Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Frisdranken verhogen het risico op coronaire atherosclerose

Literatuur - Chun S et al., Am Heart J 2016

Sugar-sweetened carbonated beverage consumption and coronary artery calcification in asymptomatic men and women

 
Chun S, Choi Y, Chang Y, et al.
Am Heart J 2016;177:17-24
 

Achtergrond

Suiker-gezoete dranken zijn geassocieerd met gewichtstoename en type 2 diabetes [1-3]. Deze dranken bevatten een hoog energiegehalte en bevatten koolhydraten die snel geabsorbeerd worden. Bovendien verhoogt hoog-fructose mais-siroop, een zoetstof die gebruikt wordt om frisdranken op smaak te brengen, de totale suikerinname alsmede triglyceridegehaltes in serum en mogelijk insulineresistentie [4,5]. Consumptie van frisdrank is geassocieerd met het risico op CV aandoeningen [6,7], echter de rol hiervan in het ontstaan van coronaire atherosclerose is nog onbekend. Coronair arterie calcium (CAC) is een marker voor subklinische coronaire atherosclerose [8] en een voorspeller in verscheidene leeftijdsgroepen voor toekomstige coronaire hartziekte [9,10].
Deze studie onderzocht de associatie tussen consumptie van frisdrank tussen 2011 en 2013 en de prevalentie van subklinische atherosclerose in 22.210 Koreaanse mannen en vrouwen. Frisdrank werd gedefinieerd als suiker-gezoete koolzuurhoudende frisdranken en subklinische atherosclerose werd bepaald aan de hand van CAC, gemeten met behulp van CT. Personen van wie data ontbrak, die een voorgeschiedenis met CVD, kanker of diabetes hadden of een buitengewoon hoge of lage energieconsumptie hadden, werden geëxcludeerd. De voedselinname werd bepaald door een vragenlijst met 106 items, welke zelf ingevuld moest worden ten aanzien van het afgelopen jaar. Deelnemers werden ingedeeld op per week geen frisdrank, <1 glas, 1-3 glazen, 3-5 glazen of meer dan 5 glazen.
 

Belangrijkste resultaten

  • Gemiddelde frisdrankconsumptie was 1.2 glazen per week. 70% van de deelnemers consumeerde frisdrank en 5% consumeerde ≥ 5 glazen per week.
  • Prevalentie van detecteerbare CAC was 11.7%.
  • Deelnemers met een hoge inname hadden hogere glucose (P = 0.01), insuline (P < 0.001), HOMA-IR (P < 0.001), SBP (P < 0.001), DBP (P < 0.001), totaal cholesterol ( P = 0.002), triglyceriden (P < 0.001), LDL-c niveaus (P < 0.001) en hsCRP (P < 0.001), maar lagere HDL-c niveaus (P < 0.001).
  • De CAC score ratio voor personen met ≥ 5 frisdranken was, vergeleken met personen die helemaal geen frisdrank dronken, 1.86 (95% CI: 1.13-3.07), gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht, centrum en jaar van screening (P trend = 0.04).
  • De CAC score ratio bleef significant wanneer de analyse werd gecorrigeerd voor confounders (1.70, 95% CI: 1.03-2.81, P trend = 0.10).
  • De multivariable odds ratio voor detecteerbare CAC voor mensen die ≥ 5 frisdranken per week consumeerden, was vergeleken met degene die helemaal geen frisdrank consumeerden 1.27 (95% CI: 1.02-1.59).
  • Wanneer 6613 deelnemers werden uitgesloten omdat ze helemaal geen frisdranken namen, werd de relatie met CAC alleen maar duidelijker (multivariabel CAC ratio was 1.97, 95% CI: 1.19-3.28).

Conclusie

Hoge suiker-gezoete koolzuurhoudende frisdrankconsumptie was geassocieerd met asymptomatische subklinische coronaire atherosclerose in volwassenen met jonge of gemiddelde leeftijd en vormen een mogelijke cardiovasculaire bedreiging.
 
Vind deze publicatie online op Am Heart J
 

Referenties

1. Malik VS, Popkin BM, Bray GA, et al. Sugar-sweetened beverages and risk of metabolic syndrome and type 2 diabetes: a meta-analysis. Diabetes Care 2010;33(11):2477-83.
2. Ludwig DS, Peterson KE, Gortmaker SL. Relation between consumption of sugar-sweetened drinks and childhood obesity: a prospective, observational analysis. Lancet (London, Engl) 2001;357(9255):505-8.
3. Schulze MB, Manson JE, Ludwig DS, et al. Sugar-sweetened beverages, weight gain, and incidence of type 2 diabetes in young and middle-aged women. JAMA 2004;292(8):927-34.
4. Schulze MB, Liu S, Rimm EB, et al. Glycemic index, glycemic load, and dietary fiber intake and incidence of type 2 diabetes in younger and middle-aged women. Am J Clin Nutr 2004;80(2):348-56.
5. Stanhope KL, Havel PJ. Endocrine and metabolic effects of consuming beverages sweetened with fructose, glucose, sucrose, or high-fructose corn syrup. Am J Clin Nutr 2008;88(6):1733s-7s.
6. de Koning L, Malik VS, Kellogg MD, et al. Sweetened beverage consumption, incident coronary heart disease, and biomarkers of risk in men. Circulation 2012;125(14):1735-41. [s1].
7. Eshak ES, Iso H, Kokubo Y, et al. Soft drink intake in relation to incident ischemic heart disease, stroke, and stroke subtypes in Japanese men and women: the Japan Public Health Centre–based study cohort I. Am J Clin Nutr 2012;96(6):1390-7.
8. Lee KK, Fortmann SP, Fair JM, et al. Insulin resistance independently predicts the progression of coronary artery calcification. Am Heart J 2009;157(5):939-45.
9. Detrano R, Guerci AD, Carr JJ, et al. Coronary calcium as a predictor of coronary events in four racial or ethnic groups. N Engl J Med 2008;358(13):1336-45.
10. LaMonte MJ, FitzGerald SJ, Church TS, et al. Coronary artery calcium score and coronary heart disease events in a large cohort of asymptomatic men and women. Am J Epidemiol 2005;162(5):421-9.
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: