Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Bloeddrukverlaging zonder lipidenverlaging onvoldoende voor primaire CV preventie

Nieuws - 3 apr. 2016

Blood Pressure Lowering in People at Moderate Risk. The HOPE-3 Trial

Eva Lonn (Hamilton Health Sciences and McMaster University, Canada)

Effects of Combined Lipid and BP-Lowering on Cardiovascular Disease in a Moderate Risk Global Primary Prevention Population

Salim Yusuf (Hamilton Health Sciences and McMaster University, Canada)

Effects of Rosuvastatin on Cardiovascular Disease in Moderate Risk Primary Prevention in Diverse Ethnic Groups

Jackie Bosch (Hamilton Health Sciences and McMaster University, Canada)
 
Gepresenteerd tijdens ACC 2016
 

Achtergrond

Observationele studies bij mensen zonder cardiovasculaire (CV) ziekte vertonen een sterk, gegradeerd verband tussen bloeddruk (BP) boven 115/75 mmHg en CV risico. De meeste bloeddrukverlagende studies includeerden mensen met vastgestelde CV ziekte, diabetes, nierziekte en / of hypertensie met eindorgaanschade of mensen zonder deze aandoeningen met systolische bloeddruk boven 160 mmHg. De meeste cardiovasculaire events bij populaties komen echter voor bij personen zonder deze belangrijke risicofactoren en de rol van bloeddrukverlagende geneesmiddelen bij hen is onzeker.
De Heart Outcomes Prevention Evaluation-3 (HOPE-3) studie was een dubbelblinde gerandomiseerde placebo-gecontroleerde studie met een 2-bij-2 factorieel design die bloeddrukverlaging evalueerde met candesartan/hydrochloorthiazide 16/12,5 mg/dag, cholesterolverlaging met rosuvastatine 10 mg/dag en de combinatie in een populatie met matig CV risico.
De studie includeerde 12.705 mensen (mannen ≥55 jaar en vrouwen ≥60 jaar) in 21 landen op zes continenten. Alle deelnemers hadden minstens één bekende cardiovasculaire risicofactor, zoals roken, een verhoogde taille-heup ratio of een familiegeschiedenis van hart-en vaatziekten, maar niemand was gediagnosticeerd met hart- en vaatziekten. De studie was ontworpen om zich te concentreren op het voorkómen van hart- en vaatziekten voordat deze zich aandienen.
 

Belangrijkste resultaten

1. Bloeddrukverlaging:
 
Eerste co-primaire eindpunt:
• Samenstelling van CV sterfte/MI/stroke voor candesartan + HCTZ versus placebo: 4 .1% versus 4.4% (HR 0.93, 95% CI 0.79-1.1, P=0.40)
 
Tweede co-primaire eindpunt:
• Samenstelling van CV sterfte/MI/CVA/gereanimeerde hartstilstand/hartfalen/revascularisatie: 4.9% versus 5.2% (HR 0.95; 95% CI 0.81-1.11; P=0.51)
 
Er was een significante interactie met systolische bloeddruk (SBP) zodanig dat patiënten met SBP>143.5 mm Hg een significante reductie hadden in beide co-primaire eindpunten (P=0.02 en 0.009, respectievelijk), in de actieve arm
 
2. Cholesterolverlaging:
 

Eerste co-primaire eindpunt:
• Samenstelling van CV sterfte/MI/stroke voor rosuvastatine versus placebo: 3.7% versus 4.8%, HR 0.76, 95% CI 0.64-0.91, P=0.002, NNT=91
 
Tweede co-primaire eindpunt:
• Samenstelling van CV sterfte/MI/CVA/gereanimeerde hartstilstand/hartfalen/revascularisatie: 4.4% versus 5.7%, HR 0.75, 95% CI 0.64-0.88; P<0.001
 
3. Gecombineerde cholesterol- en bloeddrukverlaging:
 
Eerste co-primaire eindpunt:
• Samenstelling van CV sterfte/MI/stroke voor rosuvastatine + candesartan + HCTZ versus placebo: 3.6% versus 5.0%, HR 0.71, 95% CI 0.56-0.90, P=0.005; NNT = 72

Tweede co-primaire eindpunt:
• Samenstelling van CV sterfte/MI/CVA/gereanimeerde hartstilstand/hartfalen/revascularisatie: 4.6% versus 6.5%, P=0.001
 

Conclusie

Het gebruik van een lage dosis statine-therapie met rosuvastatine 10 mg is superieur aan placebo in het verminderen van de lange termijn CV events in een populatie met intermediair risico (CV incidentie ~ 1%/jaar). Een vaste-dosiscombinatie van candesartan 16 mg + HCTZ 12,5 mg per dag was niet beter dan placebo in het verminderen van CV events ondanks een 6 mm afname in SBP en een 3 mm daling van de DBP. Er was effect modificatie met baseline SBP, zodanig dat de patiënten die echt hypertensie hadden (dat wil zeggen >143,5 mm Hg) leken te profiteren van een. Een vaste-dosis combinatie van alle drie de middelen leek CV voordelen te hebben die grotendeels vergelijkbaar waren met die waargenomen met rosuvastatine vergeleken met placebo.
 

Redactioneel commentaar [4]:

Deze resultaten kunnen helpen om de gecombineerde drempel vast te stellen van systolische bloeddruk (<140 mm Hg) en cardiovasculair risico (<5,0%) waaronder het gebruik van bloeddrukverlagende geneesmiddelen mogelijk niet nuttig is op de korte termijn.
 

Bron:

Persbericht ACC 2016, 2 april 2016
 

Deze studie werd gelijktijdig gepubliceerd in N Engl J Med:

1. Yusuf S, Bosch J, Dagenais G, et al., on behalf of the HOPE-3 Investigators. Cholesterol Lowering in Intermediate-Risk Persons Without Cardiovascular Disease. N Engl J Med 2016;Apr 2:[Epub ahead of print].
Presented by Dr. Jackie Bosch at the American College of Cardiology Scientific Session, Chicago, IL, April 2, 2016.
2. Lonn EM, Bosch J, Lopez-Jaramillo P, et al., on behalf of the HOPE-3 Investigators. Blood-Pressure Lowering in Intermediate-Risk Persons Without Cardiovascular Disease. N Engl J Med 2016;Apr 2:[Epub ahead of print].
Presented by Dr. Eva M. Lonn at the American College of Cardiology Scientific Session, Chicago, IL, April 2, 2016.
3. Yusuf S, Lonn E, Pais P, et al., on behalf of the HOPE-3 Investigators. Blood-Pressure and Cholesterol Lowering in Persons Without Cardiovascular Disease. N Engl J Med 2016;Apr 2:[Epub ahead of print].
Presented by Dr. Salim Yusuf at the American College of Cardiology Scientific Session, Chicago, IL, April 2, 2016.
4. Editorial: Cushman WC, Goff DC Jr. More HOPE for Prevention With Statins. N Engl J Med 2016;Apr 2:[Epub ahead of print].
 

  - Het ACC Journaal wordt mogelijk gemaakt door MSD -

Deel deze pagina met collega's en vrienden: