Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

IV bètablokkers voorafgaand aan primaire PCI bieden geen klinisch voordeel, hoewel ze veilig zijn

Nieuws - 3 apr. 2016

Effect Of Early Administration Of Intravenous Beta Blockers In Patients With ST-elevation Myocardial Infarction Before Primary Percutaneous Coronary Intervention. The Early-BAMI trial.

Vincent Roolvink (Isala hospital, department of Cardiology, Zwolle, The Netherlands)
 
Gepresenteerd tijdens ACC 2016
 

Achtergrond

De impact van intraveneuze bètablokkers voor primaire PCI (pPCI) in STEMI patiënten op infarctgrootte en klinische resultaten is niet goed vastgesteld. Er is slechts één gerandomiseerde gecontroleerde trial (METOCARD-CNIC trial), waarin vroege intraveneuze metoprolol vóór pPCI was geassocieerd met kleinere infarcten en hogere LVEF. Deze studie was echter enkelblind en had restrictieve toelatingscriteria (voorste wand STEMI presenterend <6 uur na STEMI onset). De EARLY-BAMI studie is de eerste dubbel-blinde, placebo-gecontroleerde grote multicenter studie, waarbij het effect van vroege intraveneuze β-blokkers vóór pPCI in een minder beperkte STEMI populatie is onderzocht.
In de EARLY-BAMI (Effect of Early Beta-blocker Administration before primary PCI in patients with ST-elevation Myocardial Infarction) studie, die werd uitgevoerd in Nederland en Spanje, werden 683 patiënten (gemiddelde leeftijd 62, 75% man) met acute STEMI symptomen minder dan 12 uur durend  gerandomiseerd naar de bètablokker metoprolol of een placebo voordat zij PCI ondergingen. Het primaire eindpunt was de ernst van de MI zoals gemeten door MRI na 30 dagen. Secundaire eindpunten waren niveaus van cardiale enzymen en het aantal gevallen van ventriculaire aritmie. Veiligheid eindpunten waren de symptomen van een abnormaal trage hartslag, symptomen van een abnormaal lage bloeddruk en cardiogene shock.
 

Belangrijkste resultaten

  • Na 30 dagen follow-up was het primaire eindpunt van de gemiddelde MI ernst gemeten door middel van MRI 15.3 ± 11.0% van linker ventrikel volume gemiddeld in de bètablokker-groep, in vergelijking met 14.9 ± 11.5% in de placebogroep (P=0.616 ).
  • Piek en oppervlak onder de creatinekinase (CK) curve verschilde niet tussen beide groepen.
    Linker ventriculaire ejectiefractie door middel van MRI was 51.0 ± 10.9% in de metoprololgroep en 51.6 ± 10.8% in de placebogroep, P=0.68.
  • Ventriculaire aritmieën traden op in 3.6% van de patiënten die bètablokkers ontvingen en in 6.9% van degenen die placebo kregen (P=0.050), een verschil dat de drempel voor statistische significantie behaalde, maar niet resulteerde in een klinisch significant verschil.
  • Zestien patiënten in de bètablokker-groep ervoeren symptomen van een abnormaal trage hartslag, symptomen van een abnormaal lage bloeddruk, of cardiogene shock, in vergelijking met 21 patiënten in de placebo-groep, een verschil dat weer niet statistisch significant was.
 

Conclusie

In een niet-beperkte STEMI populatie was vroege intraveneuze metoprolol vóór pPCI niet geassocieerd met een vermindering van de infarctgrootte. Metoprolol verminderde de incidentie van maligne ritmestoornissen in de acute fase en was niet geassocieerd met een toename in bijwerkingen.
 
Redactioneel commentaar:  ‘Er blijft controverse bestaan wat betreft de voordelen van intraveneuze beta-blokkade pre-reperfusie in de setting van pPCI voor STEMI. Het is onwaarschijnlijk dat aanvullende studies met infarctgrootte als een surrogaat marker van behandelingseffect deze problemen zullen oplossen’


Bron:

Persbericht ACC 2016, 3 april 2016

Deze studie werd gelijktijdig gepubliceerd in JACC
 
- Het ACC Journaal wordt mogelijk gemaakt door MSD -

 

3 minuten educatie • 4-4-2016, ACC 2016, Chicago, Dr. Vincent Roolvink

EARLY-BAMI: betablokker voorafgaand aan PCI verbetert de infarctgrootte niet

ACC 2016 Dr. Vincent Roolvink presenteerde de EARLY-BAMI, een voornamelijk Nederlands onderzoek waarin het effect van een betablokker voorafgaand aan PCI werd bestudeerd.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: