Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

EXAMINE subanalyse: patiënten die eerder zijn opgenomen met hartfalen hebben hoogste risico op CV sterfte

Nieuws - 15 juni 2016

Patiënten met type 2 diabetes (T2DM), hartziekten en een niet-fataal cardiovasculair (CV) event, hebben een verhoogd risico op CV-gerelateerd overlijden. Daarnaast hebben, volgens nieuwe data van de EXAMINE trial (Examination of Cardiovascular Outcomes with Alogliptin versus Standard of Care), patiënten het hoogste risico wanneer zij eerder opgenomen zijn geweest wegens hartfalen (HF). De studie werd tegelijk met de presentatie op de “American Diabetes Association’s (AHA)”, 10 juni 2016 te New Orleans, online gepubliceerd in Diabetes Care .
 
Initiële resultaten van de EXAMINE trial, een van de eerste belangrijke CV outcome studies onder mensen met type 2 diabetes en coronaire hartziekten, waren eerder in 2013 beschreven. Deze initiële data toonden aan dat de DPP-4 inhibitor alogliptin niet leidde tot een verhoogd risico op overlijden of niet-fatale CV events zoals stroke, myocardiaal infarct, hospitalisatie voor HF (HHF) of instabiele angina, vergeleken met placebo.
 
In deze nieuwe analyse hebben dezelfde groep onderzoekers in 5380 patiënten met T2DM het risico op CV mortaliteit geëvalueerd. Deze patiënten waren binnen 15 tot 90 dagen na een acuut coronair syndroom gerandomiseerd voor alogliptin (n=2701) of placebo (n=2679). Patiënten kregen standaard therapie voor zowel T2DM als CV risicofactoren gedurende de studie en werden elke 3 maanden tijdens het eerste jaar, en elke 4 maanden tijdens de opvolgende jaren, poliklinisch gezien voor een mediane duur van 18 maanden.
 
Tijdens de trial ervaarden 736 patiënten (13.7%) minimaal 1 niet-fataal CV event waaronder myocardiale infarct (5.9%, n=316), stroke (1.1%, n=57), HHF (3.0%, n=159) of instabiele angina (3.8%, n=204).
 
In totaal overleden er 326 patiënten tijdens de EXAMINE trial. De meerderheid van deze gevallen (n=233) was onder patiënten die geen niet-fataal CV event hadden ervaren. Echter hadden patiënten die wel een niet-fataal event hadden ervaren, een verhoogd risico op CV-gerelateerd overlijden vergeleken met patiënten die niet een niet-fataal event hadden ervaren. CV-gerelateerd overlijden was gedefinieerd als overlijden door cardiaal en cerebrovasculaire oorzaken, alsmede overlijden door onbekende oorzaak.
 
T2DM patiënten die tijdens de trial een ziekenhuisopname hadden ondergaan vanwege HF (n=159) hadden het hoogste risico op overlijden door een CV event. Deze data laat zien dat de cardiovasculaire morbiditeit meer dan 4x verhoogd was: 20.1% (n=32) overleden aan een CV-gerelateerde oorzaak, vergeleken met 3.7% van de 4644 (n=172) patiënten die geen niet-fataal CV event hadden ervaren tijdens de trial.
 
De mortaliteit voor patiënten met een niet-fatale stroke (8.8% van de 57 patiënten, n=5) of niet-fatale myocardiaal infarct (8.2% van de 316, n=26) tijdens de follow-up, was 2x zo hoog dan patiënten die geen niet-fataal CV event hadden ervaren. Van de 204 patiënten die waren opgenomen vanwege een instabiele angina, was 3.4% (n=7) vervolgens overleden als gevolg van een CV event.
 
Patiënten die behandeld waren met de DPP-4 inhibitor alogliptin, hadden geen verhoogde mortaliteit (4.1%) ten opzichte van patiënten behandeld met placebo (4.9%, HR = 0.85, 95% CI, 0.66-1.10).
 
“Hartfalen is een sterke voorspeller van mortaliteit in patiënten met zowel T2DM als coronaire hartziekten,” zei hoofdonderzoeker William B. White, MD, Professor in Medicijnen aan het “The pat and Jim Calhoun Cardiology Center” en “UConn Health”. “Deze studie laat zien dat we een belangrijke mogelijkheid hebben om onderliggende factoren van HF te evalueren en te begrijpen zodat we preventieve mogelijkheden kunnen verbeteren. Deze bevindingen leggen de nadruk op hoe belangrijk het is om actief gebruik te maken van op bewijs-gebaseerde, secundaire preventieve therapieën, waarvan moet worden overwogen of deze moet worden opgenomen in de standaard klinische behandelingsprotocollen van T2DM patiënten met een hoog-risico op CV ziekte.”
 
Persbericht ADA, 11 juni 2016

Deel deze pagina met collega's en vrienden: