Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Verslechterende nierfunctie tijdens antistollingsbehandeling bij atriumfibrilleren

Literatuur - Fordyce CB et al., Circulation. 2016

 

On-Treatment Outcomes in Patients With Worsening Renal Function With Rivaroxaban Compared With Warfarin
Insights From ROCKET AF

 
Fordyce CB, Hellkamp AS, Lokhnygina Y, et al.
Circulation. 2016;134:37-47
 

Achtergrond

In sommige patiënten met atriumfibrilleren (AF) en nierfalen die antistolling krijgen wordt verslechtering van de nierfunctie (WRF) gezien in de loop van de tijd [1-4]. Het is onduidelijk of WRF tijdens antistollingsbehandeling impact heeft op de klinische uitkomsten van deze patiënten, in vergelijking met stabiele nierfunctie (SRF). Bovendien is onbekend of in AF patiënten met WRF de klinische uitkomsten verschillen als gevolg van het type antistollingstherapie (nieuwe orale anticoagulantia vs. warfarine).
 
In de ROCKET AF studie werd rivaroxaban vergeleken met warfarine voor de preventie van stroke en systemische embolie in 14264 patiënten met AF [5,6]. Patiënten met mild nierfalen bij baseline (creatinineklaring [CrCl]: 30-49 mL/min), ontvingen een verlaagde dosering van rivaroxaban (15 mg eenmaal daags), en de studiemedicatie werd gestaakt als CrCl beneden de 25 mL/min zakte. In deze analyse van de ROCKET AF studie werd geëvalueerd of de primaire effectiviteit- en veiligheidseindpunten verschilden tussen WRF (daling van CrCl>20% tijdens behandeling) patiënten die rivaroxaban kregen, in vergelijking met diegenen op warfarine.
 

Belangrijkste resultaten

  • De proportie patiënten met WRF verschilde niet tussen diegenen gerandomiseerd naar rivaroxaban (26%, n=1632/6253) en die op warfarine (27%, n=1688/6359, P=0.09).
  • Het primaire effectiviteitseindpunt (stroke/niet-CNS embolie) werd in gelijke mate gezien in patiënten met WRF en SRF (HR: 1.25, 95%CI: 0.89-1.75, P=0.19).
  • Ten opzichte van SRF, leden WRF patiënten vaker aan vasculaire dood (adj HR: 1.47; 95% CI: 1.05–2.06; P=0.026), het samengestelde eindpunt van stroke, systemische embolie, vasculaire sterfte, of myocardinfarct (adj HR: 1.40; 95% CI: 1.13–1.73; P=0.0023) en sterfte door alle oorzaken (adjHR: 1.49; 95% CI: 1.12–1.98; P=0.0067).
  • Er werd geen statistisch significant verschil gezien tussen WRF en SRF patiënten in het primaire veiligheidseindpunt van ISTH major or NMCR bloeding (adj HR: 1.05; 95% CI: 0.90–1.21; P=0.55) en gastrointestinale bloeding (adj HR: 1.18; 95% CI: 0.78–1.77; P=0.44).
  • Minder stroke of systemische embolie-events werden gezien in patiënten met WRF op rivaroxaban vs. warfarine (1.54 vs. 3.25 events per 100 patiëntjaren (PY)), een verschil dat niet werd gezien bij SRF patiënten (1.80 vs. 1.83 events per 100 PY, P=0.050 voor interactie).
  • Haemoglobinedaling ≥2 g/dL werd vaker gezien in WRF patiënten op rivaroxaban, ten opzichte van diegenen op warfarine (3.56 vs. 1.85 events per 100 PY), terwijl geen verschil werd gezien tussen de behandelingen in SRF patiënten (2.22 vs. 2.19 events per 100 PY, P=0.047 voor interactie).
  • WRF patiënten gerandomiseerd naar rivaroxaban lieten een hogere incidentie zien van gastrointestinale bloedingen, die niet werd gezien in SRF patiënten (3.21 vs. 1.28 events per 100 PY voor rivaroxaban vs warfarine; P=0.02 voor interactie).

Conclusie

In AF patiënten met verslechtering van de nierfunctie tijdens antistollingsbehandeling, was rivaroxaban geassocieerd met een lagere frequentie van het primaire eindpunt van stroke en systemische embolie, ten opzichte van warfarine, zonder een stijging in het samengestelde bloedingeneindpunt. In patiënten met WRF, werden verschillen gezien in het optreden van bepaalde klinische events tussen de behandelarmen, die niet werden opgemerkt onder SRF patiënten.
 
Vind dit artikel online op Circulation
 

Referenties

1. Hijazi Z, Hohnloser SH, Oldgren J, et al. Efficacy and safety of dabigatran compared with warfarin in relation to baseline renal function in patients with atrial fibrillation: a RE-LY (Randomized Evaluation of Long-term Anticoagulation Therapy) trial analysis. Circulation. 2014;129:961–970.
2. Fox KA, Piccini JP, Wojdyla D, et al. Prevention of stroke and systemic embolism with rivaroxaban compared with warfarin in patients with non-valvular atrial fibrillation and moderate renal impairment. Eur Heart J. 2011;32:2387–2394.
3. Pathak R, Pandit A, Karmacharya P, et al. Meta-analysis on risk of bleeding with apixaban in patients with renal impairment. Am J Cardiol. 2015;115:323–327.
4. Böhm M, Ezekowitz MD, Connolly SJ, et al. Changes in renal function in patients with atrial fibrillation: an analysis from the RELY Trial. J Am Coll Cardiol. 2015;65:2481–2493.
5. Patel MR, Mahaffey KW, Garg J, et al; ROCKET AF Investigators. Rivaroxaban versus warfarin in nonvalvular atrial fibrillation. N Engl J Med. 2011;365:883–891.
6. ROCKET AF Study Investigators. Rivaroxaban-once daily, oral, direct factor Xa inhibition compared with vitamin K antagonism for prevention of stroke and Embolism Trial in Atrial Fibrillation: rationale and design of the ROCKET AF study. Am Heart J. 2010;159:340–347.e1.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: