Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Sixth Joint Task Force 2016 Richtlijnen voor CVD preventie bevestigt LDL-c als prioriteit bij lipidenbehandeling

Nieuws - 30 mei 2016

De Sixth Joint Task Force van de European Society of Cardiology (ESC) en andere verenigingen voor CV ziektepreventie in de klinische praktijk heft nu richtlijnen gepubliceerd voor preventie en management van CV risicofactoren in Europa.1 Deze uitgebreide richtlijnen bevestigen LDL-c als nummer één prioriteit voor beheersing van lipidenwaarden. Volgens Professor Alberico L. Catapano (Universiteit van Milaan, Italië), Voorzitter van de European Atherosclerosis Society (EAS) en vertegenwoordiger van de Society in de schrijfgroep van deze richtlijnen: “De causaliteit van verhoogde LDL-c in atherosclerotische CV ziekte is bewezen. Daarom zouden clinici moeten focussen op het verlagen van LDL-c niveaus in hun patiënten, om het risico op vroege hartaanvallen en beroertes te verminderen.”
 
Terwijl LDL-c doelstellingen onveranderd blijven in het gehele spectrum van CV risico, heeft de Sixth Joint Task Force de alternatieve doelstelling van ten minste 50% daling vanaf baseline LDL-c niveaus verfijnd voor hoog-risico (baseline LDL-c tussen 2.6 en 5.1 mmol/L (100 en 200 mg/dL)) en zeer hoog-risico (tussen 1.8 en 3.5 mmol/L (70 en 135 mg/dL)) patiënten (zie tabel).
 
Overeenkomend met de 2011 Joint ESC/EAS richtlijnen2, wordt non-HDL-c aanbevolen als een redelijk en praktisch alternatief voor LDL-c aangezien het geen nuchtere toestand vereist voor meting.
 
Statines zijn de eerste keus voor het behandelen van verhoogd LDL-c. In patiënten met hoog of zeer hoog risico op een hartaanval of beroerte, die verdere LDL-c verlaging nodig hebben om de doelstelling te behalen, is ezetimibe de voorkeursbehandeling voor combinatie met een statine, wat wordt onderbouwd door bewijs uit gerandomiseerde, gecontroleerde studies.3 Ten aanzien van nieuwe therapieën erkennen de richtlijnen dat er consistente onderbouwing uit klinische trials is voor tot 60% verlaging van LDL-c met de nieuwe PCSK9-remmers. Echter, de resultaten van nog lopende uitkomstenstudies zijn nodig voordat enige definitieve aanbevelingen over hun gebruik kunnen worden gedaan.
 
De Sixth Joint Task Force heeft eerdere aanbevelingen voor HDL-c, triglyceriden en lipoproteïne(a) geupdate, maar het erkent ook de gaps in de evidence.
  • Overeenkomend met de Joint Guidelines for Dyslipidaemia,2 erkent de Task Force dat hoge nuchtere triglyceriden (>1.7 mmol/L of >~150 mg/dL) en lage HDL-c (<1.0 mmol/L of 40 mg/dL in mannen en <1.2 mmol/L of <45 mg/dL in vrouwen) onafhankelijke markers van een verhoogd CV risico zijn. Momenteel ondersteunt de evidence nog geen doelstellingen voor deze maten.
  • Nieuw in de Sixth Joint Task Force richtlijnen is de aanbeveling dat clinici het meten van lipoproteïne(a) kunnen overwegen in patiënten met matig risico, om beter het risico te evalueren, of in diegenen met een familiegeschiedenis van vroege hartziekte. Dit wordt ondersteund door bewijs dat hoge lipoproteïne(a) niveaus een causale rol spelen in CV ziekte.4 De richtlijnen geven echter geen doelstelling, aangezien er geen gerandomiseerde studies zijn met behandelingen die specifiek zijn voor het verlagen voor lipoproteïne(a).  
 
De richtlijnen benadrukken leefstijl als de eerste fundamentele stap voor het voorkomen en managen van CV ziekte en raden consumptie van suiker-gezoete frisdranken af.
Aanbevelingen voor leefstijlinterventie zijn nu uitgebreid naar mensen met een zeer laag risico (SCORE<1%) , met LDL-c <2.6 mmol/L of 100 mg/dL.
 
De richtlijnen suggereren dat functionele voeding die plantsterolen of stanolen bevat, vaak aangeduid met phytosterolen, die LDL-c niveaus met ongeveer 10% verlagen bij een inname van 2 g/dag, en andere voedingssupplementen met een lipidenverlagend effect kunnen worden overwogen, maar benadrukken dat er tot nog top geen bewijs is dat deze het risico op hartaanvallen en beroertes verminderen.
 
 
|Tabel. Aanbevelingen voor lipidenmanagement: LDL-c en non-HDL-c
Risicocategorie LDL-C doelstelling Non-HDL-C doelstelling
Zeer hoog risico <1.8 mmol/L (<70 mg/dL) OR
≥50% reductie als baseline ligt tussen 1.8 en 3.5 mmol/L (70 en 135 mg/dL)
<2.6 mmol/L (<100 mg/dL)
Hoog risico <2.6 mmol/l (100 mg/dL) OR
≥50% reductie als baseline ligt tussen 2.6 en 5.1 mmol/l (100 en 200 mg/dL)
<3.3 mmol/L (<130 mg/dL)
Andere patiënten op LDL-c verlagende behandeling <3.0 mmol/L (<115 mg/dL) <3.8 mmol/L (<145 mg/dL)
 

Source:

Persbericht 84th European Atherosclerosis Society Congress, Innsbruck, Oostenrijk, 29 mei 2016 
Klik hier voor meer informatie over de richtlijn.
 

Referenties

1. European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. European Heart Journal. doi: 10.1093/eurheartj/ehw106 http://eurheartj.oxfordjournals.org/lookup/doi/10.1093/eurheartj/ehw106
2. Reiner Z, Catapano AL, De Backer G, Graham I, Taskinen MR, Wiklund O, Agewall S, Alegria E, Chapman MJ, Durrington P, Erdine S, Halcox J, Hobbs R, Kjekshus J, Filardi PP, Riccardi G, Storey RF, Wood D. ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: the Task Force for the management of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Atherosclerosis Society (EAS). Eur Heart J 2011;32:1769-818. Available at: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21712404
3. Cannon CP, Blazing MA, Giugliano RP, McCagg A, White JA, Theroux P, Darius H, Lewis BS, 5032 Ophuis TO, Jukema JW, De Ferrari GM, Ruzyllo W, De Lucca P, Im K, Bohula EA, Reist C, Wiviott SD, 5033 Tershakovec AM, Musliner TA, Braunwald E, Califf RM, Investigators I-I. Ezetimibe Added to Statin 5034 Therapy after Acute Coronary Syndromes. N Engl J Med 2015;372:2387-97.
4. Nordestgaard BG, Chapman MJ, Ray K, Boren J, Andreotti F, Watts GF, Ginsberg H, Amarenco 5081 P, Catapano A, Descamps OS, Fisher E, Kovanen PT, Kuivenhoven JA, Lesnik P, Masana L, Reiner Z, 5082 Taskinen MR, Tokgozoglu L, Tybjaerg-Hansen A, European Atherosclerosis Society Consensus P. Lipoprotein(a) as a cardiovascular risk factor: current status. Eur Heart J 2010;31:2844-53.
 
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: