels in patients with acute congestive heart failure: a ProBNP Investigation of Dyspnea in the Emergency Department (PRIDE) substudy. Am Heart J. 2005;149:744–750
5. Kenchaiah S, Evans JC, Levy D, et al. Obesity and the risk of heart failure. N Engl J Med 2002; 347:305 –313
6. Dokainish H, Gonzalez R, Hartley WB, et al. Usefulness of B-type natriuretic peptide levels to predict left ventricular filling pressures in patients with body mass index >35, 31 to 35, and < or =30 kg/m2. Am J Cardiol. 2007;100:1166–1171
7. Taylor JA, Christenson RH, Rao K, et al. B-type natriuretic peptide and N-terminal pro B-type natriuretic peptide are depressed in obesity despite higher left ventricular end diastolic pressures. Am Heart J. 2006;152:1071–1076
8. Madamanchi C, Alhosaini H, Sumida A, et al. Obesity and natriuretic peptides, BNP and NT-proBNP: mechanisms and diagnostic implications for heart failure. Int J Cardiol. 2014;176:611–617.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: