Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Geen verschil in klinische en cerebrovasculaire events tussen 6 of 18 maanden DAPT na DES

ESC - 2016 Rome

Nieuws - 29 aug. 2016

6 Months versus 18 months dual antiplatelet treatment for patients underwent bioabsorbable polymer and abluminal coated DES deployment: NIPPON randomized study

Gepresenteerd op het ESC congres 2016 door: Masato Nakamura (Tokyo, Japan)
 

Achtergrond

Duale antiplaatjestherapie (DAPT) verkleint het tromboserisico dat kan ontstaan als gevolg van stentplaatsing.

In de NIPPON multicenter gerandomiseerde studie is 6 met 18 maanden DAPT vergeleken bij 2722 patiënten met coronaire arteriële aandoeningen of acuut myocardinfarct (MI), bij wie de drug-eluting stent (DES) NOBORI was geplaatst. Deze stent heeft een bio-absorberende polymeer en abluminale coating. DAPT bestond uit aspirine (81-162 mg/dag) en clopidogrel (75 mg/dag) of ticlopidine (200 mg/dag). Patiënten werden pas gerandomiseerd na 6 maanden DAPT. 
 

Belangrijkste resultaten

  • Er was een 0.46% verschil in frequentie van het primaire eindpunt NACCE (net adverse clinical and cerebrovascular events – dood ongeacht de oorzaak, Q-wave of niet Q-wave MI, cerebrovasculaire events en ernstige bloedingen) tussen patiënten die kort (6 maanden) en langdurig (18 maanden) behandeld waren; de frequenties waren respectievelijk 1.92% en 1.45%.  
  • De frequentie van bloedingen was gelijk (kort 0.96% en langdurig 0.73%).
  • De frequentie van trombose als gevolg van stentplaatsing was gelijk (beide 0.07%).
Conclusie
6 maanden DAPT na het plaatsen van een drug-eluting stent (DES) was non-inferieur aan 18 maanden DAPT, in relatie tot het primaire NACCE eindpunt en bloedingscomplicaties. "Op basis van deze bevindingen, zou een combinatie van korte DAPT en een nieuwere DES met bioabsorbeerbare abluminale coating de incidentie van trombotische events en tegelijkertijd bloedingscomplicaties moeten kunnen minimaliseren," zegt onderzoeker Masato Nakamuro in een persbericht.
Volgens Nakamura moeten de resultaten echter voorzichtig geïnterpreteerd worden, aangezien inclusie traag verliep en studie werd voortijdig gestaakt. De frequentie van primaire eindpuntevents was lager dan verwacht in beide groepen. Dit houdt in dat de statistische power mogelijk niet voldoende is om het risico van het primaire eindpunt te bepalen.
 
- Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het ESC congres verstrekte informatie -
 
Het ESC Journaal 2016 is mede mogelijk gemaakt door een unrestricted educational grant van Amgen en Novartis.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: