Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Yoga verbetert KvL, bloeddruk en hartslag in patiënten met atriumfibrilleren

Nieuws - 14 mrt. 2016

Yoga verbetert de kwaliteit van leven in patiënten met paroxysmaal atriumfibrilleren (AF), volgens onderzoek dat vandaag is gepubliceerd in het European Journal of Cardiovascular Nursing. Hartslag en bloeddruk waren ook verlaagd in patiënten die yoga beoefenden.
 
“Veel patiënten met paroxysmaal AF kunnen hun leven niet leiden zoals ze willen – ze weigeren etentjes met vrienden, concerten en reizen – omdat ze bang zijn dat een AF episode zal optreden,” zegt Maria Wahlström, een verpleegkundige en PhD kandidaat in Sophiabemmet University en het Karolinska Instituut in Stockholm, Zweden.
 
“AF episodes gaan vaak gepaard met pijn op de borst, dyspneu en duizeligheid,” vervolgt mevrouw Wahlström. “Deze symptomen zijn onplezierig en patiënten voelen zich angstig, bezorgd en gestresst dat ze een AF episode krijgen. De meeste patiënten werken nog steeds en nemen ziekteverlof op voor een ziekenhuisbezoek. Veel patiënten met AF gebruiken complementaire therapieën, dus het is belangrijk om te onderzoeken of deze ook echt helpen.”
 
AF is de meest voorkomende cardiale ritmestoornis, waar 1.5-2% van de algemene populatie in de ontwikkelde wereld mee is belast. Genezing is niet mogelijk, en management richt zich op het verlichten van symptomen en de preventie van complicaties zoals beroerte, door middel van cardioversie, ablatie en medicatie.
 
Patiënten met paroxysmaal AF maken episodes van AF door die doorgaans minder dan 48 uur duren, en vanzelf stoppen, hoewel ze in sommige patiënten tot wel zeven dagen kunnen duren. De huidige studie includeerde 80 patiënten met paroxysmaal AF die werden gerandomiseerd naar yoga of een controlegroep die geen yoga deed. Beide groepen ontvingen standaardbehandeling met medicatie, cardioversie en catheterablatie wanneer nodig.
 
Yoga werd gedurende een uur beoefend, een keer per week, gedurende 12 weken, in het ziekenhuis met een ervaren instructeur. Het yogaprogramma omvatte rustige bewegingen, diepe ademhaling en meditatie.
 
Kwaliteit van leven (KvL), hartslag en bloeddruk werden gemeten in alle patiënten, aan het begin en eind van de studie.  KvL (fysieke en mentale gezondheid) werd bepaald met twee gevalideerde vragenlijsten, de Short-Form Healthy Survey (SF-36) en de EuroQoL-5D (EQ-5D) Visual Analogue Scale (VAS).
 
Na 12 weken had de yogagroep hogere SF-36 mentale gezondheidsscores, een lagere hartslag, en lagere systolische en diastolische bloeddruk dan de controlegroep.
 
Wahlström zegt: “We vonden dat patiënten die yoga beoefenden een betere KvL hadden, lagere hartslag en lagere BP dan patiënten die geen yoga deden. Het kan zijn dat de diepe ademhaling het parasympathische en sympathische zenuwstelsel in balans brengt, wat leidt tot minder variatie in hartslag. De ademhanling en beweging zou gunstige invloeden kunnen hebben op de bloeddruk.“
 
Binnen de yogagroep verbeterden zowel de EQ-5D scores als de SF-36 mentale gezondheidsscores tijdens de studie, terwijl er in de controlegroep geen verschil werd gezien tussen de begin- en eindmeting.
 
“Yoga kan mogelijk de KvL verbeteren in patiënten met paroxysmaal AF omdat het hen een manier geeft om wat controle te hebben over hun symptomen, in plaats van zich hulpeloos te voelen,” zei Wahlström. “Patiënten in de yogagroep zeiden dat het goed voelde om hun gedachten los te laten en even in zichzelf gekeerd te zijn.”
 
De onderzoekers hebben een grotere studie in 140 patiënten met symptomatisch paroxysmaal AF die worden gerandomiseerd naar yoga, ontspanning via muziek, of een controlegroep. Dit zal ophelderen of de beweging en diepe ademhaling in yoga gunstig zijn bij yoga, of alleen de ontspanning. Het zal ook de mogelijkheid verkennen of groepstherapie op zich al gunstig is, aangezien patiënten zich mogelijk veilig en zekerder voelen als ze anderen met dezelfde aandoening ontmoeten.
 
Wahlström concludeert: “Veel patiënten die ik ontmoet die paroxysmale AF hebben, zijn erg gestresst. Yoga zou als aanvullende therapie moeten worden aangeboden om ze te helpen te ontspannen. Het zou ook hun ziekenhuisbezoeken kunnen verminderen door hun angst te verlagen tot dat een AF episode stopt.”
 

Bron

Persbericht ESC March 14, 2016
Referentie: Wahlström M, Rydell Karlsson M, Medin J, Frykman V. Effects of yoga in patients with paroxysmal atrial fibrillation – a randomized controlled study. European Journal of Cardiovascular Nursing. DOI: 10.1177/1474515116637734

Deel deze pagina met collega's en vrienden: