Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Langdurig gebruik van statinetherapie is veilig en geeft aanhoudend verbeterde overlevingskans in follow-up LIPID trial.

Literatuur - Hague WE et al., Circulation. 2016

Long-Term Effectiveness and Safety of Pravastatin in Patients With Coronary Heart Disease: Sixteen Years of Follow-Up of the LIPID Study


Hague WE, Simes J, Kirby A, et al.
Circulation. 2016;133:1851-1860
 

Achtergrond

Net als andere statinetrials liet de LIPID (Long-term Intervention with Pravastatin in Ischemic Disease) studie zien dat 6 jaar pravastatine behandeling resulteerde in betere overlevingskansen [1-4]. Hoewel grote statine trials met een gemiddelde follow-up van 5 jaar al eerder lieten zien dat het gebruik veilig is [9], zijn er echter zorgen over de CV-ongerelateerde mortaliteit en de incidentie van kanker na langdurig statinegebruik [5-9].
In deze studie is gekeken naar de langdurige effecten van statines op kankerincidentie en mortaliteit, alsmede naar mortaliteit welke relateert aan andere oorzaken. Dit was gebaseerd op 16 jaar follow-up van de LIPID trial, waarin 7721 patiënten met een verleden van CHD geïncludeerd waren.
 

Belangrijkste resultaten

Soorten statine behandeling:
 • Pravastatine voorschrijven was initieel (eerste 6 jaar) 49% en daalde naar 25% (laatste 10 jaar)
 • Simvastatine voorschrijven verhoogde van 27% naar 32%
 • Atorvastatine voorschrijven verhoogde van 19% naar 31%
 • voorschrijven andere statines verhoogde van 3% naar 11%
Patiënten die pravastatine kregen voorgeschreven hadden aanhoudend een significant lager mortaliteitsrisico na 16 jaar, vergeleken met de placebogroep, wat betreft:
 • CHD; RR: 0.89; 95% CI: 0.81−0.97; P=0.009
 • CV ziektes; RR: 0.88; 95% CI: 0.81−0.95; P=0.002
 • Iedere oorzaak; RR: 0.91; 95% CI: 0.85−0.97; absolute RR: 2.6%; P=0.003
De mortaliteit per 1000 patiënten behandeld met pravastatine was, vergeleken met placebo, gedurende 16 jaar:
 • 26 minder doden (31 na 6 jaar)
 • 25 minder CVD doden (23 na 6 jaar)
 • 18 minder CHD doden (19 na 6 jaar)
Kankerincidentie na 16 jaar pravastatinebehandeling was vergelijkbaar met die van de placebogroep en aan de incidentie na de initiële 6 jaar behandeling:
 • Dubbelblinde periode initiële 6 jaar; RR: 0.94; 95% CI: 0.82–1.08; P=0.41
 • De latere follow-up; RR: 1.02; 95% CI: 0.91–1.14; P=0.74
 • Over het geheel; RR: 0.99; 95% CI: 0.91–1.08; P=0.83
 
Tijdens de verlengde follow-up waren geen significante verschillen in kankermortaliteit, noch in de incidentie van orgaanspecifieke kankers in pravastatinebehandelde patiënten, ten opzichte van placebobehandelde patiënten. Deze bevindingen werden bevestigd in een meta-analyse met andere grote statine trials en verlengde follow-up.
 

Conclusie

Het absolute overlevingsvoordeel van 6 jaar behandeling met pravastatine bleek ook de 10 jaar erna gehandhaafd te blijven, in 7721 CHD patiënten die meededen aan de verlengde LIPID trial. De verbeterde overlevingskans werd gerelateerd aan dood als gevolg van CV events. Behandeling met statines was niet van invloed op kankerincidentie/-mortaliteit, noch op dood door andere oorzaken tijdens de langdurige follow-up. Deze resultaten ondersteunen het langdurig gebruik van statines in patiënten met een verhoogd risico op CV events.
 
Vind deze publicatie online bij Circulation
 

Referenties

1. Shepherd J, Cobbe SM, Ford I, et al. Prevention of coronary heart disease with pravastatin in men with hypercholesterolemia. West of Scotland Coronary Prevention Study Group. N Engl J Med. 1995;333:1301–1307.
2. Sacks FM, Pfeffer MA, Moye LA, et al. The effect of pravastatin on coronary events after myocardial infarction in patients with average cholesterol levels. Cholesterol and Recurrent Events Trial investigators. N Engl J Med. 1996;335:1001–1009.
3. Heart Protection Study Collaborative Group. MRC/BHF Heart Protection Study of cholesterol lowering with simvastatin in 20,536 high-risk individuals: a randomised placebo-controlled trial. Lancet. 2002;360:7–22.
4. LIPID Study Group, Tonkin A, Simes RJ. Prevention of cardiovascular events and death with pravastatin in patients with coronary heart disease and a broad range of initial cholesterol levels. N Engl J Med. 1998;339:1347–1357.
5. Cholesterol Treatment Trialists’ (CTT) Collaborators. Efficacy and safety of cholesterol-lowering treatment: prospective meta-analysis of data from 90 056 participants in 14 randomised trials of statins. Lancet. 2005;366:1267–1278.
6. Law MR, Thompson SG. Low serum cholesterol and the risk of cancer: an analysis of the published prospective studies. Cancer Causes Control. 1991;2:253–261.
7. Davey Smith G, Pekkanen J. Should there be a moratorium on the use of cholesterol lowering drugs? BMJ. 1992;304:431–434.
8. Poynter JN, Gruber SB, Higgins PD, et al. Statins and the risk of colorectal cancer. N Engl J Med. 2005;352:2184–2192.
9. Shannon J, Tewoderos S, Garzotto M, et al. Statins and prostate cancer risk: a case-control study. Am J Epidemiol. 2005;162:318–325.
 
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: