Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

PCSK9-remmer per 1 april in basispakket

Nieuws - 30 mrt. 2016

Het cholesterolverlagende middel evolocumab wordt vanaf 1 april vergoed vanuit het basispakket voor patiënten met een hoog risico op hart- en vaatziekten. Dat heeft minister Edith Schippers (VWS) besloten nadat ze met de fabrikant heeft onderhandeld over de prijs van het nieuwe middel.
 

Evolocumab komt als eerste in de nieuwe geneesmiddelenklasse van PCSK9-remmers beschikbaar voor mensen die eerder een infarct hebben gehad of waarbij een te hoog cholesterolgehalte erfelijk bepaald is en waarbij de bestaande behandelingen niet toereikend zijn.


Bij patiënten met hypercholesterolemie (familiaire en niet-familiaire) en voldoende hoog risico, indien maximaal verdraagbare statine in combinatie met ezetimibe niet de behandeldoelstelling bereikt overeenkomstig de richtlijnen die in Nederland door de desbetreffende beroepsgroepen zijn aanvaard, kan evolocumab worden ingezet als volgt:
(i) In combinatie met zowel een statine als ezetimibe of;
(ii) In combinatie met enkel ezetimibe indien er sprake is van gedocumenteerd statine-intolerantie: statine-geassocieerde spierpijn voor tenminste 3 verschillende statines vastgesteld volgens het stroomschema en criteria beschreven door EAS/ESC consensus (European Heart Journal 2015; 36: 1012-1022).

Patiënten met voldoende hoog risico zijn gedefinieerd als één van onderstaande groepen:
1) Homozygote familiaire hypercholesterolemie patiënten die niet-LDL-receptor negatief zijn;
2) Heterozygote familiaire hypercholesterolemie patiënten;
3) Patiënten met een doorgemaakt cardiovasculair event én een recidief cardiovasculair event;
4) Patiënten met diabetes mellitus type 2 én een doorgemaakt cardiovasculair event;
5) Patiënten met een doorgemaakt cardiovasculair event én echte statine-intolerantie die is vastgesteld en gedocumenteerd.
 

Het Zorginstituut Nederland schat dat maximaal 20.000 mensen per jaar in aanmerking komen voor behandeling met deze nieuwe klasse van geneesmiddelen en het kostenbeslag van evolocumab kan oplopen tot ruim € 60 miljoen per jaar. In januari adviseerde het Zorginstituut Nederland aan minister Schippers om met de fabrikant te onderhandelen over de prijs zodat de ongunstige kosteneffectiviteit wordt verbeterd en de impact op het zorgbudget wordt beperkt. Door de succesvolle onderhandelingen zijn de totale kosten op een aanvaardbaar niveau gekomen. Het is de achttiende keer dat minister Schippers met een fabrikant van een middel heeft onderhandeld.

Bron:
Persbericht Rijksoverheid, 30 maart 2016 en Bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering


 


3 minuten educatie • 18-4-2016, NVVC Congres, Frank Visseren en Fabrice Martens

Welke patiënten mogen sinds 1 april met PCSK9-remming behandeld worden?

Sinds 1 april wordt de eerste PCSK9-remmer vergoed. Prof. dr. Frank Visseren (UMC Utrecht) en dr. Fabrice Martens (Deventer Ziekenhuis) bespreken welke patiënten voor behandeling in aanmerking komen.
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: