Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Omega-3 vetzuren in visolie verminderen linker ventrikel hermodellering na acuut MI

Literatuur - Heydari et al., Circulation. 2016

Effect of Omega-3 Acid Ethyl Esters on Left Ventricular Remodeling After Acute Myocardial Infarction. The OMEGA-REMODEL Randomized Clinical Trial

 
Heydari B, Abdullah S, Pottala JV, et al.
Circulation. 2016;134:378–391
 

Achtergrond

Het gebruik van omega-3 vetzuren uit visolie (O-3FA) is in verband gebracht met gunstige klinische uitkomsten [1,2], maar het is onduidelijk of het de structuur en functie van het hart na een acuut myocardinfarct (MI) beïnvloed, in de context van behandeling volgens de huidige richtlijnen.
In de prospectieve, multicenter, dubbelblinde, placebogecontroleerde OMEGA-REMODEL studie, werden 358 patiënten met een acuut MI op richtlijnconforme therapie, gerandomiseerd naar 4g/d O-3FA of placebo. Bij baseline en na 6 maanden werden linker ventrikel (LV) structuur en functie, infarctgrootte en expansie van de extracellulaire matrix gekwantificeerd met hart-MRI (CMR) [3], om de effecten van hoge dosering O-3FA op LV hermodellering te bepalen.
 

Belangrijkste resultaten

  • O-3FA behandeling was geassocieerd met een gemiddelde daling van LV eindsystolisch volume geïndexeerd naar lichaamsoppervlak (LVESVI) in de intention-to-treat (ITT) analyse:  –5.8% (95%CI: –10.3% tot –1.1%; P=0.017) ten opzichte van placebo, en met –6.6% (95%CI: –11.3% tot –1.8%; P=0.007) in de per-protocol analyse.
  • Een gemiddelde daling van niet-infarct myocardiale fibrose van –5.6% (95%CI: –10.4% tot –0.9%; P=0.022) werd gezien in de ITT analyse en van –5.5% (95%CI: –10.4% tot –0.6%; P=0.026) in een per-protocol analyse.
  • Er werd geen significant verschil gezien tussen de groepen in de verandering van infarctgrootte of LV ejectiefractie (LVEF) in de ITT of per-protocol analyse.
  • In patiënten die beide studiebezoeken per protocol afronden, werd een dosis-respons-relatie gezien, namelijk dat met toenemende O-3FA blootstelling, dalingen van LVESVI en niet-infarct myocardiale fibrose werd gezien, en een toenemende LVEF.
  • In ITT analyse was O-3FA behandeling geassocieerd met 8.1% daling van myeloperoxidase (inflammatiebiomarker) en 7.9% daling van ST-2 (fibrosebiomarker).
    In een per-protocol analyse was O-3FA behandeling geassocieerd met 9.3% daling van myeloperoxidase en 8.3% daling van ST-2.
  • Er waren geen nadelige events geassocieerd met hoge dosering O-3FA behandeling.

Conclusie

In 358 patiënten met een acuut MI die behandeling ontvingen volgens de huidige richtlijnen, was 6 maanden behandeling met hoge dosering O-3FA veilig en had het een gunstig effect op nadelige LV hermodellering, niet-infarct myocardiale fibrose en serum biomarkers van systemische inflammatie. De auteurs werpen de hypothese op dat de observaties mogelijk het gevolg zijn van onderdrukking van inflammatie op zowel systemisch als myocardiaal niveau, tijdens de herstelfase na een acuut MI.
 
Vind dit artikel online op JAMA
 

Referenties

1. Marchioli R, Barzi F, Bomba E, et al; GISSI Prevenzione Investigators. Early protection against sudden death by n-3 polyunsaturated fatty acids after myocardial infarction: time-course analysis of the results of the Gruppo Italiano per lo Studio della Sopravvivenza nell’Infarto Miocardico (GISSI)-Prevenzione. Circulation. 2002;105:1897–1903.
2. Rauch B, Schiele R, Schneider S, et al; OMEGA Study Group. OMEGA, a randomized, placebo-controlled trial to test the effect of highly purified omega-3 fatty acids on top of modern guideline-adjusted therapy after myocardial infarction. Circulation. 2010;122:2152–2159.
3. Chan W, Duffy SJ, White DA, et al. Acute left ventricular remodeling following myocardial infarction: coupling of regional healing with remote extracellular matrix expansion. JACC Cardiovasc Imaging. 2012;5:884–893.
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: