Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Negatieve risicomarker voor CVD is nuttig voor klinische besluitvorming

Literatuur - Blaha MJ, et al. Circulation 2016

Role of Coronary Artery Calcium Score of Zero and Other Negative Risk Markers for Cardiovascular Disease: The Multi-Ethnic Study Of Atherosclerosis (MESA)

Blaha MJ, Cainzos-Achirica M, Greenland P, et al.
Circulation 2016;133:849-858
 

Achtergrond

Kandidaten voor de toediening van geneesmiddelen met als doel preventie van CVD worden  geselecteerd op basis van CV risicofactor algoritmen [1]. Momenteel worden CV risicofactor algoritmen ontwikkeld voor het identificeren van hoog-risico individuen, en zijn sterk afhankelijk van leeftijd en geslacht [2]. Anderzijds bevelen recente richtlijnen preventieve statines ook aan voor individuen met een lager cardiovasculair risico, wat leidt tot een mogelijke overbehandeling [3,4]. Om overbehandeling te voorkomen, kunnen negatieve risicomarkers worden gebruikt, zoals het ontbreken van een klinische risicomarker, of een negatief resultaat van een prognostische test [5], waardoor personen kunnen worden geïdentificeerd die minder kans hebben om te profiteren van preventieve therapie. Een dergelijke negatieve risicofactor is de coronaire calcium (CAC) score die is afgeleid van beeldvormende onderzoeken bij atherosclerose [6].
In deze studie werden 13 negatieve risicomarkers geëvalueerd in een cohort van 6814 deelnemers uit de Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis [7].
 

Belangrijkste resultaten

• Het gemiddelde geschatte 10-jaars risico op atherosclerotische hart- en vaatziekten (ASCVD) was 16.4% voor mannen en 11.2% voor vrouwen.
• Normale enkel-arm index (EAI) en geen microalbuminurie waren de meest voorkomende negatieve risicomarkers:
- normale EAI was aanwezig in 93% van de deelnemers
- microalbuminurie was aanwezig in 90% van de deelnemers
- normale FMD (Flow Mediated Dilation) was aanwezig in 36% van de deelnemers
- lage CIMT (carotis intima-media dikte) was aanwezig in 25% van de deelnemers

• Het laagste aantal CVD gebeurtenissen werd waargenomen bij de deelnemers met CAC=0 (4.0%), terwijl het hoogste aantal optrad bij mensen met een normale EAI (9.9%). Deelnemers met CAC=0 hadden ook de laagste aantal CHD en harde CHD events.

• CAC=0 toonde de beste prestatie als negatieve risicomarker met gemiddelde diagnostische waarschijnlijkheids ratio (SD):
- CHD events: 0.36 (0.09) bij mannen en 0.46 (0.12) bij vrouwen
- CVD events: 0.49 (0.10) bij mannen en 0.59 (0.12) bij vrouwen
- bij deelnemers met hoog CVD: 0.47 (0.08)
- bij deelnemers met laag CVD: 0.67 (0.09)

• CAC=0 was vooral informatief bij hogere leeftijden en bij personen met een hoger eerder voorspeld 10-jaars ASCVD risico.

• In het klinisch beeld was het ontbreken van een familiegeschiedenis van CHD de meest informatieve negatieve risicomarker: gemiddelde risico-factor gecorrigeerde diagnostische waarschijnlijkheids ratio (SD):
- voor CVD events 0.81 (0.06)
- voor CHD events 0.76 (0.07)
 

Conclusie

CAC=0, afgeleid van beeldvormende diagnostiek bij atherosclerose, bleek het best te presteren als negatieve risicomarker voor het bepalen van toekomstig CVD risico, en kan worden gebruikt voor het begeleiden van de klinische besluitvorming voor de selectie van personen die waarschijnlijk geen baat hebben bij levenslange preventieve farmacotherapie.

Vind deze publicatie online
 

Referenties

1. 27th Bethesda Conference. Matching the Intensity of Risk Factor Management with the Hazard for Coronary Disease Events. September 14-15, 1995. J Am Coll Cardiol. 1996;27:957–1047
2. Karmali KN, Goff DC Jr, Ning H, et al. A systematic examination of the 2013 ACC/AHA pooled cohort risk assessment tool for atherosclerotic cardiovascular disease. J Am Coll Cardiol. 2014;64:959–968
3. Stone NJ, Robinson JG, Lichtenstein AH, et al. ACC/AHA Task Force on Practice Guidelines. 2013 ACC/AHA guideline on the treatment of blood cholesterol to reduce atherosclerotic cardiovascular risk in adults. J Am Coll Cardiol. 2014;63:2889–2934
4. Ridker PM, Cook NR. Statins: new American guidelines for prevention of cardiovascular disease. Lancet. 2013;382:1762–1765
5. Hecht HS. A zero coronary artery calcium score: priceless. J Am Coll Cardiol. 2010;55:1118–1120
6. Sarwar A, Shaw LJ, Shapiro MD, et al. Diagnostic and prognostic value of absence of coronary artery calcification. JACC Cardiovasc Imaging. 2009;2:675–688
7. Bild DE, Bluemke DA, Burke GL, et al. Multi-ethnic study of atherosclerosis: objectives and design. Am J Epidemiol. 2002;156:871–881

Deel deze pagina met collega's en vrienden: