Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Gliptines en glitazones geassocieerd met lager risico op HF, CVD en mortaliteit in diabetes

Literatuur - Hippisley-Cox J, et al., BMJ 2016

Diabetes treatments and risk of heart failure, cardiovascular disease, and all-cause mortality: cohort study in primary care


Hippisley-Cox J, Coupland C.
BMJ 2016;354:i3477
 

Achtergrond

Hartfalen (HF) verhoogt drastisch de mortaliteit onder diabetische patiënten. Verschillende geneesmiddelen om diabetes te behandelen bleken geassocieerd met een verhoogd risico op HF in klinische trials en post-marketing observationele studies  [1-4]. Het is daarom noodzakelijk om het overlevingsrisico van diabetische patiënten die deze medicatie langdurig gebruiken, te kwantificeren.
 
Aan deze open studie deden 1243 huisartspraktijken in Groot-Brittannië mee. Hierin werden de frequentie van mortaliteit ongeacht de oorzaak, CV aandoeningen en HF in 469.688 patiënten met type 2 diabetes en medicatie voor diabetes geëvalueerd. Deze medicatie werd toegediend als monotherapie of combinatietherapie en omvatte glitazones (4.5%), gliptines (6.9%), metformine (54.4%), sulfonylureas (28.7%), insuline (4.2%) en andere middelen (2.6%), waarbij gefocust werd op glitazones en gliptines.
 

Belangrijkste resultaten

Vergeleken met het niet gebruiken van therapie:
 • Waren glitazones significant geassocieerd met een 23% lager risico op mortaliteit ongeacht de oorzaak, een 26% lager risico op HF en een 25% lager risico op CV aandoeningen.
 • Waren gliptines significant geassocieerd met een 18% lager risico op mortaliteit ongeacht de oorzaak, een 14% lager risico op HF en was er geen significante associatie met het risico op CV aandoeningen.
 • Deze risicodalingen op mortaliteit ongeacht de oorzaak en HF werden minder groot naarmate de leeftijd en hemoglobine A1c niveaus hoger waren en op CV aandoeningen naarmate hemoglobine A1c niveaus hoger waren.
 • Was metformine geassocieerd met een significante risicodaling van 41% (dood ongeacht de oorzaak), 30% (HF) en 24% (CV aandoeningen).
 • Waren sulfonylureas significant geassocieerd met een 10% hoger risico op dood ongeacht de oorzaak.
 • Was insuline significant geassocieerd met een 47% hoger risico op dood ongeacht de oorzaak, 32% hoger risico op HF en 23% hoger risico op CV aandoeningen.
 • Waren andere medicatie voor diabetes significant geassocieerd met een 18% lager risico op dood ongeacht de oorzaak.
 
Risico’s (hazard ratio’s) die geassocieerd waren met verschillende behandelcombinaties (ten opzichte van periodes zonder enige medicatie voor diabetes):
 • Er was geen significante associatie tussen gliptines monotherapie en dood ongeacht de oorzaak, HF of CV aandoeningen.
 • Duale behandeling met gliptines en metformine was geassocieerd met een lager risico op zowel HF (38%), CV aandoeningen (33%) als mortaliteit ongeacht de oorzaak (48%).
 • Triple behandeling met gliptines, metformine en sulfonylureas was geassocieerd met een lager risico op zowel HF (40%), CV aandoeningen (30%) en dood ongeacht de oorzaak (51%).
 • Glitazones monotherapie associeerde met een 50% verlaagd risico op HF.
 • Duale behandeling met glitazones en metformine was geassocieerd met een lager risico op zowel HF (50%), CV aandoeningen (54%) en dood ongeacht de oorzaak (45%).
 • Duale behandeling met glitazones en sulfonylureas was geassocieerd met een lager risico op HF (35%) en CV aandoeningen (25%).
 • Triple behandeling met glitazones, metformine en sulfonylureas was geassocieerd met een lager risico op HF (46%), CV aandoeningen (41%) en dood ongeacht de oorzaak (56%).
 

Conclusie

Het gebruik van gliptines en glitazones was geassocieerd met een lager risico op HF, CV aandoeningen en dood ongeacht de oorzaak, vergeleken met het risico zonder diabetesmedicatie. Deze data kunnen van invloed zijn op het voorschrijven van diabetesmedicatie in de klinische praktijk.
 
Vind dit artikel online op BMJ
 

Referenties

1. Khan SS, Butler J, Gheorghiade M. Management of comorbid diabetes mellitus and worsening heart failure. JAMA 2014;311:2379-80.
2. Scirica BM, Bhatt DL, Braunwald E, et al. SAVOR-TIMI 53 Steering Committee and Investigators. Saxagliptin and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes mellitus. N Engl J Med
2013;369:1317-26.
3. Home PD, Pocock SJ, Beck-Nielsen H, et al. RECORD Study Team. Rosiglitazone evaluated for cardiovascular outcomes in oral agent combination therapy for type 2 diabetes (RECORD): a multicentre, randomised, open-label trial. Lancet 2009;373:2125-35.
4. Tzoulaki I, Molokhia M, Curcin V, et al. Risk of cardiovascular disease and all cause mortality among patients with type 2 diabetes prescribed oral antidiabetes drugs: retrospective cohort study using UK general practice research database. BMJ 2009;339:b4731.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: