Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hartaanvallen en beroertes veroorzaken meer dan een vijfde van alle sterfgevallen in de EU

Nieuws - 5 mei 2016

In de Europese Unie (EU) waren hartaanvallen (ongeveer 644.000 doden) en beroertes (bijna 433.000 doden) de doodsoorzaak voor bijna 1.1 miljoen mensen in 2013, waarmee zij iets meer dan een vijfde van alle sterftegevallen voor hun rekening nemen  (21.6%).
Sinds 2000 is het aandeel van zowel fatale hartaanvallen en fatale beroertes echter wel steeds gedaald in de EU, van respectievelijk 16.6% en 11.5% in 2000 tot 12.9% en 8.7% in 2013.
Wanneer het wordt geanalyseerd per 5-jaar-leeftijdsgroepen, neemt het risico op sterven door een hartaanval of beroerte duidelijk toe met de leeftijd, waarbij hartaanvallen en beroertes verantwoordelijk zijn voor minder dan 10% van alle sterftes onder mensen jonger dan 40, voor tussen de 10% en 20% voor diegenen tussen de 40 en 69 en voor meer dan 20% voor de oudere leeftijdscategorieën.
 

Aandeel van sterfte als gevolg van hartaanval of beroertes het laagste in Frankrijk – Nederland ook bij de koplopers

Meer dan een derde van alle sterfgevallen waren het gevolg van hartaanvallen in Litouwen (36.7%), en meer dan een kwart in Letland (28.9%), Slowakije (27.9%), Tsjechië (25.7%) en Hongarije (25.3%).
Hartaanvallen namen daarentegen minder dan 10% van alle doodsoorzaken voor hun rekening in Frankrijk (6.0%), Portugal (6.5%), Nederland (6.6%), België (7.6%), Denemarken (7.9%), Spanje (8.6%) en Luxemburg (9.7%). In de EU weerspiegelen sterftes door hartaanval 12.9% van alle sterftes.
 
Ten aanzien van sterfte door beroerte, werden de hoogste proporties geregistreerd in 2013 in Bulgarije (19.7%), Roemenië (18.7%) en Letland (17.0%), gevolgd door Kroatië en Litouwen (beide 14.3%) en Griekenland (13.4%). Aan de andere kant van het spectrum, rapporteren Frankrijk (5.7%), Denemarken (6.4%), België en Duitsland (beide 6.5%), Ierland, Luxemburg en Oostenrijk (alle 6.6%) en Nederland (6.7%) aandelen onder 7%. Op EU niveau zijn beroertes verantwoordelijk voor 8.7% van alle sterftes in 2013.
 

Grootste daling in het aandeel sterftes als gevolg van hartaanvallen in Estland

Ten opzichte van 2000 daalde het aandeel sterftes als gevolg van hartaanvallen in de meeste lidstaten, ondanks de algemeen verouderende bevolking. De meest opvallende dalingen werden geregistreerd in Estland (van 32.3% in 2000 tot 23.0% in 2010, -9.3% procentpunten [pp]), Denemarken (-8.0pp), het Verenigd Koninkrijk (-7.7pp) en Zweden (-6.9pp). Toenames werden juist gezien in Litouwen (+4.3pp), Tsjechië (+4.2pp), Hongarije (+3.3pp) en Kroatië (+2.9pp).

 
… en in het aandeel van sterfte als gevolg van beroerte in Portugal

Een vergelijkbare dalende tendens is van toepassing op sterftes als gevolg van beroerte. De grootste daling werd gezien tussen 2000 en 2013 werd geregistreerd in Portugal (van 19.8% tot 11.5%, of -8.4pp), gevolgd door Estland (-7.9pp), Tsjechië (-6.4pp), Oostenrijk (-5.0pp) en Luxemburg (-4.9pp). De enige stijgingen werden gezien in Litouwen (+1.7pp), Bulgarije en Slowakije (beide +0.9pp).
 
Bron: Persbericht EuroStat 4 mei 2016 (inclusief grafieken)

Deel deze pagina met collega's en vrienden: