Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Opvolgen van AHA ideaal CVHealth advies beschermt tegen vasculaire hersenschade

Literatuur - Pase MP et al., Stroke 2016

Association of Ideal Cardiovascular Health With Vascular Brain Injury and Incident Dementia

 
Pase MP, Beiser A, Enserro D, et al.
Stroke 2016;47:1201-1206
 

Achtergrond

Van de prevalentie van dementie wordt verwacht dat deze elke 20 jaar verdubbeld, en dus wereldwijd 115 miljoen bereikt in 2050. Er is sterk bewijs dat onderschrijft dat vasculaire risicofactoren, zoals fysieke inactiviteit, roken, hypertensie en obesitas voorspellers zijn van beroerte en cerebrovasulaire ziekte, en dat ze geassocieerd zijn met het risico om cognitieve aftakeling en dementie te ontwikkelen [3]. Het wordt bijvoorbeeld geschat dat een derde van alle gevallen van de ziekte van Alzheimer het gevolg zijn van dergelijke beïnvloedbare risicofactoren [4].
AHA beveelt het gebruik van een simpele ideale cardiovasculaire health (CVH) maat aan, die 7 CVH gedragingen en factoren samenbrengt, waarbij hogere scores voorspellend zijn voor minder hartziekte en beroerte [5-7]. De 7 CVH gedragingen en factoren omvatten niet-roken, ideale BMI, regelmatige fysieke activiteit, gezond dieet, optimale bloeddruk, cholesterol en nuchtere bloedglucose [8].
De ideale CVH score is echter nog niet onderzocht met betrekking tot incidente dementie en breinatrofie, hoewel het voorkomen van dementie een van de grootste uitdagingen is van onze verouderende samenleving.
Deze studie evalueert of hogere adherentie aan AHA ideale CVH richtlijnen geassocieerd is met een lager risico op incidente stroke of dementie, cognitieve achteruitgang en breinatrofie in 2750 deelnemers van het Framingham Heart Study Offspring Cohort [9]. De maat kent 1 punt toe voor iedere factor in de optimale status, en gemiddelde ideale CVH score bij baseline varieerde van 3.1 tot 3.3. 6.9 Jaren (SD: 0.9) verliep tussen kwantificatie van recente en eerdere ideale CVH scores.
 

Belangrijkste resultaten

  • De 10-jaars incidentie van events was: stroke: 87 (3%), dementia door alle oorzaken: 84 (6%), ziekte van Alzheimer: 64 (5%), vasculaire dementie: 14 (1%). De gemiddelde tijd van baseline tot start van dementie door alle oorzaken was 5.6 jaar (SD: 2.7 jaar).
  • Recente ideale CVH was significant geassocieerd met stroke (HR: 0.80; 95% CI: 0.67–0.95),), vasculaire dementie (HR: 0.49; 95% CI: 0.30–0.81).
    Ten aanzien van  verandering in cognitive en markers van breinatrofie, was recente ideale CVH significant geassocieerd met frontale breinatrofie (β van frontaal breinvolume: 0.31±0.10; P=0.003), en met algehele achteruitgang en taken die visueel geheugen en redeneren testen (P<0.05).
  • Voormalige ideale CVH was significant geassocieerd met stroke (HR: 0.79; 95% CI: 0.66–0.94), dementia door alle oorzaken (HR: 0.80; 95% CI: 0.67–0.97), ziekte van Alzheimer (HR: 0.79; 95% CI: 0.64–0.98) en vasculaire dementie (HR: 0.49; 95% CI: 0.30–0.81).
    Voormalige ideale CVH was significant geassocieerd met totaal breinvolume (β van totaal breinvolume: 0.19±0.08; P=0.02), en met algemene taken die visueel geheugen en redeneren testen (P<0.05).
  • Een extra 14-punts ideale CVH score werd gecreëerd die 3 niveaus voor iedere variabele gebruikte (slecht, matig, ideaal). De resultaten waren vergelijkbaar, behalve dat de voormalige 14-punts ideale CVH score niet geassocieerd was met klinische ziekte van Alzheimer, noch met vasculaire dementie.

Conclusie

In 2750 deelnemers van de Framingham Heart Study Offspring Cohort, bleek het opvolgen van de AHA ideale CVH factoren en gedragingen te beschermen tegen alle vormen van vasculaire breinschade, waardoor de last van cognitieve achteruitgang, beroerte, breinatrofie en dementie, inclusief ziekte van Alzheimer, verminderde.
 
Vind dit artikel online op Stroke


Referenties

1. Prince M, Bryce R, Albanese E, et al. The global prevalence of dementia: a systematic review and metaanalysis. Alzheimers Dement. 2013;9:63–75.e2.
2. Alzheimer’s Association. 2015 Alzheimer’s disease facts and figures. Alzheimers Dement. 2015;11:332–384.
3. Wolf PA, D’Agostino RB, Belanger AJ, et al. Probability of stroke: a risk profile from the Framingham Study. Stroke. 1991;22:312–318.
4. Norton S, Matthews FE, Barnes DE, et al. Potential for primary prevention of Alzheimer’s disease: an analysis of population-based data. Lancet Neurol. 2014;13:788–794.
5. Xanthakis V, Enserro DM, Murabito JM, et al. Ideal cardiovascular health: associations with biomarkers and subclinical disease and impact on incidence of cardiovascular disease in the Framingham Offspring Study. Circulation. 2014;130:1676–1683.
6. Dong C, Rundek T, Wright CB, et al. Ideal cardiovascular health predicts lower risks of myocardial infarction, stroke, and vascular death across whites, blacks, and hispanics: the northern Manhattan study. Circulation. 2012;125:2975–2984.
7. Zhang Q, Zhou Y, Gao X, et al. Ideal cardiovascular health metrics and the risks of ischemic and intracerebral hemorrhagic stroke. Stroke. 2013;44:2451–2456.
8. Lloyd-Jones DM, Hong Y, Labarthe D, et al; American Heart Association Strategic Planning Task Force and Statistics Committee. Defining and setting national goals for cardiovascular health promotion and disease reduction: the American Heart Association’s strategic Impact Goal through 2020 and beyond. Circulation. 2010;121:586–613.
9. Feinleib M, Kannel WB, Garrison RJ, et al. The Framingham Offspring Study. Design and preliminary data. Prev Med. 1975;4:518–525.
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: