Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Dysfunctioneel HDL in STEMI-patiënten onafhankelijk van plasma HDL-c niveaus

Literatuur - Annema W et al., J Clin Lipidol. 2016

HDL function is impaired in acute myocardial infarction independent of plasma HDL cholesterol levels

 
Annema W, Willemsen HM, de Boer JF, et al.
J Clin Lipidol 2016; published online ahead of print
 

Achtergrond

Hoewel verhoogde HDL-c niveaus onafhankelijk in verband zijn gebracht met significante bescherming tegen CV-morbiditeit en mortaliteit, hebben farmacologische studies die beoogden HDL-c niveaus te verhogen geen daling van CV events laten zien [1-3]. Ook worden hoge HDL-c niveaus gezien in sommige patiënten die een CVD-event doormaken [4,5]. Dat heeft geleid tot de hypothese dat het HDL-deeltje mogelijk dysfunctioneel is in patiënten met CVD.
In deze studie werden drie belangrijke functionele eigenschappen bepaald in STEMI-patiënten, onafhankelijk van HDL-c plasma niveaus en vergeleken met non-STEMI en non-MI patiënten (groepen gematched op basis van leeftijd en plasma HDL-c):
  • Effect op cholesterolefflux uit macrofaag foam cellen
  • Anti-oxidatieve eigenschappen door middel van preventie van LDL-oxidatie
  • Anti-inflammatoire eigenschappen door middel van remming van TNF-α-geïnduceerde vasculaire adhesiemolecuul-1 expressie in endotheelcellen.
De mate van MI werd bepaald aan de hand van plasmaniveaus van creatine kinase (CK) en CK-MB (myocardiale band).
 

Belangrijkste resultaten

  • De effluxcapaciteit van HDL was significant lager in STEMI-patiënten (0.89±0.16) dan in non-MI (1.00+0.09) en non-STEMI-patiënten (1.0+0.07, P<0.001 for each).
  • Er werden geen verschillen gezien in anti-oxidatieve capaciteit van HDL; HDL van alle groepen verminderde oxidatie van natief LDL in gelijke mate (P=0.48).
  • Anti-inflammatoire activiteit van HDL van STEMI-patiënten was hoger dan dat van non-MI-patiënten; TNF-α-geïnduceerde VCAM-1 expressie was 3.2 zo hoog (3.16±2.04; P<0.001) en meer dan verdubbeld ten opzichte van -STEMI patiënten (P=0.001).
  • In univariate analyse correleerde effluxpotentieel van HDL significant met anti-inflammatoire capaciteit HDL (r=-0.355; P<0.001). Er was geen relatie tussen de anti-oxidatieve capaciteit van HDL en het effluxcapaciteit van HDL (r=-0.041; P=0.674), of de anti-oxidatieve capaciteit van HDL en de anti-inflammatoire capaciteit van HDL (r=0.062; P=0.554).
  • Een lagere effluxcapaciteit van HDL was significant geassocieerd met hogere maximum plasma niveaus van CK (r=-0.250; P=0.020) en CK-MB (r=-0.255; P=0.017). Univariate correlaties werden geobserveerd tussen anti-inflammatoire functie van HDL en plasmaniveaus van CK (r=0.292; P=0.011) en CK-MB (r=0.326; P=0.004).
  • Hogere plasma myeloperoxidase niveaus waren geassocieerd met verminderde efflux (r=-0.330; P=0.002) en met lagere anti-inflammatoire functie van HDL (r=0.452; P<0.001).
  • De lagere effluxcapaciteit en de verminderde anti-inflammatoire capaciteit van HDL waren geassocieerd met MI (OR voor efflux: 5.66; 95% CI: 1.26-25.50; P=0.024 en OR voor anti-inflammatoire capaciteit: 5.53; 95% CI: 1.83-16.73; P=0.002).

Conclusie

HDL van STEMI-patiënten bleek dysfunctioneel ten aanzien van cholesterolefflux en anti-inflammatoire eigenschappen, in vergelijking met HDL van non-STEMI en non-MI patiënten. Plasma myeloperoxidase niveaus waren onafhankelijk geassocieerd met verstoorde HDL-functie en MI was significant geassocieerd met de efflux- en de inflammatoire functionaliteit van HDL. Deze gegevens bieden proof-of-concept voor het bestaan van belangrijke verschillen in HDL-functie in verschillende klinische situaties, onafhankelijk van HDL-c niveaus.
 
Vind dit artikel online op J Clin Lipidol
 

Referenties

1. Gordon, T, Castelli, WP, Hjortland, MC, et al., High density lipoprotein as a protective factor against coronary heart disease. The Framingham Study, Am J Med, 1977;62:707-714.
2. Barter, P, Gotto, AM, LaRosa, JC, et al., HDL cholesterol, very low levels of LDL cholesterol, and cardiovascular events, N Engl J Med, 2007;357:1301-1310.
3. Rader, DJ, New Therapeutic Approaches to the Treatment of Dyslipidemia, Cell Metab, 2016;23:405-412.
4. Triolo, M, Annema, W, Dullaart, RP, et al., Assessing the functional properties of highdensity lipoproteins: an emerging concept in cardiovascular research, Biomark Med,2013;7:457-472.
5. Corsetti, JP, Gansevoort, RT, Sparks, CE, et al., Inflammation reduces HDL protection against primary cardiac risk, Eur J Clin Invest, 2010;40:483-489.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: