Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

ACC 2016

Chicago, 2-4 april 2016

2 apr. 2016

ACC 2016 Het congres van het American College of Cardiology (ACC) werd gehouden in Chicago van zaterdag 2 april t/m maandag 4 april 2016. CVGK was aanwezig. Van de belangrijkste trials vindt u webcasts en samenvattingen op deze website.

 

Twee Deense PCI-studies die de huidige praktijk niet overtreffen

ACC 2016 Prof. dr. Freek Verheugt zag twee belangrijke Deense studies die als doel hadden om PCI te verbeteren, de DANAMI-3-DEFER en de DANAMI-3 iPOST. Beide studies zullen de klinische praktijk niet gaan veranderen.

3 minuten educatie • 11-4-2016, ACC 2016, Chicago, Prof. dr. Wouter Jukema

HOPE-3: wederom succes voor statines

ACC 2016 Prof. dr. Wouter Jukema zag de HOPE-3 waarin bij patiënten met een laag CV risico behandeld werden met anti-hypertensiva en statines. Wederom blijken vooral statines effectief in het verlagen van het CV risico.

3 minuten educatie • 11-4-2016, ACC 2016, Chicago, Marisa Lubbers

Cardiale CT bij vrouwen effectief, kostenbesparend en veilig

ACC 2016 Marisa Lubbers presenteerde op de ACC 2016 een subanalyse van de CRESCENT (Computed Tomography Versus Exercise Testing in Suspected Coronary Artery Disease) waaruit bleek dat cardiale CT bij vrouwen effectief, kostenbesparend en veilig is ten opzichte van functionele testing.

3 minuten educatie • 5-4-2016, ACC 2016, Chicago, Guus de Waard

JACC Young Author Award voor Guus de Waard

ACC 2016  Guus de Waard ontving de JACC Young Author Award voor zijn onderzoek Changes in Coronary Blood Flow after Acute Myocardial Infarction: Insights from a Patient Study and an Experimental Porcine Model JACC, maart 2016.

3 minuten educatie • 4-4-2016, ACC 2016, Chicago, Prof. dr. Wouter Jukema

GAUSS-3: PCSK9-remmer en bewijs van het bestaan van statine-intolerantie

ACC 2016  Prof. dr. Wouter Jukema zag de GAUSS-3 waarin een PCSK9-remmer aan de verwachtingen voldeed en die ook op een bijzondere manier liet zien dat statine-intolerantie echt bestaat.

3 minuten educatie • 4-4-2016, ACC 2016, Chicago, Prof. dr. Wouter Jukema

ACCELERATE: sterke LDL-reductie maar geen risicoreductie

ACC 2016 Prof. dr. Wouter Jukema bespreekt de ACCELERATE waarin een CETP-remmer in staat bleek het LDL met 35% te verlagen wat merkwaardig genoeg geen gunstige gevolgen had voor de cardiovasculaire eindpunten.

3 minuten educatie • 4-4-2016, ACC 2016, Chicago, Dr. Vincent Roolvink

EARLY-BAMI: betablokker voorafgaand aan PCI verbetert de infarctgrootte niet

ACC 2016 Dr. Vincent Roolvink presenteerde de EARLY-BAMI, een voornamelijk Nederlands onderzoek waarin het effect van een betablokker voorafgaand aan PCI werd bestudeerd.

Nieuws • 4-4-2016

Anti-inflammatoir middel verbetert CV eindpunten niet na MI

ACC 2016 Losmapimod, een anti-inflammatoir geneesmiddel dat momenteel wordt ontwikkeld, leidde, indien gegeven gedurende 12 weken na een MI, niet tot verbeteringen in het primaire eindpunt (cardiovasculaire sterfte, MI of dringende coronaire revascularisatie) in de LATITUDE-TIMI 60 trial.

Nieuws • 4-4-2016

Controle van hartslag vs ritme bij postoperatief boezemfibrilleren

ACC 2016  Beide strategieën zijn even effectief bij stabiele patiënten na hartchirurgie.

3 minuten educatie • 4-4-2016, ACC 2016, Chicago, Dr. Lars Kober, Denemarken

Controverse rond de ATMOSPHERE

ACC 2016 Dr. Lars Kober werkte als onderzoeker mee aan de ATMOSPHERE. Hij bespreekt de resultaten en gaat in op de controverse rond patiënten met diabetes. 

3 minuten educatie • 4-4-2016, ACC 2016, Chicago, Dr. Janneke Wittekoek, cardioloog, Utrecht

Imaging bij pijn op de borst: genderspecifieke onderzoeksresultaten

ACC 2016 Dr. Janneke Wittekoek (Utrecht) zag genderspecifieke onderzoeksresultaten van de PROMISE (Prospective Multicenter Imaging Study for Evaluation of Chest Pain). Nodig is meer inzicht in de rol van microcirculatie.

3 minuten educatie • 4-4-2016, ACC 2016, Chicago, Dr. Nicolas van Mieghem

TAVI met SAPIEN 3 superieur aan chirurgie

ACC 2016  Dr. Nicolas van Mieghem zag een studie waarin aortaklepvervanging met het nieuwste device (SAPIEN 3) op mortaliteit, stroke en paravalvulaire lekkage superieur was aan chirurgie. Het pleit is nu beslecht: voor patiënten met een matig risico is TAVI de beste behandeling.

3 minuten educatie • 4-4-2016, ACC 2016, Chicago, Prof. dr. Freek Verheugt

Behandeling van postoperatief AF: Rhythm versus Rate Control

ACC 2016 Prof. dr. Freek Verheugt zag een belangrijke studie die Rate Control vergeleek met Rhythm Control bij postoperatief boezemfibrilleren. Er was geen verschil in effect, maar de Rhythm Control arm gaf meer complicaties.

3 minuten educatie • 3-4-2016, ACC 2016, Chicago, Dr. Willem Bax

HOPE-3: risicoreductie door verlaging bloeddruk en cholesterol

ACC 2016 Dr. Willem Bax zag de resultaten van de HOPE-3 waarin risicoreductie werd gevonden in een arm met cholesterolverlaging, maar veel minder in een arm met bloeddrukverlaging. Wat is het gevolg voor de situatie in Nederland?

3 minuten educatie • 3-4-2016, ACC 2016, Dr. Nicolas van Mieghem, cardioloog

PARTNER-2: aortaklepstenose chirurgisch of percutaan behandelen?

ACC 2016 Dr. Nicolas van Mieghem zag de PARTNER-2, een vergelijking van een chirurgische en een percutane ingreep bij aortaklepstenose, en bespreekt het belang voor de klinische praktijk in Nederland.

Nieuws • 3-4-2016

Bloeddrukverlaging zonder lipidenverlaging onvoldoende voor primaire CV preventie

ACC 2016 HOPE-3 studie toont aan dat statines CV events significant kunnen verminderen bij mensen met gemiddelde cholesterol en bloeddrukwaarden, die een gemiddeld risico hebben voor cardiovasculaire ziekte, terwijl het gebruik van bloeddrukverlagende medicatie alleen gunstig is bij patiënten met hypertensie.

3 minuten educatie • 3-4-2016, ACC 2016, Chicago, Dr. Jackie Bosch

HOPE-3: statines voorschrijven zonder cholesterolmeting

ACC 2016 Dr. Jackie Bosch presenteerde het statinedeel van de HOPE-3, waarin een risicoreductie van 25% werd gevonden zonder cholesterolmeting. Is het meten van cholesterol voor het geven van statines in een risicopopulatie eigenlijk wel nodig?

Nieuws • 3-4-2016

PCSK9 remmer effectief bij patiënten met statine-intolerantie

ACC 2016 In GAUSS-3 gaf evolocumab significant meer verlaging van LDL-C en andere atherogene lipoproteïnen in vergelijking met ezetimibe bij patiënten met statine-geassocieerde spierklachten.

Nieuws • 3-4-2016

CETP-remmer geeft geen verlaging van CV events

ACC 2016 ACCELERATE: De gunstige effecten van evacetrapib op cholesterol vertalen zich niet in een reductie van het primaire eindpunt

Nieuws • 30-3-2016

Pijn op de borst belangrijkste symptoom bij zowel mannen als vrouwen met een verdenking op hartziekten

ACC 2016 In de PROMISE trial bleken pijn op de borst en kortademigheid voor zowel mannen als vrouwen de belangrijkste symptomen bij verdenking op coronaire hartziekte, maar de omschrijving van de pijn op de borst verschilde tussen de seksen.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: