Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Bloeddrukverlagende behandeling kan schadelijk zijn voor diabetici met SBP<140 mmHg

Literatuur - Brunström M et al., BMJ 2016

Effect of antihypertensive treatment at different blood pressure levels in patients with diabetes mellitus: systematic review and meta-analyses

 
Brunström M, Carlberg B.
BMJ 2016;352:i717
 

Achtergrond

Optimale bloeddruk (BP)-streefwaarden in patiënten met diabetes (DM) zijn onderwerp van discussie [1,2]. Hoewel eerdere richtlijnen BP<130/80 mmHg aanbevalen, raden huidige richtlijnen BP<140/90 mmHg of lagere doelen aan [3-6].
Recente reviewdata laten echter zien dat BP-verlagende therapie in individuen met SBP<140 mmHg is geassocieerd met een lager risico op stroke en albuminurie, een bevinding die vraagtekens plaatst bij de <140 mmHg doelstelling, omdat deze mogelijk te hoog is [7]. Aan de andere kant hebben eerdere observationele studies een J-vormige of U-vormige curve beschreven voor de relatie tussen BP en CV events [8,9], hetgeen mogelijk verklaard kan worden door verstoorde bloedstroom naar eindorganen, leidend tot ischemie, als gevolg van intensieve behandeling [10].  
In deze systematische review en meta-analyse van 49 gerandomiseerde gecontroleerde studies werd het effect van BP-verlagende behandeling op sterfte en CV morbiditeit bij verschillende BP-niveaus bepaald in 73738 patiënten met DM, gebruikmakend van eerder gepubliceerde en ongepubliceerde data.
 

Belangrijkste resultaten

Wanneer SBP hoger was dan 150 mm Hg, verminderde antihypertensieve therapie het risico op:
 • Sterfte door alle oorzaken (RR: 0.89; 95%CI: 0.80 - 0.99)
 • CV mortaliteit (RR: 0.75; 95%CI: 0.57 - 0.99)
 • Myocardinfarct (RR: 0.74; 95%CI: 0.63 - 0.87)
 • Stroke (RR: 0.77; 95%CI: 0.65 - 0.91)
 • Eindstadium nierziekte (RR: 0.82; 95%CI: 0.71 - 0.94)
Wanneer baseline SBP 140-150 mm Hg was, verminderde additionele BP-verlagende therapie het risico op:
 • Sterfte door alle oorzaken (RR: 0.87; 95% CI: 0.78 - 0.98)
 • Myocardinfarct (RR: 0.84; 95% CI: 0.76 - 0.93)
 • hartfalen (RR: 0.80; 95% CI: 0.66 - 0.97)
Als baseline SBP lager was dan 140 mm Hg, leidde additionele antihypertensieve behandeling tot:
 • een hoger risico op CV sterfte (RR: 1.15; 95% CI: 1.00 - 1.32)
 • neiging tot verhoogd risico op sterfte door alle oorzaken (RR: 1.05; 95% CI: 0.95 - 1.16)
Meta-regressieanalyses toonden een slechter behandeleffect bij lagere baseline SBP voor:
 • CV sterfte (RR: 1.15; 95% CI: 1.03 - 1.29 voor iedere 10 mm Hg lagere SBP)
 • Myocardinfarct (RR: 1.12; 95% CI: 1.03 - 1.22 voor iedere 10 mm Hg lagere SBP)
 

Conclusie

Een groot systematisch review en meta-analyse laat zien dat antihypertensieve behandeling het risico vermindert op sterfte en CV morbiditeit, in patiënten met DM en SBP>140 mmHg bij baseline. In patiënten met DM en SBP<140 mmHg bij baseline, levert BP-verlagende therapie geen voordeel en is het geassocieerd met een verhoogd risico op CV sterfte. Deze data suggereren een significante interactie tussen SBP voor behandeling en het behandeleffect, en dat SBP voor behandeling het effect van behandeling op oorzakelijke wijze beïnvloedt.
 
Vind dit artikel online bij BMJ
 

Referenties

1. Mancia G. Effects of intensive blood pressure control in the management of patients with type 2 diabetes mellitus in the Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes (ACCORD) trial. Circulation 2010;122:847-9
2. Deedwania PC. Blood pressure control in diabetes mellitus: is lower always better, and how low should it go? Circulation 2011;123:2776-8
3. Mancia G, Fagard R, Narkiewicz K, et al. American Heart Association American Diabetes Association. J Hypertens 2013;31:1281-357
4. Weber MA, Schiffrin EL, White WB, et al. Clinical practice guidelines for the management of hypertension in the community a statement by the American Society of Hypertension and the International Society of Hypertension. J Hypertens 2014;32:3-15
5. James PA, Oparil S, Carter BL, et al. 2014 evidence-based guideline for the management of high blood pressure in adults: report from the panel members appointed to the Eighth Joint National Committee (JNC 8). JAMA 2014;311:507-20
6. American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes-2015: summary of revisions. Diabetes Care 2015;38:S4
7. Emdin CA, Rahimi K, Neal B, et al. Blood pressure lowering in type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis. JAMA 2015;313:603-15
8. Sundström J, Sheikhi R, Ostgren CJ, et al. Blood pressure levels and risk of cardiovascular events and mortality in type-2 diabetes: cohort study of 34 009 primary care patients. J Hypertens 2013;31:1603-10
9. Zhao W, Katzmarzyk PT, Horswell R, et al. Aggressive blood pressure control increases coronary heart disease risk among diabetic patients. Diabetes Care 2013;36:3287-96
10. Messerli FH, Panjrath GS. The J-curve between blood pressure and coronary artery disease or essential hypertension: exactly how essential? J Am Coll Cardiol 2009;54:1827-34

Deel deze pagina met collega's en vrienden: