Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Lipiden behandelen bij de oudere patiënt; starten, stoppen of doorgaan?

19 mei 2016 - Nationale Lipidendag 2016 - Dr. Mike Peters

Bij lipidenbehandeling bij ouderen moeten andere afwegingen gemaakt worden dan bij jongere patiënten. Dit wordt toegelicht door Dr. Mike Peters (VUmc, Amsterdam).