Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Nieuw HF-middel is effectief ongeacht ejectiefractie in HF patiënten met verminderde LVEF

Literatuur - Solomon SD et al., Circ Heart Fail. 2016

Influence of Ejection Fraction on Outcomes and Efficacy of Sacubitril/Valsartan (LCZ696) in Heart Failure with Reduced Ejection Fraction
The Prospective Comparison of ARNI with ACEI to Determine Impact on Global Mortality and Morbidity in Heart Failure (PARADIGM-HF) Trial

 
Solomon SD, Claggett B, Desai AS, et al.
Circ Heart Fail. 2016;9:e002744
 

Achtergrond

In de PARADIGM-HF trial, waarin patiënten met hartfalen (HF) met NYHA klasse II-IV werden gerandomiseerd naar ofwel sacubitril/valsartan (LCZ696) 200 mg tweemaal daags of enalapril 10 mg tweemaal daags, verminderde LCZ696 CV sterfte, sterfte door alle oorzaken en HF hospitalisatie ten opzichte van enalapril [1]. Aan het begin van deze studie, werden patiënten met LVEF<40% gerecruteerd, maar na 1 jaar werd dit criterium verlaagd tot <35%, om een hoge event rate te verzekeren [2], aangezien LVEF morbiditeit en mortaliteit voorspelt in HF patiënten met verminderde LVEF {3-6]. Het verlagen van het LVEF inclusiecriterium is geïnterpreteerd als reden voor beperkte toediening van LCZ696 in patiënten met LVEF tussen 35% en 40%, hoewel ten tijde van de verandering van het LVEF criterium al ongeveer 25% van de geïncludeerde patiënten in de LVEF range tussen 35% en 40% viel.
Deze post-hoc analyse van de PARADIGM-HF trial evalueerde de relatie tussen LVEF en uitkomsten, evenals de effectiviteit van LCZ696 in vergelijking met enalapril, over de hele range van EF.
 

Belangrijkste resultaten

  • Het risico op alle uitkomsten  steeg met afnemende LVEF. Elke 5-punten daling van LVEF was geassocieerd met:
- 9% hoger risico op CV sterfte of HF hospitalisatie (HR: 1.09; 95% CI: 1.05–1.13; P<0.001)
- 9% hoger risico op CV sterfte (HR: 1.09; 95% CI: 1.04–1.14)
- 9% hoger risico op HF hospitalisatie(HR: 1.09; 95% CI: 1.04–1.14)
- 7% hoger risico op sterfte door alle oorzaken (HR: 1.07; 95% CI: 1.03–1.12)
  • LCZ696 was effectief in een breed LVEF spectrum ten aanzien van het primaire eindpunt, zonder aanwijzing voor heterogeniteit, wanneer gemodelleerd ofwel in tertielen (P interactie=0.87) ofwel continue (P interactie=0.95).
    Er werd geen bewijs gezien voor interacties voor individuele eindpunten (voor CV sterfte: P interactie=0.55, voor HF hospitalisatie: P interactie=0.78,voor sterfte door alle oorzaken: P interactie = 0.93).

Conclusie

In HF patiënten met verminderde LVEF die deelnamen aan de PARADIGM-HF studie, was LVEF een significante, onafhankelijke voorspeller van alle uitkomsten. Deze relatie was ongeveer lineair tussen LVEF en 15% en 40%. Er was geen bewijs voor effectmodificatie door EF voor het voordeel van LCZ696, aangezien patiënten aan de lage en aan de hoge kant van het EF spectrum gelijk voordeel hadden van behandeling. Dit suggereert dat LCZ696 effectief is, ongeacht EF in patiënten met verminderde LVEF.
 
Vind dit artikel online op Circulation Heart Failure
 

Referenties

1. McMurray JJ, Packer M, Desai AS, et al. PARADIGMHF Investigators and Committees. Angiotensin-neprilysin inhibition versus enalapril in heart failure. N Engl J Med. 2014;371:993–1004
2. McMurray JJ, Packer M, Desai AS, et al. PARADIGM-HF Committees and Investigators. Dual angiotensin receptor and neprilysin inhibition as an alternative to angiotensin-converting enzyme inhibition in patients with chronic systolic heart failure: rationale for and design of the Prospective comparison of ARNI with ACEI to Determine Impact on Global Mortality and Morbidity in Heart Failure trial (PARADIGM-HF). Eur J Heart Fail. 2013;15:1062–1073
3. Solomon SD, Skali H, Anavekar NS, et al. Changes in ventricular size and function in patients treated with valsartan, captopril, or both after myocardial infarction. Circulation. 2005;111:3411–3419
4. Curtis JP, Sokol SI, Wang Y, et al. The association of left ventricular ejection fraction, mortality, and cause of death in stable outpatients with heart failure. J Am Coll Cardiol. 2003;42:736–742
5. Solomon SD, Anavekar N, Skali H, et al. Candesartan in Heart Failure Reduction in Mortality (CHARM) Investigators. Influence of ejection fraction on cardiovascular outcomes in a broad spectrum of heart failure patients. Circulation. 2005;112:3738–3744
6. Lewis EF, Moye LA, Rouleau JL, et al. CARE Study. Predictors of late development of heart failure in stable survivors of myocardial infarction: the CARE study. J Am Coll Cardiol. 2003;42:1446–1453
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: