Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hoog Lp(a) geeft groter risico op vroeg ACS bij verhoogd LDL

Literatuur - Afshar M et al., J Am Heart Assoc. 2016

Lipoprotein(a) Interactions With Low-Density Lipoprotein Cholesterol and Other Cardiovascular Risk Factors in Premature Acute Coronary Syndrome (ACS)

 
Afshar M, Pilote L, Dufresne L, et al.
J Am Heart Assoc. 2016; published online ahead of print
 

Achtergrond

Verhoogde Lp(a) is een veelvoorkomende genetische dyslipidemie die in verband is gebracht met CVD risico [1-3], maar er zijn beperkte therapeutische opties voor management van verhoogd Lp(a) [4]. Er is beperkt bewijs dat de aanbevolen beheersing van andere risicofactoren, zoals LDL-c, ondersteunt, bij verhoogd Lp(a) [5].
Het is gehypothetiseerd dat de identificatie van interacties tussen Lp(a) en andere CV risicofactoren
Individuen zouden kunnen identificeren die een hoger risico hebben op Lp(a)-gemedieerde ziekte, en kan helpen bij het ontwikkelen van strategieën om het risico dat hoge Lp(a) opleveren, af te zwakken.
In deze case-only study, werd geëvalueerd of hoge Lp(a) interacteert met LDL-c niveaus en andere ACS risicofactoren in 939 deelnemers van de GENESIS-PRAXY (GENdEr and Sex determInantS of cardiovascular disease: from bench to beyond-Premature Acute Coronary Syndrome) studie. Een case-only design studie kan interacties tussen genen en de omgeving identificeren, wanneer genetische en omgevingsblootstelling niet geassocieerd zijn in de algemene bevolking [6,7]. Lp(a) wordt sterk genetisch gereguleerd en werd niet beïnvloed door de meeste CV risicofactoren, inclusief LDL-c, in de algemene bevolking [8-11].
 

Belangrijkste resultaten

  • Er was een hogere prevalentie van verhoogde Lp(a) niveaus (>50 mg/dL; 80e percentiel) in GENESIS-PRAXY deelnemers ten opzichte van de algemene bevolking (31% vs. 20%; P<0.001)
  • Lp(a) was sterk geassocieerd met LDL-C (adjusted β: 0.17; P<0.001)
  • In logistische regressieanalyse, hadden individuen met hoog Lp(a) >50 mg/dL meer kans om LDL-C >2.5 mmol/L te hebben, hetgeen een synergistiscge interactie suggereert: unadjusted OR: 1.53; 95%CI: 1.11–2.11; P=0.009, adjusted OR: 1.51; 95%CI: 1.08–2.09; P=0.015.
  • In sensitiviteitsanalyses, was de interactie met hogere Lp(a) sterker bij toenemende LDL-C niveaus. De adjusted odds ratio nam toe van 1.51 (95%CI: 1.08–2.09; P=0.015) bij LDL-C >2.5 mmol/L tot 2.72 (95%CI: 1.67–4.42; P<0.001) bij LDL-C >4.5 mmol/L
  • De interactie met hoogigh Lp(a) vlakte af bij LDL-C ≤3.5 mmol/L in een polytoom logistisch model. In vergelijking met LDL-C <2.5 mmol/L, waren de adjusted Lp(a) interactie odds ratios in de LDL-C groepen voor LDL-C 2.5-3.5 mmol/L: 1.16 (95%CI: 0.80–1.68; P=0.447), voor LDL-C 3.5-4.5 mmol/L: 1.66 (95%CI: 1.11–2.51; P=0.015) en voor LDL-C >4.5 mmol/L: 3.31 (95% CI: 1.93–5.67; P<0.001).
  • Andere risicofactoren waren niet geassocieerd met hoog Lp(a).

Conclusie

In jonge ACS patiënten, was hoog Lp(a) meer prevalent dan in de algemene populatie, en was het sterk geassocieerd met hoog LDL-c. Deze bevindingen suggereren dat Lp(a) een groter risico op ACS met zich meebrengt wanneer LDL-c verhoogd is. LDL-c verlagende therapie in individuen met hoog Lp(a) en LDL-c>3.5 mmol/L kan belangrijke dalingen van premature CV risico opleveren.
 
 
Vind dit artikel online op JAHA
 

Referenties

1. Nordestgaard BG, Chapman MJ, Ray K, Boren J, et al. European Atherosclerosis Society Consensus Panel. Lipoprotein(a) as a cardiovascular risk factor: current status. Eur Heart J. 2010;31:28442853
2. Kamstrup PR, Tybjaerg-Hansen A, Steffensen R, et al. Genetically elevated lipoprotein(a) and increased risk of myocardial infarction. JAMA 2009;301:23312339
3. Thanassoulis G, Campbell CY, Owens DS, et al. CHARGE Extracoronary Calcium Working Group. Genetic associations with valvular calcification and aortic stenosis. N Engl J Med. 2013;368:503512
4. Brown WV, Ballantyne CM, Jones PH, et al. Management of Lp(a). J Clin Lipidol. 2010;4:240247
5. Davidson MH, Ballantyne CM, Jacobson TA, et al. Clinical utility of inflammatory markers and advanced lipoprotein testing: advice from an expert panel of lipid specialists. J Clin Lipidol. 2011;5:338367
6. Khoury MJ, Flanders WD. Non-traditional epidemiologic approaches in the analysis of gene-environment interaction: case-control studies with no controls. Am J Epidemiol. 1996;144:207213
7. Yang Q, Khoury MJ, Flanders WD. Sample size requirements in case-only designs to detect gene-environment interaction. Am J Epidemiol. 1997;146:713720
8. Boerwinkle E, Leffert CC, Lin J, et al. Apolipoprotein (a) gene accounts for greater than 90% of the variation in plasma lipoprotein(a) concentrations. J Clin Invest. 1992;90:5260
9. Danesh J, Collins R, Peto R. Lipoprotein(a) and coronary heart disease: metaanalysis of prospective studies. Circulation. 2000;102:10821085
10. Li KM, Wilcken DEL, Dudman NPB. Effect of serum lipoprotein(a) on estimation of low-density lipoprotein cholesterol by the Friedewald formula. Clin Chem.1994;40:571573
11. Saeedi R, Li M, Allard M, Frohlich J. Marked effects of extreme levels of lipoprotein(a) on estimation of low-density lipoprotein cholesterol. Clin Biochem. 2014;47:10981099

Deel deze pagina met collega's en vrienden: