Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

PCSK9 remmer effectief bij patiënten met statine-intolerantie

Nieuws - 3 apr. 2016

Comparison of PCSK9 Inhibitor Evolocumab Versus Ezetimibe in Statin-intolerant Patients: The Goal Achievement After Utilizing an Anti-PCSK9 Antibody in Statin Intolerant Subjects 3 (GAUSS-3) Trial

Steven Nissen (Cleveland Clinic, Cleveland, OH, USA)
 
Gepresenteerd tijdens ACC 2016
 

Achtergrond

Toediening van statines om LDL-C te verlagen is een essentiële strategie om morbiditeit en mortaliteit van atherosclerotisch vasculair lijden te verminderen. 5-10% van de patiënten met een hoog CV risico weigeren echter statines (of zijn terughoudend) na het ervaren van spier-gerelateerde symptomen, hetgeen een onvervulde medische behoefte opwerpt. De diagnose is voornamelijk gebaseerd op subjectieve klachten van patiënten, omdat de meeste patiënten geen verhogingen van CK enzymen hebben. Tegenstrijdige aantallen van spier-gerelateerde symptomen in observationele studies en gerandomiseerde trials roepen vragen op over de werkelijke incidentie van statine-intolerantie.
De Goal Achievement after Utilizing an anti-PCSK9 antibody in Statin Intolerant Subjects-3 (GAUSS-3) studie werd ontworpen om statine-geïnduceerde spierintolerantie te bevestigen via een geblindeerde, placebo-gecontroleerde atorvastatine re-challenge en vervolgens twee alternatieve therapieën te vergelijken, ezetimibe versus de PCSK9-remmer evolocumab. De GAUSS-3 studie includeerde 511 patiënten uit 53 gezondheidscentra. Een meerderheid van de gerandomiseerde patiënten had een hoog cardiovasculair risico en 82% had geen succes op 3 of meer statines. De mediane baseline LDL-C was 212 mg/dL, mediane leeftijd was 61 jaar met bijna evenveel mannen als vrouwen, en 1/3 had hart- en vaatziekten.
 

Belangrijkste resultaten

  • 42.6% van de 491 patiënten die eerder spierpijn meldden op ten minste twee verschillende statines hadden recidiverende symptomen tijdens geblindeerde toediening van atorvastatine, maar niet op placebo.
  • Na een behandelingsperiode van 24 weken toonden patiënten met een bevestigde statine-intolerantie die evolocumab kregen een vermindering van gemiddeld 52.8% in LDL-cholesterol (een van de co-primaire eindpunten van de studie), vergeleken met een vermindering van 16.7% voor de patiënten op ezetimibe (P<0.001).
  • Voor de gemiddelde verandering in LDL-cholesterol op week 22 en 24 (het andere co-primaire eindpunt) toonden patiënten op evolocumab een daling van 54.5% en patiënten op ezetimibe een daling van 16.7% (P<0.001).
  • Beide middelen gaven ongewoonlijke spiersymptomen die leidden tot stopzetting (ezetimibe 6.8%, evolocumab 0.7%).
 

Conclusie

De GAUSS-3 trial toont aan dat bij patiënten met statine-geïnduceerde spier-gerelateerde bijwerkingen, het gebruik van evolocumab resulteerde in een significant grotere verlaging van de LDL-C niveaus na 24 weken, in vergelijking met ezetimibe. Verdere studies zijn nodig om de lange termijn werkzaamheid en veiligheid te beoordelen.
 

Bron:

Persbericht ACC 2016, 3 april 2016

Deze studie werd gelijktijdig gepubliceerd in JAMA


- Het ACC Journaal wordt mogelijk gemaakt door MSD -

Deel deze pagina met collega's en vrienden: