Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Geen verbetering CV events na CPAP in patiënten met obstructieve slaapapneu

ESC - 2016 Rome

Nieuws - 28 aug. 2016

The sleep apnea cardiovascular endpoints study (SAVE)

Gepresenteerd op het ESC congres 2016 door: R. Doug McEvoy (Adelaide, Australia)
 

Achtergrond

Obstructieve slaapapneu (OSA) komt voor in 40-60% van de patiënten met een cardiovasculaire (CV) aandoening. OSA is geassocieerd met een verhoogde bloeddruk, insulineresistentie, slecht functionerend endotheel en verhoogde CV morbiditeit en mortaliteit. Behandelingen met continue positieve luchtdruk (CPAP) tijdens het slapen hebben voor deze patiënten mogelijk een preventie effect in relatie tot CV aandoeningen. Gerandomiseerde gecontroleerde studiedata die het voordeel van CPAP ten aanzien van CV aandoeningen laten zien, ontbreken echter.
 
Om dit te beantwoorden is de Sleep Apnea Cardiovascular Endpoints (SAVE) studie uitgevoerd. Hierbij waren 2717 patiënten uit 89 klinische centra betrokken. Deze patiënten hadden allen gemiddeld tot ernstige slaapapneu, waren voornamelijk ouderen (range 45-75 jaar), personen met overgewicht en die veel snurkten, en die coronaire of cerebrovasculaire aandoeningen hadden. Deze personen werden gerandomiseerd naar standaardbehandeling (CV risico management, slaapadvies en leefstijlveranderingen, n=1341), of standaardbehandeling plus CPAP (n=1346).
 

Belangrijkste resultaten

  • 42% van de patiënten gebruikten gemiddeld 4 of meer uren per nacht CPAP.
  • Na een follow-up van gemiddeld 3.7 jaar daalde de apneu-hypoapneu index (AHI) van 29 naar 3.7 events per uur bij patiënten die CPAP gebruikten.
  • Er werd echter geen effect van de CPAP behandeling gezien op primaire (samenstelling van overlijden, myocard infarct (MI), stroke, hospitalisatie voor TIA, onstabiele angina of hartfalen) en secundaire CV eindpunten. 17.0% van de CPAP patiënten ervaarde een CV event, vergeleken met 15.4% van de standaard behandelde patiënten (HR voor het primaire eindpunt was 1.10, 95% CI 0.91-1.32).
  • Er was wel een trend naar minder cerebrovasculaire events in patiënten die >4 uur per nacht CPAP gebruikten.
  • CPAP had ook een verbetering op de gemoedstoestand van de patiënten tot gevolg: minder snurken/overdag in slaap vallen, minder gedeprimeerd, verbeterde kwaliteit van leven en minder ziekteverzuim.

Conclusie

Behandeling met continue positieve luchtdruk (CPAP) tijdens het slapen in personen met gemiddelde of ernstige slaapapneu gaf geen verbetering op de CV mortaliteit. Het is niet duidelijk waarom dit niet het geval is. Tijdens de persconferentie werd gespeculeerd dat een gemiddelde van 3.3 uur per nacht mogelijk niet voldoende is om een daling van CV mortaliteit te zien of wellicht is de timing van behandeling erg belangrijk. Hoewel geen effect op CV mortaliteit werd gezien, is het ook belangrijk dat het wel effect had op de gemoedstoestand van de patiënten.
 
- Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het ESC congres verstrekte informatie -
 
Op 28 augustus werd het bijbehorende artikel gepubliceerd in NEJM
 
Het ESC Journaal 2016 is mede mogelijk gemaakt door een unrestricted educational grant van Amgen en Novartis

Deel deze pagina met collega's en vrienden: