Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

PCSK9 remmer verlaagt lipidenniveaus in patiënten met gemengde hyperlipidemie

Literatuur - Rosenson RS et al., Cardiovasc Drugs Ther 2016

 

Efficacy and Safety of the PCSK9 Inhibitor Evolocumab in Patients with Mixed Hyperlipidemia


Rosenson RS, Jacobson TA, Preiss D, et al.
Cardiovasc Drugs Ther 2016; published online ahead of print
 

Achtergrond

De PCSK9 inhibitor evolocumab verlaagt significant LDL-c en andere atherogene lipidenfracties in personen met verschillende lipide-fenotypes, verschillende cardiovasculaire (CV) risiconiveaus en verscheidene type statinetherapie bij baseline [1-7]. Gemengde hyperlipidemie wordt gekarakteriseerd door verhoogde triglycerideniveaus (TGs) (≥1.7 mmol/L [150 mg/dL] tot <4.5mmol/L [400 mg/dL]), LDL-c niveaus (≥2.0 mmol/L [75 mg/dL]), en een verhoogde concentratie chylomicronen- of VLDL-deeltjes in het serum [8].
Het is nog onbekend of evolocumab ook in patiënten met verhoogde circulerende TGs en remnant-like lipoproteïnen het LDL-c niveau significant verlaagt.
In deze studie is de effectiviteit en veiligheid van evolocumab (140 mg 2-wekelijks of 420 mg maandelijks) geëvalueerd in deelnemers van fase 2 en 3 trials met gemengde hyperlipidemie (verhoogd LDL-c en triglyceriden, totaal n = 1148) en vergeleken met deelnemers die alleen hypercholesterolemie hadden (verhoogd LDL-c, lage TGs, totaal n = 1998). Daarnaast werden er vergelijkingen gedaan tussen patiënten die de drempelwaarde van LDL-c, HDL-c en ApoB bereikten. Er zijn andere patiëntgroepen binnen het cohort gebruikt voor de bepaling van effectiviteit dan voor het bepalen van de veiligheid.
 

Belangrijkste resultaten

  • Gemiddelde procentuele verandering in LDL-c, vanaf baseline tot het gemiddelde LDL-c niveau van week 10 en 12, in evolocumab-behandelde patiënten was: een daling van 67% tov. placebo- vs. 42% tov. ezetimibe in patiënten met verhoogde TG, een daling van 65% tov. placebo- vs. 39% tov. ezetimibe in patiënten met lage TGs (allen p < 0.001).
  • Voor non-HDL-c, Apo-B, TGs en HDL-c werden in evolocumab-behandelde patiënten tov. placebo of ezetimibe, vergelijkbare dalingen in behandeleffect gezien.
  • Er werden meer patiënten met hoge TGs geclassificeerd als NCEP (National Cholesterol Eduction Program) hoog-risico (41%), dan patiënten met lage TGs.
  • Een vergelijkbaar hoge proportie NCEP III hoog-risico evolocumab-behandelde patiënten met verhoogde en lage TGs haalden het target van LDL-c <1.8 mmol/L (70 mg/dL): respectievelijk 82% versus 81%, en LDL-c <2.6 mmol/L (100 mg/dL): respectievelijk 92% versus 92%.
  • Significant meer patiënten met lage TGs tov. patiënten met verhoogde TGs behaalden het target van: ApoB (p < 0.05), non-HDL-c <2.6 mmol/L (100 mg/dL): 85% vs. 77%, p < 0.05).
  • Evolocumab werd over het algemeen goed verdragen. De frequentie van bijwerkingen was vergelijkbaar tussen evolocumab en placebo of ezetimibe.

Conclusie

De PCSK9 inhibitor evolocumab werd goed verdragen in zowel patiënten met gemengde hyperlipidemie en verhoogde triglyceridenniveaus als in hypercholesterolemiepatiënten met lage triglyceridenniveaus. Tevens was evolocumab geassocieerd met een significante verlaging van atherogene lipiden, zoals LDL-c, non-HDL-c en ApoB, wanneer vergeleken met placebo en ezetimibe.
 
Vind deze publicatie online op Cardiovasc Drugs Ther
 

Referenties

1. Blom DJ, Hala T, Bolognese M, et al. A 52-week placebo-controlled trial of evolocumab in hyperlipidemia. N Engl J Med.2014;370:1809–19.
2. Giugliano RP, Desai NR, Kohli P, et al. Efficacy, safety, and tolerability of a monoclonal antibody to proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 in combination with a statin in patients with hypercholesterolaemia (LAPLACE-TIMI 57): a randomised, placebo-controlled, dose-ranging, phase 2 study. Lancet. 2012;380:2007–17.
3. Koren MJ, Lundqvist P, Bolognese M, et al. Anti-PCSK9 monotherapy for hypercholesterolemia: the MENDEL-2 randomized, controlled phase III clinical trial of evolocumab. J Am Coll Cardiol. 2014;63:2531–40.
4. Koren MJ, Giugliano RP, Raal FJ, et al. Efficacy and safety of longer-term administration of evolocumab (AMG 145) in patients with hypercholesterolemia: 52-week results from the Open-Label Study of Long-TermEvaluation Against LDL-C (OSLER) randomized trial. Circulation. 2014;129:234–43.
5. Koren MJ, Scott R, Kim JB, et al. Efficacy, safety, and tolerability of a monoclonal antibody to proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 as monotherapy in patients with hypercholesterolaemia (MENDEL): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 2 study. Lancet. 2012;380:1995–2006.
6. Raal F, Scott R, Somaratne R, et al. Low-density lipoprotein cholesterol-lowering effects of AMG 145, a monoclonal antibody to proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 serine protease in patients with heterozygous familial hypercholesterolemia: the Reduction of LDL-C with PCSK9 Inhibition in Heterozygous Familial Hypercholesterolemia Disorder (RUTHERFORD) randomized trial. Circulation. 2012;126:2408–17.
7. Stroes E, Colquhoun D, Sullivan D, et al. Anti-PCSK9 antibody effectively lowers cholesterol in patients with statin intolerance: the GAUSS-2 randomized, placebo-controlled phase 3 clinical trial of evolocumab. J Am Coll Cardiol. 2014;63:2541–8.
8. Ooi TC, Cousins M, Ooi DS, et al. Postprandial remnant-like lipoproteins in hypertriglyceridemia. J Clin Endocrinol Metab. 2001;86:3134–42.
 
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: