Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Functionele imagingtechnieken verlagen frequentie onnodige angiografie

ESC - 2016 Rome

Nieuws - 29 aug. 2016

CE-MARC 2: Pointing the way to fewer invasive angiograms

Gepresenteerd op het ESC congres 2016 door: John, Greenwood  (Leeds, Groot-Brittannië)
 

Achtergrond

Angiografie is een invasieve techniek waarmee de staat van de bloedvaten bepaald kan worden. Cardiovasculaire magnetische resonantie (CMR) en myocardiale perfusie scintigrafie (MPS) zijn niet-invasieve functionele imagingtechnieken die mogelijk angiografie bij sommige patiënten onnodig maken.
 
De ‘clinical evaluation of magnetic resonance imaging in coronary heart disease 2’ (CE-MARC 2) studie is een vervolgstudie op CE-MARC, een studie waarin CMR en MPS zijn vergeleken in relatie tot ernstige cardiale nadelige events (MACE). In de gerandomiseerde CE-MARC 2 studie zijn deze 2 technieken vergeleken met angiografie. Hierbij was het primaire eindpunt ‘het onnodig gebruik van angiografie binnen 12 maanden’. Dit werd gedefinieerd als ‘de afwezigheid van aanzienlijke stenose, gemeten met FFR (fractional flow reserve) of kwantitatieve coronaire angiografie.
 
In deze multicenter studie ondergingen 481 patiënten met mogelijk coronaire hartziekte (CHD) CMR, 481 patiënten MPS en volgden 240 patiënten de gebruikelijke richtlijnen (NICE). In deze laatste groep werden patiënten met een laag-risico voor CHD (gebaseerd op leeftijd, symptomen en klinische voorgeschiedenis) doorgestuurd voor cardiale CT, patiënten met een gemiddeld risico werden doorgestuurd voor MPS en patiënten met een hoog risico ondergingen coronaire angiografie.
 

Belangrijkste resultaten 

  • 22% van de patiënten onderging angiografie binnen 12 maanden.
  • Dit was niet noodzakelijk in 28% van de patiënten die volgens NICE richtlijnen behandeld werden, in 7.5% van de CMR groep en in 7.1% van de MPS groep.
  • De gecorrigeerde odds ratio voor onnodige angiografie voor de CMR groep versus de NICE richtlijnen groep was 0.21 (95%CI 0.12-0.34, P<0.001). De odds ratio was niet significant verschillend tussen CMR en MPS.
  • Tussen de groepen was geen significant verschil in de incidentie van MACE op korte termijn, noch in de frequentie van positieve angiografie.

Conclusie

Wanneer in plaats van direct angiografie, eerst met functionele beeldvormingstechnieken naar patiënten met coronaire hartziekte werd gekeken, kan het aantal patiënten dat invasieve angiografie onderging significant verminderd worden. Het gebruik van niet-invasieve functionele imagingtechnieken zoals CMR of MPS in laag, gemiddeld of hoog-risico patiënten zou de frequentie van angiografie waar geen obstructieve coronaire ziekte uit komt, verlagen, zonder dat de incidentie van MACE toeneemt. En, zegt Prof. Greenwood in een persbericht, ‘hoewel MPS momenteel de meest gebruikte methode is, wordt CMR al vaker gerespecteerd als een nauwkeurig methode die van diagnostisch en prognostisch belang is. Gezien de resultaten van CE-MARC 2 geen verschil tussen CMR en MPS lieten zien en de initiële CE-MARC studie een grotere diagnostische nauwkeurigheid van CMR ten opzichte van MPS liet zien, kan CMR het beste gebruikt worden’. Daarnaast zegt hij ‘ook kunnen deze bevindingen mogelijk de gezondheidskosten enorm omlaag brengen’.
 
- Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het ESC congres verstrekte informatie -
 
Op 1 september werd het bijbehorende artikel gepubliceerd in JAMA
 
Het ESC Journaal 2016 is mede mogelijk gemaakt door een unrestricted educational grant van Amgen en Novartis.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: