Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

ESC 2016

Verslag, presentaties en video impressie en Nederlands expert commentaar van het 2016 congres van de European Society of Cardiology (ESC), vanuit Rome, Italië.
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Mogelijke benaderingen in precisiegeneeskunde voor secundaire CV preventie

10' educatie - 30 aug. 2016 - ESC - 2016 Rome - Dr. Noel Bairey Merz (Los Angeles, CA, USA)
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Een minderheid van de FH patiënten wordt opgespoord en goed gelabeld, wat gevolgen heeft voor behandeling

10' educatie - 4 jan. 2017 - ESC - 2016 Rome - Prof. Kausik Ray, MD - Imperial College, London, UK
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Bisfosfonaat als mogelijke nieuwe behandeling voor CV risicoreductie

10' educatie - 30 aug. 2016 - ESC - 2016 Rome - Guido Kranenberg (UMC Utrecht)
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Waarom nemen patiënten hun medicatie niet in, en hoe kunnen we therapietrouw verbeteren?

10' educatie - 23 nov. 2016 - ESC - 2016 Rome - Prof. Robert Horne (University College London, VK)
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Wat kunnen de nieuwe glucose-verlagende SGLT2-remmers toevoegen aan CV risicomanagement in diabetes?

10' educatie - 14 nov. 2016 - ESC - 2016 Rome - Prof. Silvio E Inzucchi
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Voorzichtige implementatie PCSK9 remmers in de klinische praktijk

10' educatie - 24 okt. 2016 - ESC - 2016 Rome - Prof. dr. Terje Pedersen (Oslo, Noorwegen)
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Inflammatoir restrisico als een therapeutische strategie om CV risico te verlagen

10' educatie - 29 aug. 2016 - ESC 2016, Rome - Prof. Paul Ridker (Boston, MA, USA)
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Interim resultaten nieuw device voor behandeling therapieresistente hypertensie

10' educatie - 29 aug. 2016 - ESC - 2016 Rome - Dr. Wilko Spiering (UMC Utrecht)
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Hoe moeten we de resultaten van de SPRINT trial interpreteren?

10' educatie - 28 aug. 2016 - ESC - 2016 Rome - William C Cushman (Memphis, TN, VS) en Sverre E Kjeldsen (Oslo, Noorwegen)
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Hartfalentrials op de ESC

3' educatie - 28 aug. 2016 - ESC Rome - Prof. dr. Frank Ruschitzka
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

IJzerdeficiëntie in de nieuwe ESC HF richtlijnen

3' educatie - 29 aug. 2016 - ESC, Rome - Dr. Peter van der Meer, cardioloog, UMCG
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

NOAC bij cardioversie geeft goede uitkomsten

3' educatie - 12 sep. 2016 - ESC, Rome - Prof. Alfred Bove
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Snelle omkering bloeding op Factor Xa-remmer in ANNEXA-4, maar weinig relevante inzichten voor de praktijk

3' educatie - 12 sep. 2016 - ESC Rome - Prof. Freek Verheugt
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Zijn studies om de optimale duur van DAPT te bepalen wel zinvol?

3' educatie - 5 sep. 2016 - ESC, Rome - Dr. Jur ten Berg
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Behandeling ACS aanpassen op basis van onderliggende pathologie lijkt veelbelovend

3' educatie - 30 aug. 2016 - ESC - 2016 Rome - Dr. Ik-Kyung Jang, MD - Boston, MA, VS
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Geen toegevoegde waarde van het monitoren van plaatjesfunctie na ACS

3' educatie - 30 aug. 2016 - ESC - 2016 Rome - Stephan Gielen, MD - University of Leipzig, Duitsland
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Continue positieve luchtdruk (CPAP) voor obstructieve slaapapneu geen effect op CV eindpunten

3' educatie - 29 aug. 2016 - ESC - 2016 Rome - Prof. Doug McEvoy - Adelaide, Australië
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Gesprek van de dag (dinsdag)

3' educatie - 30 aug. 2016 - ESC - 2016 Rome - Kees Hovingh, Freek Verheugt en Frank Visseren
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Antidotum NOAC geeft snelle daling anti-Factor Xa-activiteit bij acute bloeding

3' educatie - 30 aug. 2016 - ESC Rome - Dr. Stuart Connolly
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Een nieuw diagnostisch algoritme voor verdenking longembolie

3' educatie - 30 aug. 2016 - ESC Rome - Tom van der Hulle
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Bare metal stent vergelijkbaar met drug eluting stent op harde eindpunten

3' educatie - 30 aug. 2016 - ESC Rome - Prof. dr. Freek Verheugt
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Geen aanwijzing voor verschil effectiviteit tussen potente plaatjesremmers na PCI

3' educatie - 30 aug. 2016 - ESC Rome, 30 augustus 2016 - Prof. dr. Steen Dalby Kristensen
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Gesprek van de dag (maandag)

3' educatie - 30 aug. 2016 - ESC Rome, 30 augustus 2016 - Wiek van Gilst, Jur ten Berg en Kees Hovingh
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Mendeliaanse randomisatiestudie suggereert dat CV preventie effectiever en simpeler kan

3' educatie - 29 aug. 2016 - ESC Rome, 29 augustus 2016 - Dr. Brian Ference
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Geen voordeel van titreren van medicatie op basis van monitoren plaatjesreactiviteit

3' educatie - 29 aug. 2016 - ESC Rome, 29 augustus 2016 - Dr. Jur ten Berg
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Leefstijlveranderingen beklijven beter na verlengde hartrevalidatie

3' educatie - 29 aug. 2016 - ESC Rome - Prof. dr. Ron van Domburg
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

ESC 2016 - Gesprek van de dag (zondag)

3' educatie - 28 aug. 2016 - Rome, ESC, 28 augustus 2016 - Wiek van Gilst, Rudolf de Boer en Frank Visseren
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Hartfalennieuws van de ESC in het kort

3' educatie - 28 aug. 2016 - ESC Rome, 28 augustus 2016 - Prof. dr. Mariell Jessup
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

ICD bij niet-ischemisch hartfalen

3' educatie - 28 aug. 2016 - Rome, 28 augustus 2016 - Prof. dr. Harry Crijns

Hartfalentrials op de ESC

3' educatie - 28 aug. 2016 - ESC Rome - Prof. dr. Frank Ruschitzka
##OVERVIEW_ITEMS_KEY_PHRASE##

ESC 2016 Prof. dr. Frank Ruschitzka was chairperson van de hartfalen Hot Line op de ESC 2016. Hij zag vijf trials met betrekking tot ICD, telemonitoring en stamcellen die overwegend neutraal waren op primaire eindpunten. Bekijk de video om op de hoogte te blijven van het grote hartfalennieuws van de ESC.

IJzerdeficiëntie in de nieuwe ESC HF richtlijnen

3' educatie - 29 aug. 2016 - ESC, Rome - Dr. Peter van der Meer, cardioloog, UMCG
##OVERVIEW_ITEMS_KEY_PHRASE##

Dr. Peter van der Meer (UMCG) legt uit wat in de nieuwe ESC HF richtlijnen wordt geschreven over de bepaling en behandeling van ijzerdeficiëntie.

NOAC bij cardioversie geeft goede uitkomsten

3' educatie - 12 sep. 2016 - ESC, Rome - Prof. Alfred Bove
##OVERVIEW_ITEMS_KEY_PHRASE##

ESC 2016 Prof. dr. Alfred Bove (Philadelphia, PA, VS) zag de ENSURE-AF waarin edoxaban werd vergeleken met warfarine plus enoxaparine bij AF-patiënten die cardioversie ondergingen. De NOAC geeft goede uitkomsten na cardioversie en maakt in veel gevallen een slokdarmecho overbodig.

Snelle omkering bloeding op Factor Xa-remmer in ANNEXA-4, maar weinig relevante inzichten voor de praktijk

3' educatie - 12 sep. 2016 - ESC Rome - Prof. Freek Verheugt
##OVERVIEW_ITEMS_KEY_PHRASE##

ESC 2016 De ANNEXA-4 is een nog lopende studie naar de effectiviteit en veiligheid bij acute bloedingen van het antidotum andexanet alfa gericht tegen Factor Xa-remmers. Prof.dr. Freek Verheugt (Amsterdam) betreurt dat de studie zich niet richt op patiënten die acute chirurgie moeten ondergaan, omdat het antidotum vooral in die situatie gebruikt zal gaan worden.

Pittige discussie over interpretatie van de SPRINT-studie op het ESC-congres

Nieuws - 7 sep. 2016

ESC 2016 Tijdens een debat werd forse kritiek geuit op de SPRINT, die gevolgen heeft voor de interpretatie van de resultaten en voor de vraag of deze de richtlijnen moeten beïnvloeden.

Zijn studies om de optimale duur van DAPT te bepalen wel zinvol?

3' educatie - 5 sep. 2016 - ESC, Rome - Dr. Jur ten Berg
##OVERVIEW_ITEMS_KEY_PHRASE##

ESC 2016 Dr. Jur ten Berg (Nieuwegein) zag de NIPPON, een nieuwe studie naar de duur van antiplaatjestherapie. De studie was underpowered en bracht weinig nieuws. Ten Berg zet vraagtekens bij het belang van studies naar de duur van DAPT.

Behandeling ACS aanpassen op basis van onderliggende pathologie lijkt veelbelovend

3' educatie - 30 aug. 2016 - ESC - 2016 Rome - Dr. Ik-Kyung Jang, MD - Boston, MA, VS
##OVERVIEW_ITEMS_KEY_PHRASE##

ESC 2016 Dr. Ik-Kyuang Jang deelt de bevindingen van een pilot studie die een nieuwe therapeutische benadering testte in patiënten met ACS als gevolg van plaque-erosie, namelijk om medicatie te geven in plaats van een stent te plaatsen.

Geen toegevoegde waarde van het monitoren van plaatjesfunctie na ACS

3' educatie - 30 aug. 2016 - ESC - 2016 Rome - Stephan Gielen, MD - University of Leipzig, Duitsland
##OVERVIEW_ITEMS_KEY_PHRASE##

ESC 2016 De ANTARCTIC studie testte de hypothese dat het meten van plaatjesfunctie om medicatie aan te passen de uitkomst verbetert in hoog-risico patiënten na ACS. Stefan Gielen bespreekt de verrassende bevinding dat deze benadering geen voordeel biedt in de kliniek.

Continue positieve luchtdruk (CPAP) voor obstructieve slaapapneu geen effect op CV eindpunten

3' educatie - 29 aug. 2016 - ESC - 2016 Rome - Prof. Doug McEvoy - Adelaide, Australië
##OVERVIEW_ITEMS_KEY_PHRASE##

Prof. Doug McEvoy vertelt dat de SAVE studie, waarin continue positieve luchtdruk (CPAP) werd getest in patiënten met obstructieve slaapapneu geen significante vermindering van CV eindpunten liet zien, maar wel een verbetering in kwaliteit van leven.

Gesprek van de dag (dinsdag)

ESC - 2016 Rome

3' educatie - 30 aug. 2016 - ESC - 2016 Rome - Kees Hovingh, Freek Verheugt en Frank Visseren
##OVERVIEW_ITEMS_KEY_PHRASE##

ESC 2016 Kees Hovingh, Freek Verheugt en Frank Visseren bespreken de meest interessante resultaten op de dinsdag van het ESC congres en plaatsen de inzichten in een breder perspectief.

Behandeling met PCSK9-remmer kan frequentie van lipoproteïne-aferese verlagen in FH-patiënten

ESC - 2016 Rome

Nieuws - 30 aug. 2016

ESC 2016 In de ODYSSEY-ESCAPE studie konden vrijwel alle patiënten met familiaire hyper-cholesterolemie die alirocumab kregen, de frequentie van  LA-behandeling ten minste halveren.

Antidotum NOAC geeft snelle daling anti-Factor Xa-activiteit bij acute bloeding

3' educatie - 30 aug. 2016 - ESC Rome - Dr. Stuart Connolly
##OVERVIEW_ITEMS_KEY_PHRASE##

ESC 2016 Dr. Stuart Connolly presenteerde de eerste resultaten van de ANNEXA-4, de nog lopende studie naar de effectiviteit en veiligheid van andexanet alfa, dat de anti-Fxa-activiteit snel teniet moet doen in patiënten met een acute bloeding op Factor Xa-remmer.