Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Anti-inflammatoir middel verbetert CV eindpunten niet na MI

Nieuws - 4 apr. 2016


The Losmapimod To Inhibit P38 MAP Kinase As A Therapeutic Target And Modify Outcomes After An Acute Coronary Syndrome (LATITUDE-TIMI 60) Trial: Primary Results Of Part A

Michelle O’Donoghue (Brigham and Women's Hospital, Boston, MA, USA)
               
Gepresenteerd tijdens ACC 2016
 

Achtergrond

Van ontstekingsprocessen gestimuleerd door p38 mitogeen-geactiveerd eiwitkinase (MAPK) is gesuggereerd dat ze bijdragen aan atherosclerose, plaque destabilisatie en maladaptieve processen bij infarct en wondgenezing. Pilot data in een fase II studie ondersteunden het concept dat de p38 MAPK remmer losmapimod inflammatie kan verminderen in het myocard en de vaatwand en daarmee de uitkomst voor patiënten na een myocardinfarct kan verbeteren
De LATITUDE-TIMI 60 studie was een gerandomiseerde, dubbelblinde getrapte fase 3 studie om de werkzaamheid en veiligheid te evalueren van losmapimod op cardiovasculaire uitkomsten bij patiënten opgenomen in het ziekenhuis met een acuut MI. De eerste fase van de studie includeerde 3.500 patiënten in 322 ziekenhuizen in 34 landen. De helft van de patiënten kreeg 7,5 mg losmapimod tweemaal daags en de helft kreeg een placebo. Deel A bestond uit een leidend cohort (n = 3500) voor een eerste beoordeling van de veiligheid en de verkennende werkzaamheid alvorens progressie naar deel B te overwegen (n ~ 22.000). Het primaire eindpunt was CV sterfte, MI, of dringende coronaire revascularisatie. Geselecteerde secundaire eindpunten omvatten CV sterfte of MI en CV sterfte of hartfalen.
 

Belangrijkste resultaten

  • Losmapimod verminderde inflammatie gemeten met hsCRP op 4 weken (verhouding van het gemiddelde van losmapimod vergeleken met placebo, 0.76, 95% CI 0.62-0.91; P=0.004) en 12 weken (verhouding gemiddelden 0.73, 95% CI 0.61-0.87, P <0,001)
  • Na 12 weken werd het primaire eindpunt bereikt in 8.1% van de losmapimod groep versus 7.0% bij placebo (HR 1.16, 95% CI 0.91-1.47; P=0.24)
  • De incidentie van elke ernstige bijwerking tijdens behandeling was 16.0% voor patiënten op losmapimod en 14.2% voor placebo
 

Conclusie  

Bij patiënten met een acuut MI verminderde losmapimod niet het risico op ernstige ischemische CV events, in vergelijking met placebo. Als gevolg van deze resultaten zal de tweede fase met 22.000 patiënten niet van start gaan.


Bron:

Persbericht ACC 2016, 4 april 2016

Deze studie werd gelijktijdig gepubliceerd in JAMA
  - Het ACC Journaal wordt mogelijk gemaakt door MSD -
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: