Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

GLP-1 analoog vermindert het risico op ernstige CV events in type 2 diabetes

Nieuws - 7 mrt. 2016

Liraglutide verminderde het risico op ernstige nadelige CV events (MACE) in de LEADER trial significant. De LEADER studie onderzocht de CV veiligheid van liraglutide over een periode van maximaal 5 jaar in meer dan 9000 volwassenen met type 2 diabetes (T2DM) en een hoog risico op ernstige nadelige cardiovasculaire events. De trial vergeleek toevoeging van ofwel liraglutide of placebo aan standaardzorg en behaalde het primaire eindpunt van non-inferioriteit, en liet ook superioriteit zien, met een statistische significante daling van CV risico. Het primaire eindpunt van de studie werd gedefinieerd als de samengestelde uitkomst van het eerste optreden van CV sterfte, niet-fataal myocardinfarct of niet-fatale stroke. De superieure daling van MACE zoals aangetoond met liraglutide, was het gevolg van alle drie de componenten van het eindpunt.
 
Liraglutide is een humane glucagon-like peptide-1 (GLP-1) analoog met een aminozuurvolgorde die 97% overeenkomt met endogeen humaan GLP-1. In Europa is liraglutide geïndiceerd voor behandeling van volwassenen met T2DM om glycemische controle te bereiken in combinatie met orale glucoseverlagende medicatie en/of basale insuline, wanneer deze, samen met dieet en lichaamsbeweging, geen adequate controle opleveren. Liraglutide werd door de Amerikaanse Food and Drug Administration goedgekeurd in 2010, als aanvulling op dieet en lichaamsbeweging om glycemische controle te verbeteren in volwassenen met T2DM.
 
Het veiligheidsprofiel van liraglutide in LEADER kwam over het algemeen overeen met eerdere klinische trials met liraglutide.
 
Volgens planning worden de gedetailleerde resultaten gepresenteerd tijdens de 76e Scientific Sessions van de American Diabetes Association in juni 2016.
 

Bron

Persbericht Novo Nordisk 4 Maart 2016

Deel deze pagina met collega's en vrienden: