Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Lp(a) cut-off-waarden zijn van toepassing op aortaklepverkalking in blanke en donkere individuen

Literatuur - Cao J, et al. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2016

Lipoprotein(a) Levels Are Associated With Subclinical Calcific Aortic Valve Disease in White and Black Individuals. The Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis


Cao J, Steffen BT, Budoff M, et al.
Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2016;36: published online ahead of print
 

Achtergrond

Subklinische aortaklepverkalking (calcific aortic valve disease, CAVD) CAVD, aanwezig in 15% tot 40% van de volwassenen, afhankelijk van leeftijd en ras/etniciteit, en naar verwachting toenemend met het ouder worden van de bevolking, kan ontwikkelen naar hartklep stenose en obstructie [1,2]. Aortaklep calcificatie (AVC) is een subklinische uiting van CAVD en een onafhankelijke risicofactor voor cardiovasculaire aandoeningen [3,4]. AVC kan zich ontwikkelen tot CAVD, zeker als bepaalde CHD risicofactoren aanwezig zijn, zoals leeftijd, geslacht, hypertensie, roken, type II diabetes, hypercholesterolemie en verhoogde concentraties van Lp(a) [5,6]. Er is echter niet onderzocht of de Lp(a) cut-off-waarden die worden gebruikt in klinische laboratoria (30 en 50 mg/dL) bijdragen tot de identificatie van subklinische CAVD en de ernst ervan. Een andere open vraag houdt verband met de mogelijke verschillen tussen verschillende rassen/etnische groepen. Verschillen op basis van ras in mediane Lp(a) niveaus zijn gemeld volgens welke donkere individuen meestal twee of drie maal hoger Lp(a) niveaus hebben in vergelijking met blanke mensen en mensen van Latijns-Amerikaanse afkomst [7]. Interessant is dat deze Lp(a) niveaus niet vertalen in een twee- of drievoudig hoger risico van coronaire hartziekte [8].
In deze analyse werd de relatie onderzocht tussen verhoogde Lp(a) niveaus en de aanwezigheid van subklinische CAVD en de mate van AVC in 4678 deelnemers van de Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA).
 

Belangrijkste resultaten

• Associaties tussen Lp(a) -niveaus en de aanwezigheid van AVC:
- in het gehele cohort: aangepast RR: 1.11; 95% CI: 1.02-1.21; P=0.02
- in blanke deelnemers: RR: 1.19; 95% CI: 1.06-1.33; P=0.0023
- in donkere deelnemers: RR: 1.26; 95% CI: 0.97-1.65; P=0.088
- in Latijns-Amerikanen of Chinese Amerikanen: geen significante associaties
• De conventionele 30 mg / dL Lp (a) klinische cutoff:
- was geassocieerd met AVC in blanke deelnemers (RR: 1.56; 95% CI: 1.24-1.96)
- was borderline significant in donkere deelnemers (RR: 1.55; 95% CI: 0.98-2.44, P=0.059)
• Blanken met niveaus ≥50 mg/dL vertoonden ook een hogere prevalentie van AVC (RR: 1.72; 95% CI: 1.36-2.17) dan degenen onder dit niveau
• Lp(a) (per 1 log eenheid) was geassocieerd met de ernst van AVC:
- in donkere deelnemers: OR: 1,48; 95% CI: 1,18-1,87
- in blanke deelnemers: OR: 1.33; 95% CI: 1.17-1.51
 

Conclusie

In een groot multi-etnisch cohort werden significante associaties tussen Lp(a) niveaus en subklinische CAVD waargenomen in donkere en blanke individuen, maar niet in Latijns-Amerikaanse individuen en Chinese Amerikanen. De Lp(a) cutoff waarden die momenteel worden gebruikt om het CV risico in te schatten, lijken van toepassing te zijn op CAVD, hoewel ras/etniciteit van belang kunnen zijn bij de keuze van deze cut-off-waarden.
 
Vind deze publicatie online
 

Referenties

1. Smith JG, Luk K, Schulz CA, et al. Cohorts for Heart and Aging Research in Genetic Epidemiology (CHARGE) Extracoronary Calcium Working Group. Association of low-density lipoprotein cholesterol-related genetic variants with aortic valve calcium and incident aortic stenosis. JAMA.2014;312:1764–1771
2. Thaden JJ, Nkomo VT, Enriquez-Sarano M. The global burden of aortic stenosis. Prog Cardiovasc Dis. 2014;56:565–571
3. Owens DS, Budoff MJ, Katz R, et al. Aortic valve calcium independently predicts coronary and cardiovascular events in a primary prevention population. JACC Cardiovasc Imaging. 2012;5:619–625
4. Otto CM, Burwash IG, Legget ME, et al. Prospective study of asymptomatic valvular aortic stenosis. Clinical, echocardiographic, and exercise predictors of outcome. Circulation. 1997;95:2262–2270
5. Yutzey KE, Demer LL, Body SC, et al. Calcific aortic valve disease: a consensus summary from the Alliance of Investigators on Calcific Aortic Valve Disease. Arterioscler Thromb Vasc Biol.2014;34:2387–2393
6. Kamstrup PR, Tybjarg-Hansen A, Nordestgaard BG. Elevated lipoprotein(a) and risk of aortic valve stenosis in the general population. J Am Coll Cardiol. 2014;63:470–477
7. Marcovina SM, Albers JJ, Wijsman E, et al. Differences in Lp[a] concentrations and apo[a] polymorphs between black and white Americans. J Lipid Res. 1996;37:2569–2585
8. Guan W, Cao J, Steffen BT, et al. Race is a key variable in assigning lipoprotein(a) cutoff values for coronary heart disease risk assessment: the Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2015;35:996–1001

Deel deze pagina met collega's en vrienden: