Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Update van de richtlijnen voor niet-vitamine K orale anticoagulantia in patiënten met niet-valvulair atriumfibrilleren

Nieuws - 16 juni 2016

Updated European heart rhythm association practical guide on the use of non-vitamin K antagonist anticoagulants in patients with non-valvular atrial fibrillation: executive summary
 
Heidbuchel H, Verhamme P, Alings M, et al.
Eur Heart J 2016; published online ahead of print
 
Niet-vitamine K orale anticoagulantia (NOAC’s) worden voor preventie van trombotische events gegeven aan patiënten met niet-valvulair atriumfibrilleren (AF). De “European Heart Rhythm Association” (EHRA) publiceerde in 2013 de praktische richtlijnen voor het gebruik van NOAC’s in patiënten. Daarna zijn er verscheidene nieuwe studies over NOAC therapie in AF patiënten gepubliceerd. Daarom geeft de EHRA in dit artikel een update over de praktische richtlijnen, welke nieuwe informatie bevat maar ook wat er mist aan data. De 15 klinische scenario’s die zijn beschreven in het eerdere stuk van 2013 zijn nu herbeschreven met modificaties. Dit waren:
 • Het praktische start- en follow-up schema voor patiënten met NOAC’s
 • De manier waarop het effect van NOAC’s op antistolling moet worden gemeten
 • Drug-drug interacties en farmacokinetiek van NOAC’s
 • Wisselen tussen antistollings-behandelmethoden
 • Meer garantie voor therapietrouw met NOAC’s
 • Hoe om te gaan met foutieve doseringen
 • Patiënten met chronische nierziekte
 • Wat te doen bij een (mogelijke) overdosis zonder bloedingen of een stollingstest dat uitwijst op risico van bloedingen?
 • Beleid van complicaties bij bloedingen?
 • Patiënten die een geplande operatie of ablatie ondergaan
 • Patiënten die een spoedeisende operatie ondergaan
 • Patiënten met AF en coronaire vaatziekte
 • Cardioversie in NOAC-behandelde patiënten
 • Patiënten die een acute stroke ervaren terwijl ze NOAC’s gebruiken
 • NOAC’s versus VKA’s in AF patiënten met een maligniteit
 
De belangrijkste aanpassingen in dit artikel zijn; een discussie over de definitie van “niet-valvulair AF” en wanneer NOAC’s voorgeschreven moeten worden, een inclusie van de laatste informatie over de recentelijke toegestane edoxaban, informatie over therapie op maat gebaseerd op andere voorgeschreven medicatie en/of klinische eigenschappen, een nieuwe versie van de antistollingskaart (in 16 talen) en andere nieuwe flowdiagrammen, en het is uitgebreid met een hoofdstuk over neurologische scenario’s. Nieuwe flowdiagrammen tonen onder andere de juiste manier van wisselen tussen antistollingsmiddelen, algemene scenario’s voor acuut beleid van coronaire ingrepen, afbouwschema’s voor langdurende gecombineerde antiplaatjes-antistollingstherapie in coronaire hartpatiënten, behandeling van bloedingen en cardioversie wanneer men NOAC therapie krijgt.  
 
Vind deze publicatie online op http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/early/2016/06/13/eurheartj.ehw058
 

Referentie

1. Heidbuchel HVerhamme PAlings M, et al, European Heart Rhythm Association Practical Guide on the use of new oral anticoagulants in patients with non-valvular atrial fibrillation, Europace. 2013 May;15(5):625-51

 
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: