Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

DPP4-remmer verlaagt bloed-glucosewaardes in volwassenen met type 2 diabetes met risico op nierschade

Nieuws - 15 juni 2016

DPP4-remmer linagliptine (1 maal dagelijks 5 mg) wordt naast voeding en bewegen gebruikt om de bloedsuikerspiegel onder controle te krijgen in patiënten met T2DM. Resultaten van de MARLINA-T2D trial laten zien dat linagliptine met gelijke renale risicoprofielen als deze gezien in andere trials, bloedsuikerwaardes omlaag brengt in volwassenen T2DM patiënten met risico op nierschade.

“De helft van de patiënten met T2DM vertonen problemen met de nierfunctie op lange termijn,”, aldus Professor Per-Henrik Groop, Professor in de nefrologie en hoofdarts op de afdeling nefrologie aan de “Helsinki university Central Hospital” en hoofdonderzoeker van de MARLINA-T2D trial. “Behandeling van diabetes is over het algemeen limiterend in deze groep patiënten. Deze resultaten ondersteunen het gebruik van linagliptine met slechts één dosering voor alle patiënten, inclusief T2DM patiënten die vroege tekenen van nierziekte vertonen.”

Hoge bloed-glucosewaardes in patiënten met T2DM kunnen schade aanrichten aan de nierfilters. Gedurende de tijd kan deze schade het risico op het ontwikkelen van nierschade vergroten. Een van de eerste tekenen van een beschadigde nier en nierziekte in een vroeg stadium, is albuminuria, wat een maat is voor het risico op verslechtering van de nierfunctie.

De MARLINA-T2D trial onderzocht de veiligheid en effectiviteit van linagliptine versus placebo in 360 patiënten met T2DM en albuminuria (gedefinieerd als het albumine-tot-kreatinine ratio in de urine (UACR) 30-3000 mg/g kreatinine). Na 24 weken was linagliptine significant geassocieerd met een 0.6% reductie in A1C (de mate van de gemiddelde bloed-glucosewaardes over de afgelopen 2-3 maanden) versus placebo. Verandering in albuminuria, gemeten mbv. UACR, was niet significant verschillend tussen linagliptine en placebo patiënten. Linagliptine werd goed verdragen met een renaal veiligheidsprofiel dat gelijk was aan andere voorgaande klinische studies. Volgens de MARLINA-T2D trial behoeft er geen aanpassing van linagliptine dosering aan de hand van nierfunctie.
 
Persbericht Boehringer Ingelheim, 11 juni 2016

Deel deze pagina met collega's en vrienden: