Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Geschiktheid voor een statine in primaire preventie: nieuw model identificeert individuen met laag risico/groot voordeel

Literatuur - Thanassoulis G, et al. Circulation 2016


Individualized Statin Benefit for Determining Statin Eligibility in the Primary Prevention of Cardiovascular Disease


Thanassoulis G, Williams K, Kimler Altobelli K, et al.
Circulation 2016; published online ahead of print


Achtergrond

Momenteel worden de volgende benaderingen gebruikt om te definiëren of iemand in aanmerking komt voor een statine voor primaire CV preventie:
a) De risico-gebaseerde benadering die door richtlijnen wordt aanbevolen op basis van het voorspelde 10-jaars CV risico [1,2]
b) Het gebruik van nieuwe markers voor risicostratificatie [3,4]
c) Het gebruik van inclusiecriteria van relevante gerandomiseerde trials [5,6]

Elke aanpak heeft zijn voor- en nadelen, en alle excluderen bepaalde groepen personen met een lager CV risico. Er zijn nochtans data waaruit blijkt dat statinetherapie bedoeld als preventie kosteneffectief blijft zelfs bij lagere risicodrempels [7] en dat het relatieve voordeel van statines groter is bij lagere risiconiveaus [8].
Deze studie vergeleek twee benaderingen voor het bepalen of iemand in aanmerking komt voor een statine in primaire preventie:
- De 10-jaars risico-gebaseerde benadering op basis van richtlijnen (personen met een 10-jaars gepoold cohort vergelijkend risico ≥7.5% en LDL-C≥70 mg/dl)
- een geïndividualiseerde benadering van voordeel op basis van de voorspelde 10-jaars absolute risicoreductie (ARR10 ≥ 2,3%) uit RCT data, met als doel te richten op personen voor wie het grootste voordeel wordt verwacht
In de analyse werden 2134 deelnemers geïncludeerd uit 71.8 miljoen Amerikanen die mogelijk in aanmerking kunnen komen voor statines in primaire preventie, uit de National Health and Nutrition Examination Survey gedurende de jaren 2005-2010 [9].
 

Belangrijkste resultaten

Geschiktheid voor een statine was:
- volgens de richtlijnen benadering: 21% (15.0 miljoen; 95% CI: 12.7-17.3 miljoen)
- volgens de geïndividualiseerde benadering: 34% (24.6 miljoen; 95% CI: 21.0-28.1 miljoen)
Het gemiddelde 10-jaars voorspelde risico was:
- volgens de richtlijnen benadering: 13.9% (range: 7.5% - 43.5%)
- volgens de geïndividualiseerde benadering: 10.9% (range: 3.7% - 43.5%)
De verwachte ARR10 van statines was:
- volgens de richtlijnen benadering: 4.8% (range: 2.3% - 10.6%), wat overeenkomt met een NNT10 van 21 (range: 9-44)
- volgens de geïndividualiseerde benadering: 4.0% (bereik: 2.3% -10.6%), wat overeenkomt met een NNT10 van 25 (range: 9-44)
Van de 24.6 miljoen mensen met een verwachte ARR10 ≥2.3%:
- hadden 15.0 miljoen een hoog risico en zouden in aanmerking komen voor een statine volgens de 2013 richtlijnen
- hadden 935 miljoen een lager risico en zouden niet in aanmerking komen voor een statine volgens de 2013 richtlijnen
De laatste (lager risico) groep omvatte:
- 5.7 miljoen mensen (60%), die in aanmerking zouden komen voor tenminste 1 statine RCT in primaire preventie
- jongere personen (gemiddelde leeftijd=55.2 jaar versus 62.5 jaar in de hoog-risicogroep; p<0.001)
- mensen met een hoger LDL-C (140 mg/dL versus 133 mg/dl in de hoog-risicogroep; P=0.013)
- Individuen met een lager gepoold cohort vergelijkend risico (6% versus 14%, p <0.001)
Schattingen van atherosclerotic cardiovascular disease (ASCVD) events voorkomen in 10 jaar:
- met de risico-gebaseerde benadering: 728.572 ASCVD events
- met de geïndividualiseerde benadering: 995.080 ASCVD events (toename in voorkómen ASCVD events met 36.6%)
 

Conclusie

In een groot cohort voor primaire preventie konden met een geïndividualiseerde benadering voor het hebben van voordeel van statinetherapie individuen met een lager risico worden geïdentificeerd  met een gelijk of hoger verwacht voordeel van statines in vergelijking met individuen met een hoger risico.
De geïndividualiseerde benadering voor statine-voordeel ondersteunt de uitbreiding van geschiktheid voor een statine in primaire preventie naar jongere personen met hogere LDL-C-waarden en een lager risico op basis van conventionele risicostratificatie.

Vind deze publicatie online
 

Referenties

1. Stone NJ, Robinson JG, Lichtenstein AH, et al. 2013 ACC/AHA guideline on the treatment of blood cholesterol to reduce atherosclerotic cardiovascular risk in adults: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation. 2014;129:S49-73
2. Pencina MJ, Navar-Boggan AM, D'Agostino RB, Sr., et al. Application of new cholesterol guidelines to a population-based sample. New Engl J Med. 2014;370:1422-1431
3. Yeboah J, Polonsky TS, Young R, et al. Utility of Nontraditional Risk Markers in Individuals Ineligible for Statin Therapy According to the 2013 American College of Cardiology/American Heart Association Cholesterol Guidelines. Circulation. 2015;132:916-922
4. Nasir K, Bittencourt MS, Blaha MJ, et al. Implications of Coronary Artery Calcium Testing Among Statin Candidates According to American College of Cardiology/American Heart Association Cholesterol Management Guidelines: MESA (Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis). J Am Coll Cardiol. 2015;66:1657-1668
5. Ridker PM, Rose L, Cook NR. A Proposal to Incorporate Trial Data Into a Hybrid ACC/AHA Algorithm for the Allocation of Statin Therapy in Primary Prevention. J Am Coll Cardiol 2015;66:1657-68
6. Ridker PM, Wilson PW. A trial-based approach to statin guidelines. JAMA. 013;310:1123-1124
7. Pandya A, Sy S, Cho S, et al. Cost-effectiveness of 10-Year Risk Thresholds for Initiation of Statin Therapy for Primary Prevention of Cardiovascular Disease. JAMA. 2015;314:142-150
8. Mihaylova B, Emberson J, Blackwell L, et al. The effects of lowering LDL cholesterol with statin therapy in people at low risk of vascular disease: meta-analysis of individual data from 27 randomised trials. Lancet. 2012;380:581-590
9. Johnson CL, Paulose-Ram R, Ogden CL, et al. National health and nutrition examination survey: analytic guidelines, 1999-2010. Vital Health Stat 2, 2013:1-24

Deel deze pagina met collega's en vrienden: