Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Dieetaanpassingen kunnen effectief hypertensie onder controle brengen

Literatuur - Gay HC et al., Hypertension. 2016

 

Effects of Different Dietary Interventions on Blood Pressure
Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials

 
Gay HC, Rao SG, Vaccarino V, et al.
Hypertension. 2016;67:733-739
 

Achtergrond

Huidige klinische richtlijnen adviseren leefstijlveranderingen voor de management van hypertensie, op basis van de resultaten van klinische studies, systematische reviews en meta-analyses [1,2].
Zelfs relatief kleine dalingen van BP kunnen dramatisch de incidentie van CV ziekte en sterfte verminderen. In de dagelijkse klinische praktijk kan het aanbevelen van een specifieke dieetbenadering een uitdaging blijken, omdat het relatieve voordeel van deze niet-farmacologische interventies niet goed is vastgesteld.
In deze systematische review en meta-analyse van 24 gerandomiseerde gecontroleerde studies met 23858 deelnemers, werden de samengevoegde BP effecten die zijn geassocieerd met dieetinterventies gekwantificeerd, en de relatieve BP veranderingen werden vergeleken tussen de specifieke dieetpatronen.
 

Belangrijkste resultaten

  • Het algemene gepoolde netto effect van dieetinterventies was voor SBP: −3.07 mm Hg; 95% CI: −3.85 tot −2.30 en DBP: −1.81 mm Hg; 95% CI: −2.24 tot −1.38
  • Het Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) dieet had het grootste netto effect (SBP: −7.62 mm Hg; 95% CI: −9.95 tot −5.29, DBP: −4.22 mm Hg; 95% CI: −5.87 tot −2.57)
  • Mediterrane diëten leiden tot een significante toenemende daling van diastole, maar niet systolische BP (SBP: −1.17 mm Hg; 95% CI: −2.81 tot 0.46 en DBP: −1.44 mm Hg; 95% CI: −2.11 tot −0.76).
  • Zoutarme diëten leidden tot een gepoolde netto daling van SBP: −2.06 mm Hg; 95% CI: −3.50 tot −0.63 en DBP: −1.30 mm Hg; 95% CI: −2.37 tot −0.23.
  • Laagcalorische diëten leidden tot een gepoolde netto daling van SBP: −3.18 mm Hg; 95% CI: −4.24 tot −2.11 en DBP: −1.28 mm Hg; 95% CI: −1.87 tot −0.69.
  • Voor iedere extra 1 kg gewichtsverlies werd een geassocieerde additionele daling gezien in SBP van -0.36 mm Hg en in DBP van -0.13 mm Hg.
  • Gecombineerde laag-sodium/hoog-kalium diëten leidden tot een gepoolde netto daling van SBP: −3.14 mm Hg; 95% CI: −6.27 tot −0.02 en DBP: −2.01 mm Hg; 95% CI: −3.40 tot −0.62
  • Gecombineerde zoutarme/laagcalorische diëten leidde tot een gepoolde netto daling in SBP: −2.38 mm Hg; 95% CI: −3.79 tot −0.98 en DBP: −1.33 mm Hg; 95% CI: −2.04 tot −0.62
  • Individuen met DM en individuen met baseline BMI >35 lieten geen statistisch significante BP dalingen zien.
  • Normotensieven, individuen die al farmacologische therapie ontvingen, groepen met follow-up > 24 maanden, deelnemers van grotere studies (n > 100), en deelnemers van studies met BP daling als het primaire eindpunt, ervaarden een significant kleiner effect.

Conclusie

Deze grote meta-analyse laat zien dat dieetinterventies leiden tot klinisch significante netto BP-dalingen. Belangrijke variaties in effectiviteit werden gezien tussen subgroepen en bepaalde dieetbenaderingen kunnen beter ingezet worden bij individuen met specifieke eigenschappen. De DASH interventie lijkt de meest geschikte initiële aanbeveling wanneer het onder controle krijgen van de bloeddruk het primaire doel is.
 
Vind dit artikel online op Hypertension
 

Referenties

1. Miller ER III, Erlinger TP, Young DR, et al. Results of the Diet, Exercise, and Weight Loss Intervention Trial (DEW-IT). Hypertension. 2002;40:612–618
2. Appel LJ, Moore TJ, Obarzanek E, et al. A clinical trial of the effects of dietary patterns on blood pressure. DASH Collaborative Research Group. N Engl J Med. 1997;336:1117–1124

Deel deze pagina met collega's en vrienden: