Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Aanzienlijke individuele variabiliteit in respons op statine behandeling

Literatuur - Karlson BW, et al. Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother 2016

 

Variability of low-density lipoprotein cholesterol response with different doses of atorvastatin, rosuvastatin, and simvastatin: results from VOYAGER

Karlson BW, Wiklund O, Palmer MK, et al.
Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother 2016; published online ahead of print
 

Achtergrond

Recente ACC/AHA richtlijnen geven de volgende  aanbevelingen [1]:
• alle patiënten met een hoog risico op atherosclerotische cardiovasculaire aandoeningen(ASCVD), dienen te worden behandeld met hoge-intensiteit statines, gedefinieerd als atorvastatine 40 en 80 mg en rosuvastatine 20 en 40 mg: verwachte LDL-C verlaging 50% of meer
• alle patiënten met matige ASCVD risico's, patiënten met een leeftijd >75 jaar, of mensen met een intolerantie voor hoge-intensiteit statine moeten worden behandeld met matige-intensiteit statines, zoals atorvastatine 10-20 mg, rosuvastatine 5-10 mg, en simvastatine 20-40 mg: verwachte LDL-C verlaging 30% -50%
De individuele respons op statinebehandeling varieert echter, en beschikbare data over LDL-C-verlaging met statines vergelijken vaak gemiddelde LDL-C-verlagingen, waarmee ze beperkte informatie verstrekken over de frequentie van de slechte respons [2,3].
In deze studie werd de variabiliteit in LDL-C reductie na behandeling met verschillende statines in verschillende doseringen geëvalueerd, met behulp van de VOYAGER (an indiVidual patient data meta-analysis Of statin therapY in At risk Groups: Effects of Rosuvastatin, atorvastatin and simvastatin) meta -analyse databank, waarbij 32.258 patiënten werden behandeld met atorvastatine 10-80 mg, rosuvastatine 5-40 mg of simvastatine 10-80 mg [4,5].


Belangrijkste resultaten

Percentage LDL-C reductie (standaarddeviatie [SD]):
 • voor alle statines en doseringen: SD: 12.8% - 17.9%
 • laagste gemiddelde LDL-C-reductie: 28.4% (13.8) met simvastatine 10 mg
 • hoogste gemiddelde LDL-C-reductie: 55.5% (14.8) met rosuvastatine 40 mg
 • met atorvastatine 10-80 mg: gemiddelde reductie: 35.7% (16.0) - 49.2% (17.3)
 • met rosuvastatine 5-40 mg: gemiddelde reductie: 41.4% (12.8) - 55.5% (14.8)
 • met simvastatine 10-80 mg: gemiddelde reductie: 28.4% (13.8) - 45.7% (13.1)
Non-respons met atorvastatine 10 mg:
 • 10.2% van de patiënten slaagde er niet in een 15% reductie in LDL-C te bereiken
 • 27.2% bereikte niet een reductie van 30%
 • 85.9% bereikte niet een reductie van 50%
Non-respons met atorvastatine 20 mg:
 • 4.3% van de patiënten slaagde er niet in een reductie van 15% in LDL-C te bereiken
 • 12.8% bereikte niet een reductie van 30%
 • 67.7% bereikte niet een reductie van 50%
Non-respons met atorvastatine 40 mg:
 • 2.8% van de patiënten slaagde er niet in een reductie van 15%  in LDL-C te bereiken
 • 7.6% bereikte niet een reductie van 30%
 • 52.6% bereikte niet een reductie van 50%
Non-respons met atorvastatine 80 mg:
 • 4.7% van de patiënten slaagde er niet in een reductie van 15% in LDL-C te bereiken
 • 11.3% bereikte niet een reductie van 30%
 • 42.5% bereikte niet een reductie van 50% 
Voor rosuvastatine waren de percentages die geen reductie in LDL-C van 15%, 30% en 50% bereikten respectievelijk 4.9%, 14.7% en 76.5% bij de 5 mg dosering; 7.8%, 17.5% en 59.6 % bij de 10 mg dosering; 4.8%, 9.4% en 42.7% bij de 20 mg dosering en 2.7%, 5.3% en 26.2% bij de 40 mg dosering.

Voor simvastatine waren de percentages die geen reductie in LDL-C van 15%, 30% en 50% bereikten respectievelijk 12.7%, 53.3% en 98.8% bij de 10 mg dosering; 10.7%, 32.8% en 90.2% bij de 20 mg dosering; 4.4%, 17.7% en 78.6% bij de 40 mg dosering en 4.2%, 9.0% en 56.9% bij de 80 mg dosering.

Het percentage patiënten met een suboptimale respons (<30% reductie in LDL-C) varieerde van 2.8% tot 53.3%.


Conclusie

Er is aanzienlijke variatie in de reductie in LDL-C bij alle doseringen van simvastatine, atorvastatine en rosuvastatine. Deze individuele variabiliteit is van belang om rekening mee te houden in de dagelijkse klinische praktijk, met name bij de interpretatie van aanbevelingen uit ACC/AHA richtlijnen, om behandeling aan te passen indien nodig.

Vind deze publicatie online


Referenties

1. Stone NJ, Robinson JG, Lichtenstein AH, et al. 2013 ACC/AHA guideline on the treatment of blood cholesterol to reduce atherosclerotic cardiovascular risk in adults: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol 2014;63:2889-2934
2. Weng TC, Yang YH, Lin SJ, et al. A systematic review and meta-analysis on the therapeutic equivalence of statins. J Clin Pharm Ther 2010;35:139-151
3. Boekholdt SM, Hovingh GK, Mora S, et al. Very low levels of atherogenic lipoproteins and the risk for cardiovascular events: a meta-analysis of statin trials. J Am Coll Cardiol 2014;64:485-494
4. Nicholls SJ, Brandrup-Wognsen G, Palmer M, et al. Meta-analysis of comparative efficacy of increasing dose of Atorvastatin versus Rosuvastatin versus Simvastatin on lowering levels of atherogenic lipids (from VOYAGER). Am J Cardiol 2010;105:69-76.
5. Karlson BW, Palmer MK, Nicholls SJ, et al. To what extent do high-intensity statins reduce low-density lipoprotein cholesterol in each of the four statin benefit groups identified by the 2013 American College of Cardiology/American Heart Association guidelines? A VOYAGER meta-analysis. Atherosclerosis 2015;241:450-454

Deel deze pagina met collega's en vrienden: